OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS 19.2.2004 klo 14.15

OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1998 OPTIO-OIKEUKSILLA
TEHDYT OSAKEMERKINNÄT JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Vuonna 1999 liikkeeseen laskettua konsernin henkilöstölle
suunnattua 18 180 000 euron suuruista vaihtovelkakirjalainaa on
26.1-16.2.2004 vaihdettu 43 332 kappaleeseen yhtiön osakkeita.
Lisäksi Outokumpu Oyj:n vuonna 1998 liikkeeseen laskemilla optio-
oikeuksilla on 27.1.-16.2.2004 merkitty 12 072 kappaletta yhtiön
osakkeita.

Näitä vaihtovelkakirjalainalla vaihdettuja ja optio-oikeuksilla
merkittyjä osakkeita vastaava osakepääoman korotus on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on
näin 303 855 735,60 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden
määrä on 178 738 668 kappaletta.

Nyt vaihdetut ja merkityt osakkeet haetaan noteerauksen kohteeksi
Helsingin Pörssin päälistalle 20.2.2004 alkaen. Uudet osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana sarjanaan OUT1VN0104, koska
ne eivät oikeuta osinkoon vuodelta 2003. Muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi
kaupparekisteriin ja merkitsijän osakeomistuksen tultua merkityksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Vuoden 2003 osingonmaksun jälkeen huhtikuussa 2004 uudet osakkeet
otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden
kanssa.

Vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 7.4.1999. Laina-aika
on viisi vuotta ja vuotuinen korko 3,75 %. Vaihtosuhteen mukaan
yksi 1 000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 120,73
yhtiön osakkeeseen. Osakkeen murto-osa hyvitetään
vaihtovelkakirjalainan haltijalle käteisvastikkeena yhtiön
osakkeen keskikurssin perusteella vaihtoa lähinnä edeltävänä
pörssipäivänä. Vaihtovelkakirjalainan vaihtokurssi on 8,28 euroa.
Vaihtovelkakirjalainan viimeinen vaihtoaika alkoi 2.1.2004 ja se
kestää 5.4.2004 asti.

Mikäli jäljellä oleva laina, ennenaikaiset takaisinlunastukset
huomioon ottaen, määrältään 3 424 000 euroa vaihdetaan kokonaan,
uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 413 379 kappaletta
ja yhtiön osakepääoma nousee 702 744,30 eurolla.

Optio-oikeudet laskettiin liikkeelle maaliskuussa 1998. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 2.5.2001 ja päättyy
31.3.2004. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1 097,56
yhtiön osaketta 8,56 euron hintaan osakkeelta. Optio-oikeudet ovat
olleet 21.6.2001 lähtien kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä.

Mikäli kaikki jäljellä olevat optio-oikeudet vaihdetaan
osakkeiksi, uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 2 142
437,12 kappaletta ja yhtiön osakepääoma nousee 3 642 143,10
eurolla.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa