OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS 29.1.2004 klo 12.00

OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1998 OPTIO-OIKEUKSILLA
TEHDYT OSAKEMERKINNÄT JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Vuonna 1999 liikkeeseen laskettua konsernin henkilöstölle
suunnattua 18 180 000 euron suuruista vaihtovelkakirjalainaa on
2.-25.1.2004 vaihdettu 87 149 kappaleeseen yhtiön osakkeita.
Lisäksi Outokumpu Oyj:n vuonna 1998 liikkeeseen laskemilla
optio-oikeuksilla on 2.-26.1.2004 merkitty 19 755 kappaletta
yhtiön osakkeita.

Näitä vaihtovelkakirjalainalla vaihdettuja ja optio-oikeuksilla
merkittyjä osakkeita vastaava osakepääoman korotus on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on
näin 303 761 548,80 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden
määrä on 178 683 264 kappaletta.

Nyt vaihdetut ja merkityt osakkeet haetaan noteerauksen
kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 30.1.2004 alkaen. Uudet
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana sarjanaan
OUT1VN0104, koska ne eivät oikeuta osinkoon vuodelta 2003. Muut
osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin ja merkitsijän
osakeomistuksen tultua merkityksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Vuoden 2003 osingonmaksun
jälkeen huhtikuussa 2004 uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin
kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa.

Vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 7.4.1999. Laina-
aika on viisi vuotta ja vuotuinen korko 3,75 %. Vaihtosuhteen
mukaan yksi 1 000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa
120,73 yhtiön osakkeeseen. Osakkeen murto-osa hyvitetään
vaihtovelkakirjalainan haltijalle käteisvastikkeena yhtiön
osakkeen keskikurssin perusteella vaihtoa lähinnä edeltävänä
pörssipäivänä. Vaihtovelkakirjalainan vaihtokurssi on 8,28
euroa. Vaihtovelkakirjalainan viimeinen vaihtoaika alkoi
2.1.2004 ja se kestää 5.4.2004 asti.

Mikäli jäljellä oleva laina, ennenaikaiset takaisinlunastukset
huomioon ottaen, määrältään 3 783 000 euroa vaihdetaan
kokonaan, uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 456 721
kappaletta ja yhtiön osakepääoma nousee 776 425,70 eurolla.

Optio-oikeudet laskettiin liikkeelle maaliskuussa 1998.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 2.5.2001 ja
päättyy 31.3.2004. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
1 097,56 yhtiön osaketta 8,56 euron hintaan osakkeelta. Optio-
oikeudet ovat olleet 21.6.2001 lähtien kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä.

Mikäli kaikki jäljellä olevat optio-oikeudet vaihdetaan
osakkeiksi, uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 2 154
510,28 kappaletta ja yhtiön osakepääoma nousee 3 662 667,48
eurolla.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa