OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSI-ILMOITUS 4.12.2003 klo 13.15

OUTOKUMMUN VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA JA 1998 OPTIO-OIKEUKSILLA
TEHDYT OSAKEMERKINNÄT JA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Vuonna 1999 liikkeeseen laskettua konsernin henkilöstölle
suunnattua 18 180 000 euron suuruista vaihtovelkakirjalainaa on
17. – 30.11.2003 vaihdettu 77 610 kappaleeseen yhtiön
osakkeita. Lisäksi Outokumpu Oyj:n vuonna 1998 liikkeeseen
laskemilla optio-oikeuksilla on 17. - 30.11.2003 merkitty 58
170 kappaletta yhtiön osakkeita.

Näitä vaihtovelkakirjalainalla vaihdettuja ja optio-oikeuksilla
merkittyjä osakkeita vastaava osakepääoman korotus on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on
näin 294 870 837,80 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden
määrä on 173 453 434 kappaletta.

Nyt vaihdetut ja merkityt osakkeet haetaan noteerauksen
kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa 5.12.2003 alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat
osinkoon siltä tilikaudelta, jona vaihto tai merkintä on
tapahtunut. Muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat
osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin ja
merkitsijän osakeomistuksen tultua merkityksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle 7.4.1999. Laina-
aika on viisi vuotta ja vuotuinen korko 3,75 %. Vaihtosuhteen
mukaan yksi 1 000 euron määräinen velkakirja voidaan vaihtaa
120,73 yhtiön osakkeeseen. Osakkeen murto-osa hyvitetään
vaihtovelkakirjalainan haltijalle käteisvastikkeena yhtiön
osakkeen keskikurssin perusteella vaihtoa lähinnä edeltävänä
pörssipäivänä. Vaihtovelkakirjalainan vaihtokurssi on 8,28
euroa. Lainan vaihtoaika on vuosittain seuraava:
- 8.4.2003 - 28.11.2003 ja
- 2.1.2004 - 5.4.2004.

Mikäli jäljellä oleva laina, ennenaikaiset takaisinlunastukset
huomioon ottaen, määrältään
4 505 000 euroa vaihdetaan kokonaan, uusia osakkeita lasketaan
liikkeelle vielä 543 888 kappaletta ja yhtiön osakepääoma
nousee 924 609,60 eurolla.

Optio-oikeudet laskettiin liikkeelle maaliskuussa 1998.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 2.5.2001 ja
päättyy 31.3.2004. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään
1 097,56 yhtiön osaketta 8,56 euron hintaan osakkeelta. Optio-
oikeudet ovat olleet 21.6.2001 lähtien kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä.

Mikäli kaikki jäljellä olevat optio-oikeudet vaihdetaan
osakkeiksi, uusia osakkeita lasketaan liikkeelle vielä 2 297
193,08 kappaletta ja yhtiön osakepääoma nousee 3 905 228,24
eurolla.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa