Outokummun vaihtovelkakirjalainalla tehd

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 28.8.2003 klo 13.00

Outokummun vaihtovelkakirjalainalla tehdyt
osakemerkinnät ja osakepääoman korotus

Vuonna 1999 liikkeeseen laskettua konsernin
henkilöstölle suunnattua 18 180 000 euron suuruista
vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin 4.8. - 24.8.2003
välisenä aikana 9 778 kappaleeseen yhtiön osakkeita.

Vastaava osakepääoman korotus on tänään merkitty
kaupparekisteriin. Yhtiön rekisteröity osakepääoma
on näin 293 544 100,00 euroa ja liikkeeseen
laskettujen osakkeiden määrä on 172 673 000
kappaletta.

Nyt vaihdetut osakkeet haetaan noteerauksen
kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä
vanhojen osakkeiden kanssa 29.8.2003 alkaen. Uudet
osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta,
jona vaihto on tapahtunut. Muut osakkeenomistajan
oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin ja merkitsijän
osakeomistuksen tultua merkityksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Vaihtovelkakirjalaina laskettiin liikkeelle
7.4.1999. Laina-aika on viisi vuotta ja vuotuinen
korko 3,75 %. Vaihtosuhteen mukaan yksi 1 000 euron
määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 120,73 yhtiön
osakkeeseen. Osakkeen murto-osa hyvitetään
vaihtovelkakirjalainan haltijalle käteisvastikkeena
yhtiön osakkeen keskikurssin perusteella vaihtoa
lähinnä edeltävänä pörssipäivänä.
Vaihtovelkakirjalainan vaihtokurssi on 8,28 euroa.
Lainan vaihtoaika on vuosittain seuraava:

- 08.04.2003 - 28.11.2003 ja
- 02.01.2004 - 05.04.2004.

Mikäli jäljellä oleva laina, ennenaikaiset
takaisinlunastukset huomioon ottaen, määrältään 6
506 000 euroa vaihdetaan kokonaan, uusia osakkeita
lasketaan liikkeelle vielä 785 469 kappaletta ja
yhtiön osakepääoma nousee 1 335 297,30 eurolla.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Kari Lassila
Johtaja – Sijoittajasuhteet ja Konsernin
kehittäminen
puh. (09) 421 2555, fax (09) 421 2125
e-mail: kari.lassila@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa