Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Report this content

Outokumpu Oyj                        
Pörssitiedote
31.3.2021 klo 14.30

Outokummun varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin tänään 31.3.2021 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä poikkeusjärjestelyin koronaviruspandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna 324 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 164 276 592 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemiä ehdotuksia sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2020 ei jaeta osinkoa ja hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallitus

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8). Yhtiökokous valitsi hallitukseen nykyiset jäsenet Kati ter Horstin, Kari Jordanin, Eeva Sipilän, Vesa-Pekka Takalan, Pierre Vareillen ja Julia Woodhousen sekä uusina jäseninä Heinz Jörg Fuhrmannin ja Päivi Luostarisen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti pitää hallituksen vuosipalkkiot ennallaan siten, että puheenjohtajan vuosipalkkio on 163 000 euroa, varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 91 600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 71 100 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti pitää ennallaan myös hallituksen jäsenelle maksettavan kokouspalkkion, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista: kokouspalkkio on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 41 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti. Tällä hetkellä Outokumpu omistaa 4 313 421 yhtiön omaa osaketta.

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 82 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 41 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 41 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 41 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Outokummun internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/yhtiokokous2021 viimeistään 14.4.2021 alkaen.

Lisätietoja:

Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Sijoittajat: Sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Outokumpu Oyj
 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Tilaa