Outokumpu – Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
31.3.2017 klo 9.45

 

Outokumpu Oyj (y-tunnus: 0215254-2) on 30.3.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen. JPMorgan Chase & Co. -yhtiön osuus Outokumpu Oyj:n osakkeista ja äänistä alitti 5 %:n liputusrajan ja oli alle 5 % 30.3.2017. Muut rahoitusvälineet mukaan lukien yhteenlaskettu %-osuus osakkeista ja äänistä oli 5,11 %. JPMorgan Chase & Co. -yhtiön aiempi kokonaisomistus Outokummussa oli 5,41 %.  

JPMorgan Chase & Co. -yhtiön ja sen rahastojen osuus Outokummussa ilmoituksen mukaan:  
  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä  
 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % 0,12 % 5,11 % 416 374 448  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,41 % 0,00 % 5,41 %    

    

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:  
A: Osakkeet ja äänet  
Osakesarja/ osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus  
 
    Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
 
FI000902422   Alle 5 %   Alle 5 %  
A YHTEENSÄ Alle 5 % Alle 5 %  
   
B: AML:n 9 luvun 6a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet  
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
%-osuus
 
 
Osakkeiden vaihtosopimus  N/A  N/A Nettoarvon tilitys 482 742 0,12 %  
      B YHTEENSÄ 482 742 0,12 %  
                     

Outokummulla on yhteensä 416 374 448 osaketta. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Outokummun hallussa on tällä hetkellä 4 209 560 yhtiön omaa osaketta.

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Outokumpu Oyj


 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com