• news.cision.com/
 • Outokumpu Oyj/
 • Outokumpu – Merkittävä tulosparannus vuonna 2017, koko vuoden oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 631 milj. euroon

Outokumpu – Merkittävä tulosparannus vuonna 2017, koko vuoden oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 631 milj. euroon

Report this content

Outokumpu Oyj
Tilinpäätöstiedote
31.1.2018 klo 12.00


Vuoden 2017 neljäs neljännes lyhyesti 

Outokummun neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 82 milj. euroa, kun vuoden 2016 neljännen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 98 milj. euroa. Kannattavuutta heikensivät Europe-liiketoiminta-alueella tehdyt kunnossapitotyöt ja toimitusmäärien lasku sekä Americas-liiketoiminta-alueen kustannusten nousu. Ferrokromin hinnan ja toimitusmäärien nousu sekä toiminnan tehostaminen koko yhtiössä tukivat kuitenkin tulosta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metalli­johdannaisvoitot olivat 6 milj. euroa (0 milj. euroa)1

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 561 000 tonnia (596 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate2 oli 82 milj. euroa (98 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 82 milj. euroa (128 milj. euroa).
 • Oikaistu liiketulos3 oli 30 milj. euroa (38 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 30 milj. euroa (69 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 104 milj. euroa (199 milj. euroa). 

Vuosi 2017 lyhyesti 

 • Ruostumattoman teräkset toimitukset olivat 2 448 000 tonnia (2 444 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 631 milj. euroa (309 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 663 milj. euroa (355 milj. euroa).
 • Oikaistu liiketulos oli 414 milj. euroa (57 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 445 milj. euroa (103 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli 392 milj. euroa (144 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 328 milj. euroa (389 milj. euroa).
 • Nettovelka laski 1 091 milj. euroon (1 242 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 40,1 % (51,4 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,3 % (2,6 %).
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.
2 Käyttökate (EBITDA) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaisia tuotto- ja kulueriä, kuten uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia, omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyviä voittoja/tappioita.
3 Liiketulos (EBIT) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta.
 

Konsernin tunnusluvut            
    IV/17 IV/16 III/17 2017 2016
Liikevaihto Milj. EUR 1 465 1 506 1 482 6 363 5 690
Käyttökate Milj. EUR 82 128 62 663 355
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 82 98 56 631 309
Liiketulos Milj. EUR 30 69 9 445 103
Oikaistu liiketulos 2) Milj. EUR 30 38 2 414 57
Tulos ennen veroja Milj. EUR 0 43 -24 327 -13
Tilikauden tulos Milj. EUR 128 192 -27 392 144
Osakekohtainen tulos EUR 0,31 0,46 -0,07 0,95 0,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR 0,29 0,46 -0,07 0,90 0,35
Sijoitetun pääoman tuotto % 11,3 2,6 12,4 11,3 2,6
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 104 199 126 328 389
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 091 1 242 1 130 1 091 1 242
Velkaantumisaste kauden lopussa % 40,1 51,4 44,4 40,1 51,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 84 61 40 174 164
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3) 1 000 tonnia 561 596 623 2 448 2 444
Henkilöstö kauden lopussa   10 141 10 600 10 276 10 141 10 600
             
1) Oikaistu käyttökate = Käyttökate – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Oikaistu liiketulos = Liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.            

 
Näkymät vuoden 2018 ensimmäiselle neljännekselle 

Ruostumattoman teräksen Euroopan ja Yhdysvaltojen hyvien kysyntänäkymien sekä kausiluonteisesti vahvojen markkinoiden ansiosta Outokumpu odottaa ruostumattoman teräksen toimitusten kasvavan vuoden 2017 neljännestä neljänneksestä.

Grafiittielektrodien ja ferrosilikonin hinnannousulla, energiakustannusten nousulla, Yhdysvaltain dollarin kurssilaskulla ja ferrokromin hinnanlaskulla odotetaan kuitenkin olevan merkittävä negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Outokumpu odottaa ensimmäisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen nousevan edellisestä neljänneksestä (IV/2017: 82 milj. euroa).  

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“2017 oli tuloksellinen vuosi Outokummulle sekä taloudellisesti että operatiivisesti. Aluksi muutama sana turvallisuuden ja organisaation kehityksestä. Paransimme työturvallisuutta merkittävästi. Kaikkien työtapaturmien taajuus laski 8,7:sta 4,4:ään, joka on selvästi alle teollisuudenalan keskiarvon. Vuosittain tekemässämme henkilöstökyselyssä nostimme sijoitustamme terveen organisaation viitekehyksessä neljänneksellä, mikä osoittaa, että olemme onnistuneet organisaation kehittämisessä.  

Outokummun vuoden 2017 oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistui 309 miljoonasta eurosta 631 miljoonaan euroon liikevaihdon ollessa 6,4 miljardia euroa. Vaikka ferrokromin hinnan ja perushintojen nousu tuki kehitystä, tulosparannus on suurelta osin tiukan kustannuskurin ja tuottavuuden nousun ansiota. Olemme esimerkiksi vähentäneet myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kustannuksia 25 prosentilla kahdessa vuodessa 300 miljoonan euron vuositasolle.  

Olen erityisen tyytyväinen siihen tahtiin, jolla taloudellinen asemamme on parantunut. Vahvan 328 miljoonan euron liiketoiminnan rahavirran avulla saavutimme kunnianhimoisen tavoitteemme vähentää nettovelka alle 1,1 miljardin euron. Paransimme myös velkaprofiiliamme uusimalla 650 miljoonan euron syndikoidun valmiusluoton ja lunastamalla ennenaikaisesti vuonna 2019 erääntyvän joukkovelka­kirja­lainan. Tämän kehityksen ansiosta sekä yhtiön että joukkovelka­kirja­lainojen luokitukset paranivat.  

Strategian vahva toteuttaminen jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla: tulokset paranivat, toiminta tehostui ja säilytimme vahvan markkina-asemamme. Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus lähes kaksinkertaistui, koska ruostumattoman teräksen liiketoiminnan tulos oli ennätys­tasolla. Ferrokromitoimintojemme kannattavuus oli myös hyvällä tasolla, vaikka toimitusmäärät laskivat tuotanto-ongelmien takia. Long Productsin kannattavuus parani vuoden 2016 haasteiden jälkeen määrätietoisen kustannusten hallinnan avulla, ja liiketoiminta-alue on hyvissä asemissa tulevaa kasvua ajatellen.  

Americasin tiimi jatkoi vuonna 2017 kehitystyötään edellisen vuoden vahvojen tulosten pohjalta. Ennätyksellisen suuret toimitukset ja tiukka kustannuskuri osoittavat, että liiketoiminta-alueella on vahva perusta parantaa kannattavuutta entisestään. Vaikka vuoden jälkipuoliskolla odottamattomat ulkopuoliset tekijät painoivat Americasin kannattavuutta, liiketoiminta-alueen käyttökate nousi edellisvuodesta lähes 50 miljoonalla eurolla 21 miljoonaan euroon.  

Outokummun henkilöstö on toteuttanut strategiaa määrätietoisesti kahden vuoden ajan, ja olemme parantaneet taloudellista suorituskykyämme sekä asemaamme markkinoiden johtavana ruostumattoman teräksen valmistajana. Hyödyntääksemme nämä vahvuudet mahdollisimman tehokkaasti olemme asettaneet yhdeksi vuoden 2018 tärkeimmistä tavoitteista parantaa koko toimitusketjumme toimintavarmuutta. Teollisuudenalan paras toimitusvarmuus on olennaista siinä, että voimme olla ruostumattoman teräksen paras arvontuottaja vuoteen 2020 mennessä.”  

Puhelinkonferenssi tänään 31.1.2018 klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään keskiviikkona 31.1.2018 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 7479 0361. Tunnuskoodi 1335430.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/yb6xwfx2.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 31.1.2018 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj


 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news