Outokumpu - Raaka-aineisiin liittyvät tappiot painoivat kolmannen neljänneksen tulosta, konsernin oikaistu käyttökate 56 milj. euroa

Outokumpu Oyj
Osavuosiselvitys
26.10.2017 klo 12.00


Vuoden 2017 kolmas neljännes lyhyesti

Outokummun kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate laski 56 milj. euroon vuoden 2016 kolmannen neljänneksen 116 milj. eurosta. Vaikka kustannukset laskivat edelleen, Europe-liiketoiminta-alueella perushinnat nousivat ja Americas-liiketoiminta-alueen toimitusmäärät kasvoivat, kannattavuus heikkeni edellisvuodesta johtuen 41 milj. euron raaka-aineisiin liittyvistä varasto- ja metalli-johdannaistappioista (6 milj. euron voitto)1 ja ulkopuolisen toimittajan tuotanto-ongelmista Americas-liiketoiminta-alueella. Vertailukaudella tulokseen vaikutti myönteisesti 22 milj. euron luottotappiovarauksen purku.

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 623 000 tonnia (608 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate2 oli 56 milj. euroa (116 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 62 milj. euroa (119 milj. euroa).
 • Oikaistu liiketulos3 oli 2 milj. euroa (38 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 9 milj. euroa (40 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 126 milj. euroa (61 milj. euroa).
 • Nettovelka laski 1 130 milj. euroon (30.6.2017: 1 239 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 44,4 % (30.6.2017: 48,4 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,4 % (9,3 %).

I-III/2017 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 887 000 tonnia (1 848 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 549 milj. euroa (211 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 580 milj. euroa (227 milj. euroa).
 • Oikaistu liiketulos oli 384 milj. euroa (18 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 415 milj. euroa (34 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 223 milj. euroa (190 milj. euroa).

1) Sulkeissa esitettävät vertailutiedot vuoden 2016 vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin mainita.
2) Käyttökate (EBITDA) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaisia tuotto- ja kulueriä, kuten uudelleenjärjestelykuluja sekä omaisuuden ja liiketoimintojen myyntiin liittyviä voittoja ja tappioita.
3) Liiketulos (EBIT) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. 

Konsernin tunnusluvut              
    III/17 III/16 II/17 I–III/17 I–III/16 2016
Liikevaihto Milj. EUR 1 482 1 419 1 659 4 898 4 183 5 690
Käyttökate Milj. EUR 62 119 209 580 227 355
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 56 116 199 549 211 309
Liiketulos Milj. EUR 9 40 154 415 34 103
Oikaistu liiketulos 2) Milj. EUR 2 38 145 384 18 57
Tulos ennen veroja Milj. EUR -24 13 127 327 -56 -13
Tilikauden tulos Milj. EUR -27 13 109 264 -48 144
Osakekohtainen tulos EUR -0,07 0,03 0,26 0,64 -0,12 0,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR -0,07 0,03 0,25 0,62 -0,12 0,35
Sijoitetun pääoman tuotto % 12,4 9,3 13,2 12,4 9,3 2,6
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 126 61 150 223 190 389
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 1 130 1 396 1 239 1 130 1 396 1 242
Velkaantumisaste kauden lopussa % 44,4 65,3 48,4 44,4 65,3 51,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 40 43 31 90 103 164
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3) 1 000 tonnia 623 608 625 1 887 1 848 2 444
Henkilöstö kauden lopussa 4)   10 276 10 785 10 254 10 276 10 785 10 600

1) Oikaistu käyttökate = Käyttökate – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Oikaistu liiketulos = Liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.
4) 30.6.2017 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 750 kesätyöntekijää.

Näkymät vuoden 2017 neljännelle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan neljännellä neljänneksellä pysyvän hyvänä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Americas-liiketoiminta-alueen toimitusten odotetaan kuitenkin laskevan neljännellä neljänneksellä Yhdysvaltain markkinoille tavanomaisen kausivaihtelun seurauksena. Europe-liiketoiminta-alueen toimitusten odotetaan pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla.

Ferrokromituotannon odotetaan olevan tavanomaisella tasolla. Euroopan ruostumattoman teräksen tehtaiden suunnitellun kunnossapitotyön kustannusten odotetaan kuitenkin heikentävän neljännen neljänneksen tulosta noin 30 milj. eurolla.

Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/tappioiden ja metallijohdannaisten nettovaikutuksen odotetaan neljännellä neljänneksellä olevan hieman positiivinen.

Outokumpu odottaa neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen nousevan edellisestä neljänneksestä (III/17: 56 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Outokummun kolmannen neljänneksen tulos heijasteli kausivaihtelua, ja oikaistu käyttökate laski 56 miljoonaan euroon. Kaudelle tyypillisen notkahduksen lisäksi kannattavuutta painoivat ferrokromin tuotantomäärien lasku sekä raaka-ainevarastoihin liittyvät ajoitus- ja suojausvaikutukset. Ulkopuolisen toimittajan tuotanto-ongelmat heikensivät Americas-liiketoiminta-alueen kannattavuutta huomattavasti. Uskomme, että myynnin tehostamisen ja muiden kaupallisten toimenpiteiden avulla pystymme kääntämään Americasin tuloskehityksen raiteilleen. Kuluvan vuoden korkeat toimitusmäärät ja tiukka kustannuskuri osoittavat, että operatiivisesti liiketoiminta-alueen kehitys etenee hyvin.

Europe-liiketoiminta-alueen toimitukset olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten, ja ottaen huomioon vertailujakson positiiviset erät kannattavuus parani. Kustannusvähennysten jatkuminen tuki suotuisaa kehitystä. Ferrokromituotantomme on taas täydessä iskussa rikkoutuneen ferrokromiuunin onnistuneen kunnossapidon ja ylösajon jälkeen. Tuotanto palasi suunnitellusti normaalille tasolle elokuun lopussa.

Toimenpiteemme velan vähentämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Kolmannen neljänneksen kassavirta oli hyvällä tasolla, 126 miljoonaa euroa. Nettovelka laski 1 130 miljoonaan euroon, mikä osoittaa, että etenemme hyvin kohti tavoitettamme vähentää nettovelka alle 1,1 miljardin euron tämän vuoden loppuun mennessä.

Vuoden neljännellä neljänneksellä odotamme kannattavuuden paranevan hyvän markkinatilanteen tukemana kysynnän ollessa hyvää tärkeimmillä markkina-alueillamme Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Olemme vakaasti matkalla kohti tavoitettamme olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas.” 

Puhelinkonferenssi tänään 26.10.2017 klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 26.10.2017 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 6937 9543. Tunnuskoodi 3857660.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/yvavn3x8.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.  

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 26.10.2017 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com