Outokumpu - Toiminnallisesti vakaa vuosineljännes, konsernin oikaistu käyttökate 133 miljoonaa euroa

Report this content

Outokumpu Oyj
Osavuosiselvitys
26.4.2018 klo 12.00


Outokumpu – Toiminnallisesti vakaa vuosineljännes, konsernin oikaistu käyttökate 133 miljoonaa euroa

Q1/2018 lyhyesti

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 644 000 tonnia (639 000 tonnia) 1.
  • Oikaistu käyttökate oli 133 milj. euroa (294 milj. euroa).
  • Käyttökate oli 140 milj. euroa (309 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 39 milj. euroa (-53 milj. euroa).
  • Nettovelka laski 1 086 milj. euroon (31.12.2017: 1 091 milj. euroa).
  • Velkaantumisaste oli 40,9 % (31.12.2017: 40,1 %).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,2 % (31.12.2017: 11,3 %).

1 Sulkeissa esitettävät vertailutiedot viittaavat vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Q1 2018 verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon

Outokummun ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate 133 milj. euroa oli selvästi alhaisempi kuin vuotta aiemmin (294 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät pääasiassa ferrokromin hinnan ja toteutuneiden perushintojen lasku Europe- ja Americas-liiketoiminta-alueilla. Lisäksi grafiittielektrodien ja muiden tuotannon tarveaineiden kustannukset heikensivät tulosta noin 20 milj. eurolla. Osa suurista negatiivisista tulosvaikutuksista pystyttiin kompensoimaan parantuneella tehokkuudella, erityisesti pienempien myynnin ja hallinnon kulujen avulla. Muun toiminnan oikaistu käyttökate oli 10 milj. euroa (-9 milj. euroa), joka sisältää 12 milj. euron tuoton päästökauppajohdannaisista. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaistappiot olivat yhteensä 5 milj. euroa (+33 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut I/18I/17IV/172017
   oikaistuoikaistuoikaistu
LiikevaihtoMilj. EUR1 6711 7561 4636 356
KäyttökateMilj. EUR14030982663
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR13329482631
LiiketulosMilj. EUR9025230445
Oikaistu liiketulos 1)Milj. EUR8323830414
Tulos ennen verojaMilj. EUR702240327
Tilikauden tulosMilj. EUR49182128392
Osakekohtainen tulosEUR0,120,440,310,95
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulosEUR0,120,420,290,90
Sijoitetun pääoman tuotto%7,29,411,311,3
Liiketoiminnan nettorahavirtaMilj. EUR39-53104328
Korollinen nettovelka kauden lopussaMilj. EUR1 0861 3761 0911 091
Velkaantumisaste kauden lopussa%40,955,040,140,1
Investoinnit käyttöomaisuuteenMilj. EUR371984174
Ruostumattoman teräksen toimitukset1 000 tonnia6446395612 448
Henkilöstö kauden lopussa 10 11110 42010 14110 141

Outokumpu on ottanut IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöön takautuvasti. Vuoden 2017 taloudelliset vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
Lisätietoa muutoksista Outokummun laskentaperiaatteisiin ja tehdyistä oikaisuista on tämän osavuosiselvityksen taloudelliset tiedot -osiossa.
1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Liiketoimintamme oli vakaata vuoden ensimmäisellä neljänneksellä: toimitusvolyymit olivat hyvällä tasolla, uusien tilauksien määrä kasvoi voimakkaasti ja oikaistu käyttökate oli 133 miljoonaa euroa. Euroopan toimintojemme kehitys oli vahvaa, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tuloskehitys oli heikko matalien toteutuneiden hintojen vuoksi.

Käyttöpääoman kausiluonteisesta kasvusta huolimatta nettovelkamme pysyi edelleen alle 1,1 miljardin euron tavoitetason.

Yhdysvaltojen terästullien odotetaan tulevan voimaan toukokuun alussa. Neuvottelut tullien toimeenpanosta ovat vielä kesken, mikä on johtanut huoleen ja epävarmuuteen markkinoilla. Tämän konkreettisena seurauksena teräksen tuonti Eurooppaan on kasvanut 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan vastatoimia Euroopan teräsmarkkinoiden suojelemiseksi. Yhdysvalloissa terästullit ovat jo nyt johtaneet perushintojen nousuun, mikä tukee Americasin liiketoimintaamme.

Jatkamme vuonna 2018 kuuden strategisen osa-alueemme toteuttamista keskittyen erityisesti toimitusvarmuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Olemme vakuuttuneita siitä, että kattavan tuotevalikoimamme, vahvan taseen ja sitoutuneen henkilöstömme avulla saavutamme vuodeksi 2020 asettamamme tavoitteet.”

Näkymät vuoden 2018 toiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä. Perushinnat ovat nousussa Yhdysvalloissa teräksen tuontitullien tukemina, kun taas Euroopassa Aasian tuonnin kasvun arvioidaan tuovan lisäpainetta perushintojen laskuun.

Yhden ferrokromiuunin suunnitellun kunnossapidon vuoksi korkeamman ferrokromin hinnan tuomaa etua ei voida täysimääräisesti hyödyntää.

Ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan olevan ensimmäisen neljänneksen tasolla kaikilla liiketoiminta-alueilla. Outokumpu arvioi toisen neljänneksen oikaistun käyttökatteen olevan samalla tasolla kuin ensimmäisellä neljänneksellä (Q1/18: 133 milj. euroa).

Taloudellinen ja markkinadata saatavilla verkossa

Uusi Excel-tiedosto on saatavilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat. Tiedosto sisältää konsernin ja liiketoiminta-alueiden sekä markkinoiden avainlukuja, jotka päivitetään jatkossa vuosineljänneksittäin tulosjulkistusten yhteydessä.

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään torstaina 26.4.2018 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 7479 0404. Tunnuskoodi 5683003.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/2uccnr83.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 26.4.2018 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news