OUTOKUMPU ALOITTAA FERRIITTISTEN TERäSLAATUJEN TUOTANNON TORNIOSSA

OUTOKUMPU OYJ   LEHDISTÖTIEDOTE     18.11.2005 KLO 15.00

OUTOKUMPU ALOITTAA FERRIITTISTEN TERäSLAATUJEN TUOTANNON TORNIOSSA

Outokumpu aloittaa ruostumattoman teräksen ferriittisten laatujen
tuotannon Torniossa. Investointikustannus, suuruudeltaan noin 13
milj. euroa, mahtuu hyvin konsernin tiukkoihin investointirajoihin.
Investoinnin keskeisin osa Torniossa ovat kupu-uunit, joita
käytetään kelojen lämpökäsittelyyn kuumavalssauksen jälkeen.
Tuotantoprosessia ei muilta osin tarvitse muuttaa.

Ferriittisten laatujen toimituskapasiteetti tulee olemaan noin 
60 000 tonnia kirkasta kuumanauhaa ja kylmävalssattuja tuotteita.
Ensimmäiset toimitukset ajoittuvat vuoden 2007 ensimmäiselle
neljännekselle. Outokumpu voi ferriittisten laatujen tuotevalikoiman
myötä vastata paremmin kysynnän muutoksiin markkinoilla ja palvella
erityisesti asiakkaita, jotka käyttävät sekä austeniittisia että
ferriittisiä laatuja. Ferriittisten laatujen kapasiteetti korvaa
austeniittisen myyntiä spot-markkinoilla ja tuo vakautta hintoihin
sekä toimituksiin. Tornion kylmävalssaamon kapasiteetti,
suuruudeltaan noin 1,2 milj. tonnia, jatkaa muilta osin
austeniittisten (nikkeliä sisältävien) laatujen tuotantoa.

Austeniittisiin laatuihin verrattuna ferriittiset laadut poikkeavat
siinä, että ne eivät sisällä nikkeliä. Ferriittiset laadut
sisältävät yleensä 12-17 prosenttia kromia ja loput rautaa.
Ferriittisen laadun raaka-aineita ovat ferrokromi ja hiiliteräsromu.
Tornion sulatto nro 1. sopii erityisen hyvin ferriittisten laatujen
tuotantoon, koska se voi käyttää sulaa ferrokromia viereisestä
ferrokromisulatosta.


Lisätietoja antavat:

Antti Pihko, SVP – Tornio Works, puh. (016) 454 278,
antti.pihko@outokumpu.com

Pekka Erkkilä, EVP – General Stainless, puh. (09) 421 5503,
pekka.erkkila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, 
matkapuh. 040 504 5146, eero.mustala@outokumpu.com


Tilaa