Outokumpu aloittaa ferriittisten teräslaatujen tuotannon Torniossa

Outokumpu aloittaa ruostumattoman teräksen ferriittisten laatujen tuotannon Torniossa. Investointikustannus, suuruudeltaan noin 13 milj. euroa, mahtuu hyvin konsernin tiukkoihin investointirajoihin. Investoinnin keskeisin osa Torniossa ovat kupu-uunit, joita käytetään kelojen lämpökäsittelyyn kuumavalssauksen jälkeen. Tuotantoprosessia ei muilta osin tarvitse muuttaa.

Ferriittisten laatujen toimituskapasiteetti tulee olemaan noin 60 000 tonnia kirkasta kuumanauhaa ja kylmävalssattuja tuotteita. Ensimmäiset toimitukset ajoittuvat vuoden 2007 ensimmäiselle neljännekselle. Outokumpu voi ferriittisten laatujen tuotevalikoiman myötä vastata paremmin kysynnän muutoksiin markkinoilla ja palvella erityisesti asiakkaita, jotka käyttävät sekä austeniittisia että ferriittisiä laatuja. Ferriittisten laatujen kapasiteetti korvaa austeniittisen myyntiä spot-markkinoilla ja tuo vakautta hintoihin sekä toimituksiin. Tornion kylmävalssaamon kapasiteetti, suuruudeltaan noin 1,2 milj. tonnia, jatkaa muilta osin austeniittisten (nikkeliä sisältävien) laatujen tuotantoa.

Austeniittisiin laatuihin verrattuna ferriittiset laadut poikkeavat siinä, että ne eivät sisällä nikkeliä. Ferriittiset laadut sisältävät yleensä 12-17 prosenttia kromia ja loput rautaa. Ferriittisen laadun raaka-aineita ovat ferrokromi ja hiiliteräsromu. Tornion sulatto nro 1. sopii erityisen hyvin ferriittisten laatujen tuotantoon, koska se voi käyttää sulaa ferrokromia viereisestä ferrokromisulatosta.

Lisätietoja antavat:

Antti Pihko, SVP - Tornio Works, puh. (016) 454 278,
antti.pihko@outokumpu.com

Pekka Erkkilä, EVP - General Stainless, puh. (09) 421 5503, pekka.erkkila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, matkapuh. 040 504 5146,
eero.mustala@outokumpu.com

Tilaa

Liitteet & linkit