OUTOKUMPU HARKITSEE BOLIDEN-OMISTUKSENSA OSITTAISTA MYYNTIÄ

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE 12.11.2004 klo 9.45

OUTOKUMPU HARKITSEE BOLIDEN-OMISTUKSENSA OSITTAISTA MYYNTIÄ

Boliden AB (publ), josta Outokumpu omistaa 49 %, on päättänyt
ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Ylimääräisessä
yhtiökokouksessa on tarkoitus saada osakkeenomistajien hyväksyntä
suunnatulle annille kansainvälisille sijoittajille. Outokumpu
uskoo suunnatun annin hyödyttävän Bolidenia ja sen
osakkeenomistajia, ja aikoo äänestää ehdotuksen puolesta
ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Aina uuden Bolidenin muodostamisesta, vuoden 2003 lopusta, lähtien
Outokumpu on ilmaissut aikeensa vähentää ajan myötä 49 %:n
omistustaan Bolidenissa. Outokumpu harkitseekin nyt myyvänsä osan
omistuksestaan samanaikaisesti Bolidenin suunnatun annin
kanssa. Myytävä määrä päätetään myöhemmin markkinatilanteen mukaan.
Mahdollisen myynnin jälkeen Outokumpu on kuitenkin edelleen
merkittävä Bolidenin omistaja. Mikäli Boliden toteuttaa suunnatun
annin, Outokummun omistamien osakkeiden myynnin
toteuttamistapana on todennäköisesti julkinen tarjous Ruotsissa
yhdistettynä tarjoukseen kansainvälisille institutionaalisille
sijoittajille. Tarkoituksena on, että Bolidenin nykyiset
osakkeenomistajat olisivat etusijalla julkisessa tarjouksessa.
Outokummun mahdollinen Boliden-omistuksen osittainen myynti
toteutettaisiin yhdessä Bolidenin suunnatun annin kanssa.
Myyntihinta määrittyisi niin kutsutussa book-building
-tarjousmenettelyssä.

Lisätietoja:

Esa Lager, Johtaja - Rahoitus ja hallinto, puh. (09) 421 2516,
esa.lager@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, gsm 040 – 504
5146, eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
Viestintäjohtaja

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Espanjassa, Etelä-
Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Ranskassa eikä
Yhdysvalloissa.

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää
Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten
henkilöiden lukuun, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S.
Securities Act of 1933) mukaista rekisteröintiä taikka muutoin kuin
kyseisen lain sallimissa poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä
tarjousta tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämän
asiakirjan sisältämät tiedot eivät ole tarjous myydä eikä
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
ostaa tai myynti olisi lainvastainen ilman kyseisen valtion
arvopaperilainsäädännön mukaista rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta.

Tilaa