Outokumpu kaksinkertaistaa ferrokromin tuotantokapasiteettinsa Suomessa


            
Pörssitiedote
3.6.2008 klo 9.00

Outokummun hallitus on hyväksynyt suunnitelmat, joilla laajennetaan
konsernin ferrokromin tuotantokapasiteettia Torniossa.
Kokonaisinvestointi on noin 420 milj. euroa ja vuosikapasiteetti
kasvaa 530 000 tonniin. Projekti käynnistyy välittömästi ja uusi
kapasiteetti on käytettävissä vuoden 2011 ensimmäisellä
neljänneksellä. Investoinnin myötä Tornion ferrokromisulatolle ja
Kemin kromikaivokselle tulee yhteensä noin 95 uutta pysyvää
työpaikkaa.

Ferrokromin markkinahinta on noussut huomattavasti viime vuosina.
Tämä johtuu ferrokromin lisääntyneestä kysynnästä ruostumattoman
teräksen valmistukseen ja viime aikojen tuotantorajoituksista, jotka
johtuvat pääasiassa päätuottajamaan Etelä-Afrikan sähkön saannin
ongelmista. Laajennettu ferrokromikapasiteetti tekee Outokummusta
omavaraisen primäärikromin suhteen. Ferrokromisulatto saa rikasteensa
konsernin omalta Kemin kromikaivokselta. Outokummun pääasiallinen
hyöty investoinnista on mahdollisuus myydä tuotantokustannushintaan
saatu kromi markkinahintaan. Ruostumattoman teräksen
hinnoittelumekanismi mahdollistaa kaikkien raaka-aineiden
hinnoittelun markkinahintaan. Lisäksi ferrokromisulatto sijaitsee
integroidun terästehtaan ohessa, jolloin ferrokromi voidaan siirtää
terässulatolle sulana. Tämä tuo selvän kustannusedun, koska
ferrokromia ei tarvitse sulattaa uudelleen. Myös
ferrokromiprosessissa syntyvä hiilimonoksidi voidaan käyttää
polttoaineena terästehtaalla, mikä vähentää ulkoisen energian
tarvetta.

Kun laajennettu ferrokromikapasiteetti on käytössä, niin arvion
mukaan 5 USc/lb ferrokromin hinnan nousun vaikutus konsernin
liikevoittoon kasvaa nykyisestä 10 milj, eurosta 20 milj. euroon
vuodessa.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen on tyytyväinen ferrokromituotannon
laajennusprojektiin: "Perusteellisten selvitysten jälkeen olemme nyt
valmiita etenemään investointisuunnitelman kanssa. Ferrokromin
tuotannon kaksinkertaistaminen on erityisen houkutteleva ja
kannattava hanke. Jo tänään Outokummun Tornion tehtaat on
integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö maailmassa.
Investointi tukee Outokummun strategian toteuttamista, varmistaa
kustannusjohtajuuden ylläpitämisen, turvaa raaka-ainesaannin ja
mahdollistaa omien kromivarantojen täysimääräisen hyödyntämisen.
Olemme arvioineet, että laajennus kasvattaa vuotuista liikevoittoa
noin 200 milj. eurolla nykyhinnoilla laskettuna." Laajennuksen
seurauksena Outokummun sähkön kulutus kasvaa merkittävästi. "Uskon,
että vakaaseen sähkön tarjontaan liittyvät päätökset tehdään
ajallaan ja turvataan energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky
Suomessa", Rantanen lisää, viitaten Fennovoiman
ydinvoimalaitoshankkeeseen.

Kun laajennettu ferrokromikapasiteetti on käytössä, kasvaa Tornio
Worksin sähkön kulutus noin 3,3 terawattituntiin vuodessa.
Outokummulla on merkittävä osuus Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa.
Omakustannushintainen, vakaa ja päästövapaa sähköntuotanto, jonka on
suunniteltu käynnistyvän vuosina 2018 - 2020, vahvistaisi Outokummun
kustannuskilpailukyvyn ferrokromin ja ruostumattoman teräksen
tuotannossa vuosiksi eteenpäin. Tällä välin, nykyisten pitkäaikaisten
sähkösopimusten ja energian tuotantoon tehtyjen investointien
lisäksi, Outokumpu on viimeistelemässä kymmenen vuoden (yksi TWh
vuodessa) sähkösopimusta merkittävän eurooppalaisen sähköntuottajan
kanssa.

Ferrokromituotannon laajentaminen lisää konsernin
hiilidioksidipäästöjä noin 270 000 tonnilla vuodessa. Tämä johtuu
tuotannossa käytetystä koksista, mitä ei voi korvata
ferrokromiprosessissa. Tornion ferrokromin tuotannossa käytetään
kuitenkin itse kehitettyä huipputeknologiaa, mikä vähentää maailman
muutoin tuotettuja hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. Sen lisäksi,
että itse prosessi on energiatehokas, Tornion tarvitsema sähkö tulee
vesi- ja ydinvoimaloista. On laskettu, että kapasiteetin
laajentaminen Torniossa vähentää maailman hiilidioksidipäästöjä noin
miljoonalla tonnilla, verrattuna siihen, että ferrokromi
hankittaisiin Etelä-Afrikasta tai Kazakstanista, missä sähkö
tuotetaan pääasiassa hiilivoimalla.

Tällä hetkellä konsernin ferrokromituotanto riittää täyttämään vain
Tornio Worksin primäärikromin tarpeen, ja Avestan ja Sheffieldin
raaka-aine hankitaan markkinoilta. Outokumpu on parhaillaan
laajentamassa nikkelittömien ferriittisten laatujen tuotantoa
Torniossa, sekä Avestan ja Sheffieldin sulattojen tuotantoa. Nämä
edellyttävät vakaata ferrokromin lisätuotantoa.

Taustatietoja, mukaan lukien toimitusjohtaja Juha Rantasen kommentit
videolla, on saatavissa Internetistä, www.outokumpu.com.

Lisätietoja antavat:

Antti Pihko, johtaja - Tornio Works, puh. 016 454 278, matkapuh. 040
848 2948
Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 09
421 2432, matkapuh. 040 708 5351
Eero Mustala, johtaja - projektiviestintä, puh. 09 421 2435,
matkapuh. 040 504 5146

Juha Rantanen ja Pekka Erkkilä ovat käytettävissä
puhelinhaastatteluihin. Haastattelupyynnöt Anna Vuolaselle, johtaja-
mediasuhteet, puh 040 705 5734.

Tilaa

Liitteet & linkit