OUTOKUMPU KÄYNNISTÄÄ KUPARITUOTTEIDEN EU

Report this content
OUTOKUMPU OYJ       PÖRSSITIEDOTE 23.1.2003 klo 9.30

OUTOKUMPU KÄYNNISTÄÄ KUPARITUOTTEIDEN EUROOPPA-DIVISIOONAN
KANNATTAVUUDEN PARANNUSOHJELMAN

Maailmanlaajuinen kysynnän heikkeneminen on vähentänyt
merkittävästi myös  kuparituotteiden kysyntää Euroopassa.
Kilpailutilanne on kiristynyt ja johtanut koko alan
kannattavuustason laskuun. Vaikutus on näkynyt myös Outokummun
Copper Products –liiketoiminta-alueen Eurooppa-divisioonan
heikkona tuloskehityksenä. Divisioonan kannattavuuden
palauttamiseksi hyvälle tasolle on päätetty aloittaa
useampikohtainen parannusohjelma, joka johtaa myös henkilöstön
vähentämistarpeeseen noin 260 henkilöllä eli 13 %.

Euroopassa kuparituotteiden kysyntä on vähentynyt
asiakasteollisuuksissa, muun muassa rakentamisessa sekä sähkö-
ja elektroniikkateollisuudessa. Ylitarjontatilanteeseen ja
kiristyneeseen hintakilpailuun on vaikuttanut myös
telekommunikaatioteollisuuden syvä lama ja raha-aihioiden
kysynnän voimakas lasku Euroopan rahauudistuksen jälkeen sekä
vähentynyt investointiaktiviteetti. Lisäksi vienti Euroopan
ulkopuolelle on laskenut.

Keskeisiä kohtia kannattavuuden parantamisohjelmassa ovat
tuottavuuden nostaminen sekä tuotevalikoiman uudistaminen
lisäämällä tuotteiden jalostusastetta. Tavoitteena on myös
tehostaa ja modernisoida markkinointi-, myynti- ja
hallintotoimintoja sekä panostaa parempaan asiakasyhteistyöhön.
Kannattavuuden parantamisohjelma johtaa myös henkilöstön
vähentämistarpeeseen. Koko Eurooppa-divisioonan osalta tämä
koskee noin 260 henkilöä. Heistä noin 200 työskentelee
divisioonan suurimmassa yksikössä Outokumpu Poricopper Oy:ssä
Porissa, jossa on tänään aloitettu sekä työntekijöitä että
toimihenkilöitä koskevat yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut. Outokumpu pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoista työtä
konsernin muilta toimipaikoilta mahdollisuuksien mukaan.
Toiminnan tehostamistoimenpiteet alkoivat jo vuoden 2002
aikana, jolloin henkilöstö divisioonan suomalaisissa ja muissa
yksiköissä väheni 100 henkilöllä eli noin 5 %:a.


Kannattavuuden parannusohjelman mukaisesti Eurooppa-divisioonan
liikevoittotaso paranee noin 20 milj. eurolla asteittain siten,
että vuonna 2003 saavutetaan 10 milj. euron parannus, jota
tulee kuitenkin heikentämään vuodelle 2003 kirjattavat
toimenpiteistä aiheutuvat kertaluonteiset kulut. Täysimääräinen
20 milj. euron parannus saavutetaan vuoden 2004 lopussa.

Eurooppa-divisioonan liikevaihto vuonna 2001 oli 527 milj.
euroa ja liikevoitto 34 milj. euroa. Vastaavasti vuoden 2002
tammi-syyskuussa liikevaihto oli 406 milj. euroa ja liikevoitto
7 milj. euroa. Divisioonan palveluksessa on 2 033 henkilöä,
joista Suomessa Porin tehtailla 1 158. Divisioonan päätuotteita
ovat kupariputkituotteet, vaativat lanka-, profiili- ja
nauhatuotteet, rakennuskuparit sekä tietyt korkean teknologian
erikoistuotteet muun muassa suprajohteet. Suurimmat
asiakassegmentit ovat sähköntuotanto ja –jakelu-, elektroniikka-
, telekommunikaatio- sekä rakennusteollisuus.
Valmistustoimintaa divisioonalla on Suomen lisäksi Ruotsissa,
Espanjassa, Itävallassa, Britanniassa, Italiassa sekä
suprajohdevalmistusta Yhdysvalloissa.

Outokumpu Copper Products -liiketoiminta-alue muodostuu
neljästä operatiivisesta divisioonasta: Eurooppa, Amerikka,
Autojen lämmönvaihdinsovellukset ja Ilmastointisovellukset &
Aasia. Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2001 oli 1 403
milj. euroa. Tammi-syyskuussa 2002 liiketoiminta-alueen
liikevaihto oli 1 113 milj. euroa ja henkilöstön määrä on tällä
hetkellä 7 128. Liiketoiminta-alueen muut tehtaat sijaitsevat
Ruotsissa, Alankomaissa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Malesiassa
ja Thaimaassa.


Lisätietoja antavat:

Eurooppa divisioonan johtaja Ari Ingman, puh. 040 502 6624
Outokumpu Poricopper Oy:n toimitusjohtaja Jussi Helavirta,
puh. (02) 626 6000
Mediakontakti: Mirja Lavisto, viestintäpäällikkö,
Outokumpu Copper Products, puh. +040 506 6954


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, fax (09) 421 2429
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
kotisivu: http://www.outokumpu.com

Tilaa