OUTOKUMPU KIISTÄÄ ENTISEN YLIMMÄN JOHDON OSALLISUUDEN KUPARIPUTKIKARTELLIIN

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  25.1.2005 KLO 15.30

OUTOKUMPU KIISTÄÄ ENTISEN YLIMMÄN JOHDON OSALLISUUDEN
KUPARIPUTKIKARTELLIIN

Maanantain, 24.1.2005, Taunus-ohjelmassa Yleisradion TV1-kanavalla
ja asian myöhemmässä uutisoinnissa samalla kanavalla käsiteltiin
Outokummun osallisuutta eurooppalaiseen kupariputkikartelliin.

Ohjelmissa väitettiin Outokummun ylimmän johdon olleen aktiivisesti
mukana järjestelemässä Euroopan laajuista kupariputkikartellia.
Outokumpu kiistää väitteen ja toteaa lisäksi seuraavaa:

- Euroopan komission keskeinen olettamus emoyhtiön, Outokumpu Oyj:n,
osallisuudesta ja vastuusta perustuu siihen seikkaan, että Outokumpu
Copper Oy on kokonaan emoyhtiön omistama.

- Lisäksi komissio on viimeisimmässä, vesijohtoputkia koskevassa
päätöksessään erikseen todennut, että emoyhtiön ylin johto ei ole
osallistunut rikkomismenettelyyn eikä asiaan liittyviin kokouksiin.

- Taunus-ohjelmassa mainitut kokoukset Jyrki Juuselan ja erään
kilpailijan välillä koskivat puhtaasti mahdollisia
toimialajärjestelyjä, mikä on täysin laillista toimintaa.

- Outokumpu on valittanut kartellisakkojen määräytymisen perusteista
ja itse sakkojen määrästä.

- Yhtiö harkitsee oikeudellisia toimia Yleisradiota vastaan.Outokumpu OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
Viestintäjohtaja
puh 09 421 2435, gsm 040 504 5146
Sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com

Tilaa