OUTOKUMPU-KONSERNIN JOHTORYHMÄN UUSI KOKOONPANO

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.1.2005 KLO 15.15

OUTOKUMPU-KONSERNIN JOHTORYHMÄN UUSI KOKOONPANO

Uuteen johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaorganisaatioon
liittyen Outokummun hallitus on nimittänyt konsernille uuden
johtoryhmän 1.4.2005 alkaen, ja määritellyt sen jäsenten tehtävät
seuraavasti:

Juha Rantanen Toimitusjohtaja
        Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja
        Vastuualue: konsernin johtaminen
        
Karri Kaitue  Varatoimitusjohtaja
        Konsernin johtoryhmän varapuheenjohtaja
        Vastuualueet: kaupallinen toiminta, Outokumpu
        Technology, Portfolio-omistukset, strategia ja
        yrityssuunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen,
        lakiasiat ja yrityskaupat, viestintä,
        sijoittajasuhteet, yhteiskuntavastuu
        
Pekka Erkkilä Johtaja – General Stainless, tuotantojohtaja
        Vastuualueet: General Stainless –divisioona,
        tuotantotoiminta: Production Excellence -ohjelma,
        materiaalivirtojen optimointi, tutkimus- ja
        kehitystoiminta, ympäristö- , terveys- ja
        turvallisuusasiat, hankintatoiminnot (raaka-aineet,
        energia, muut)

Olof Faxander Johtaja – Specialty Stainless
        Vastuualue: Specialty Stainless -divisioona

Esa Lager   Talous- ja rahoitusjohtaja
        Vastuualueet: taloushallinto ja verotus, rahoitus
        ja riskienhallinta, liiketoimintaprosessit ja IT,
        yhteiset palvelut (shared services)

Kaupallinen johtaja, nimitetään myöhemmin
        Vastuualueet: Commercial Excellence -ohjelma,
        myyntistrategia ja -suunnittelu, markkinointi,
        myyntiyhtiöverkosto, jakelu- ja palvelukeskukset,
        nimetyt avainasiakkaat

Henkilöstöjohtaja, nimitetään myöhemmin
        Vastuualueet: johdon kehittämisohjelmat,
        palkitsemisjärjestelmät ja arviointiprosessit, sekä
        avainhenkilöiden rekrytointi


Konsernin nykyinen johtoryhmä jatkaa 1.4.2005 saakka: 
Juha Rantanen, toimitusjohtaja, Karri Kaitue, varatoimitusjohtaja,
Pekka Erkkilä, Tapani Järvinen (jatkaa Outokumpu Technologyn
toimitusjohtajana ja raportoi konsernin varatoimitusjohtajalle
1.4.2005 alkaen), Esa Lager, Juho Mäkinen (jatkaa toimitusjohtajan
neuvonantajana 1.4. 2005 alkaen eläkkeelle siirtymiseensä saakka
31.7.2005), Kalevi Nikkilä (eläkkeelle 31.3.2005), Vesa-Pekka
Takala (jatkaa talousjohtajana ja raportoi konsernin talous- ja
rahoitusjohtajalle 1.4.2005 alkaen) ja Risto Virrankoski
(eläkkeelle 15.2.2005).

Konsernin johtoryhmän uuden jäsenen Olof Faxanderin
englanninkielinen ansioluettelo on liitteenä.


Outokumpu OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
Puh. +358 9 421 2438, gsm +358 40 530 0778, faksi +358 9 421 2125
Sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com


CURRICULUM VITAE

OLOF FAXANDER

Born      1970

Marital status Married, two children 1 and 3 years old.

Education &  Master of Science, October 1995
degrees    Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm,
        Sweden
        
        Bachelor of Social Science, January 1996
        Major in Business Administration
        Stockholm University, Stockholm, Sweden

Career
Outokumpu Group:
2004-     President - Special Products Division, Outokumpu
        Stainless
     
AvestaPolarit Oyj:
2003-2003   Executive Vice President – Strategy and Business
        Development
2001-2003   Senior Vice President– Coil Products Sheffield

Avesta Sheffield AB:
1998-2001   General Manager, Degerfors Stainless
1998-1998   Sales and Marketing Manager, Degerfors Stainless
1997-1998   Manager – Market and Product Development, Degerfors
        Stainless
1996-1997   Training and support for costing system, HQ

Interests   Sailing, hunting, fishing, skiing and jogging

Tilaa