Outokumpu laskee liikkeeseen 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
19.9.2014 klo 9.00Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Outokumpu laskee liikkeeseen pääosin institutionaalisille sijoittajille suunnatun 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 30.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 6,625 prosenttia, joka maksetaan puolivuosittain. Joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen sen erääntymistä.

Liikkeeseenlaskettavasta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen, mukaan lukien kesäkuussa 2015 erääntyvien velkakirjojen lunastamiseen. Arviolta liikkeeseenlaskupäivänä Outokumpu tulee myös peruuttamaan olemassa olevasta, nostamattomasta 500 miljoonan euron syndikoidusta lainastaan uudesta joukkovelkakirjalainasta saatavia varoja vastaavan määrän.

Joukkovelkakirjalainalle tullaan hakemaan listausta NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun koordinaattoreina ja pääjärjestäjinä toimivat Nordea Markets ja Pohjola Markets. Muut pääjärjestäjät ovat Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja Swedbank AB (publ).

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

   

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi

 

Huomautus

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa tämän tiedotteen vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa joukkovelkakirjalainoja. Erityisesti tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa arvopapereita Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ei ole rekisteröity tai rekisteröintivelvollisuudesta ole soveltuvaa poikkeusta.