OUTOKUMPU LOPETTAA KYLMäVALSSAUKSEN SHEFFIELDISSä BRITANNIASSA

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE   25.10.2005 KLO 13.30

OUTOKUMPU LOPETTAA KYLMäVALSSAUKSEN SHEFFIELDISSä BRITANNIASSA

Outokumpu on saanut päätökseen selvitykset ruostumattoman teräksen
kylmävalssauksen tulevaisuudesta Sheffieldissä. Selvitysten nojalla
konsernin hallitus on tänään päättänyt aikovansa lopettaa Coil
Products Sheffield -liiketoimintayksikön (CPS) tuotannon
Britanniassa. Asiasta päätetään lopullisesti paikallisten yt-
neuvottelujen jälkeen. Päätös ei vaikuta Sheffieldin muihin
yksiköihin, joita ovat sulatto, pitkät tuotteet, erikoisnauhat ja
palvelukeskus.

Outokumpu ilmoitti 26.9.2005 tilapäisestä järjestelystä, jossa CPS:n
uudet tilaukset kiiltohehkutettuja nauhoja lukuun ottamatta
siirretään Tornioon. Nyt laajemman selvityksen valmistuttua koko
CPS:n tappiollinen tuotanto aiotaan lopettaa. Näin varmistetaan,
että Tornion yksikkö voi ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden
viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tornio on maailman suurin ja
tehokkain ruostumattoman teräksen integroitu tuotantoyksikkö, ja
näin se pääsee hyödyntämään kustannustehokkuutensa täysimääräisesti.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen toteaa: "Päätös on tehty
maailmanlaajuisen kilpailukykymme varmistamiseksi. Samanaikaisesti
päätös on erittäin vaikea CPS:n hyvin palvelleen henkilökunnan
kannalta. Heidän työpanoksensa ja sitoutuneisuutensa yhtiöön on
vuosien varrella ollut erinomaisen merkittävä."

Maailman ruostumattoman teräksen markkinat keskittyvät vähitellen
kolmeen alueelliseen klusteriin: Eurooppa, Aasia ja Pohjois-
Amerikka. Näitä palvelevat yhä enenevässä määrin suuret, integroidut
tuotantolaitokset, joilla on hajautettu palvelukeskusverkosto.

Outokummun päämarkkina-alue, Eurooppa, kärsii nyt ylikapasiteetista.
CPS on keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö,
jonka logistiikka on monimutkainen, eikä se pysty kilpailemaan
selvästi kustannustehokkaampien integraattien kanssa nykyisissä eikä
odotettavissa olevissa markkinaolosuhteissa.

Outokummun visio on olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen
erinomaisuuteen. Strategian ensimmäinen vaihe on saavuttaa
ykkösasema Euroopassa. CPS:n tuotannon lopettaminen tekee osaltaan
mahdolliseksi näiden pyrkimysten ja konsernin taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisen.

CPS:ssä on noin 570 työntekijää. CPS:n tuotannon lopetuksesta
arvioidaan koituvan kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle
kertaluonteisia alaskirjauksia noin 100 milj. euroa ja varauksia
noin 50 milj. euroa. Vaikutus konsernin velkaantumisasteeseen ei ole
merkittävä, koska samalla vapautuu käyttöpääomaa. Konsernin
liikevoiton arvioidaan paranevan vuodessa noin 50 milj. euroa vuoden
2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen verrattuna jatkamiseen
nykyisellä liiketoimintarakenteella ja olettaen, että nykyinen
hintataso ja käyttöaste säilyisivät.

CPS:n tuotannon, noin 300 000 tonnia vuodessa, lopettamisen lisäksi
Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen vuosikapasiteetti
sopeutetaan syyskuussa tehdyn päätöksen mukaisesti 500 000 tonnista
300 000 tonniin. Tämän jälkeen SMACC tuottaa aihioita vain pitkien
tuotteiden ja levyjen valmistukseen Britanniassa. Ruotsissa, ja
Yhdysvalloissa. Tämä johtanee sadan työpaikan vähennykseen
SMACC:ssa, mistä jo käydään paikallisia yt-neuvotteluja.

Koska Outokummun Avestan yksikkö Ruotsissa on kuumavalssannut
SMACC:n aihioita CPS:lle, Avestan operatiivista
kuumavalssauskapasiteettia mukautetaan uuden tuotantorakenteen
mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Tämä merkitsee vuorojen
vähennystä, mistä aloitetaan paikalliset yt-neuvottelut.

Outokummun uuden tuotantorakenteen mukaiset vuosikapasiteetit ovat
seuraavat: aihiot 2,5 milj. tonnia ja kuumavalssaus vastaavalla
tasolla, sekä kylmävalssaamon tuotanto 1,6 milj. tonnia.

Toimitusjohtaja Rantanen sanoo lisäksi, että "Pyrimme siihen, että
työntekijämme saavat mahdollisimman hyvän kohtelun. Keskusteluissa
CPS:n henkilöstön kanssa tavoitteenamme on avoimuus ja luottamus.
Seuraavina viikkoina ja kuukausina laadimme yhdessä ammattiliittojen
kanssa esitykset, jotka tukevat henkilöstöä tässä vaikeassa
tilanteessa."

Outokumpu palvelee asiakkaitaan laajalla ruostumattomien
teräslaatujen ja -tuotteiden valikoimallaan. Commercial Excellence -
ohjelmansa vauhdittamana yhtiö työskentelee määrätietoisesti
pitääkseen ja jopa kasvattaakseen markkinaosuuttaan Euroopassa.

Sheffieldin palvelukeskus toimittaa edelleen Britannian markkinoille
Outokummun ruostumatonta terästä, ja kaikki asiakkuusyhteydet
pysyvät entisellään. Yt-neuvottelujen päätyttyä CPS:n tuotanto
loppunee vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen lopulla. Outokumpu
palvelee asiakkaitaan parhaansa mukaan niin Britanniassa kuin
kaikilla muillakin markkinoillaan.

Käynnissä olevat Outokummun toimintojen ja kannattavuuden
parantamisohjelmat varmistavat  taloudellisten tavoitteiden
saavuttamista. CPS:n tuotannon lopettamisesta saatavat taloudelliset
edut täydentävät jo käynnistettyjen Operational Excellence ja
kiinteiden kustannusten leikkausohjelmien vaikutuksia.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti kaupalliseen ja tuotannolliseen
erinomaisuuteen tähtäävistä ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen
arvioidaan olevan 40 miljoonaa euroa vuonna 2007, 80 miljoonaa euroa
vuonna 2008 ja sen jälkeen 160 miljoonaa euroa vuosittain.
Kiinteiden kustannusten 100 milj. euron vähennys toteutuu osittain
vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna
2007.

Lisätietoja antavat:

Karri Kaitue, Varatoimitusjohtaja, puh. (09) 421 5506,
karri.kaitue@outokumpu.com

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, 
puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto


Eero Mustala
Viestintäjohtaja
puh. + 358 9 421 2435, matkapuh. +358 40 504 5146, 
faksi +358 9 421 2429, e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
www.outokumpu.com

Tilaa