Outokumpu muuttaa segmenttiraportointiaan: Ferrochrome raportoidaan uutena segmenttinä 1.1.2018 alkaen

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
14.11.2017 klo 9.00
 

Outokumpu muuttaa segmenttiraportointiaan 1.1.2018 alkaen, jolloin Ferrochrome eriytetään Europe-liiketoiminta-alueesta itsenäiseksi raportoitavaksi segmentiksi. Uudessa rakenteessa Outokummulla on neljä raportoitavaa segmenttiä – Europe, Americas, Long Products ja Ferrochrome. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen osavuosiselvitys laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti.

Ferrochrome-toiminnot ovat olennainen osa Outokummun liiketoimintaa, ja niitä tullaan johtamaan erillisenä kokonaisuutena. Yhdistettynä Kemin kaivokseen ferrokromin tuotanto on Outokummun keskeinen kilpailuetu. Raportointikäytännön muutos lisää myös toimintamme läpinäkyvyyttä.

Segmenttien keskeiset vertailuluvut (liikevaihto, oikaistu käyttökate, oikaisut käyttökatteeseen ja käyttökate) vuodelta 2016 ja tammi–syyskuulta 2017 löytyvät oheisesta taulukosta. Vuosien 2016 ja 2017 kattavat vertailutiedot mukaan lukien luvut vuosineljänneksittäin julkaistaan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

 
 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com

 

Liiketoiminta-alueiden tunnusluvut    
     
Liikevaihto    
Milj. EUR 2016 I–III/17
Europe yhteensä 3,767 3,188
josta konsernin sisäinen 93 66
Americas yhteensä 1,325 1,201
josta konsernin sisäinen 21 23
Long Products yhteensä 487 442
josta konsernin sisäinen 153 131
Ferrochrome yhteensä 371 458
josta konsernin sisäinen 269 354
Muu toiminta yhteensä 567 387
josta konsernin sisäinen 289 204
Liikevaihto yhteensä 5,690 4,898
     
Oikaistu käyttökate    
Milj. EUR 2016 I–III/17
Europe 295 367
Americas -27 22
Long Products -1 13
Ferrochrome 80 161
Muu toiminta ja sisäiset erät -38 -13
Oikaistu käyttökate yhteensä 309 549
     
Käyttökatteen oikaisut    
Milj. EUR 2016 I–III/17
Europe -26 -
Americas 21 -
Long Products 19 -
Ferrochrome -0 -
Muu toiminta ja sisäiset erät 32 31
Käyttökatteen oikaisut yhteensä 47 31
     
Käyttökate    
Milj. EUR 2016 I–III/17
Europe 270 367
Americas -6 22
Long Products 18 13
Ferrochrome 80 161
Muu toiminta ja sisäiset erät -6 18
Käyttökate yhteensä 355 580
Poistot -226 -164
Arvonalentumiset -26 -1
Liikevoitto yhteensä 103 415
     

 

Tilaa

Liitteet & linkit