OUTOKUMPU MYY MUOKATTUJEN KUPARITUOTTEIDEN LIIKETOIMINNAN NORDIC CAPITALILLE

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE  5.4.2005 KLO 10.00

OUTOKUMPU MYY MUOKATTUJEN KUPARITUOTTEIDEN LIIKETOIMINNAN NORDIC
CAPITALILLE

Outokumpu ja Nordic Capital ovat tänään allekirjoittaneet
sopimuksen, jonka mukaan Outokumpu myy kuparituoteliiketoimintansa,
Outokumpu Copper Products Oy:n, lukuun ottamatta Tube and Brass -
divisioonaa pääomasijoittaja Nordic Capitalille. Kokonaiskauppahinta
on 599 miljoonaa euroa. Outokumpu kirjaa kaupasta 220 miljoonan
euron myyntitappion. Samalla Tube and Brass -divisioonaan tehdään 85
miljoonan euron alaskirjaus. Näistä kertaluonteisista tappioista
huolimatta Outokummun velkaantumisaste laskee kaupan seurauksena 9
prosenttiyksikköä. Järjestely on tarkoitus saattaa päätökseen
viimeistään kesäkuussa 2005.

"Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti on meille
strateginen askel matkalla ruostumattomaan teräkseen ja
teknologiaan keskittyväksi yhtiöksi. Olen hyvin tyytyväinen Nordic
Capitalin kanssa tänään tekemäämme sopimukseen. Visionamme on olla
kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä, ja kaupan myötä
pääsemme melko lähelle tavoittelemaamme liiketoimintarakennetta.
Myynnistä saadut tulot vahvistavat merkittävästi rahoitusasemaamme,
ja tuovat joustavuutta valitsemallamme kehitysuralla. Samalla olen
vakuuttunut siitä, että myydyllä liiketoiminnalla on paljon paremmat
kasvuedellytykset uuden omistajan käsissä", Outokummun
toimitusjohtaja Juha Rantanen sanoo.

Outokumpu määritteli elokuussa 2004, että konsernin strateginen
suunta perustuu johtavaan asemaan ruostumattomassa teräksessä ja on
sen jälkeen selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja muokattujen
kuparituotteiden liiketoiminnasta luopumiseksi. Prosessin aikana
kävi ilmi, että liiketoimintojen myynti kokonaisuutena on
selkeästi paras vaihtoehto. Divestoinnin seurauksena Outokumpu voi
nyt laittaa kaikki taloudelliset voimavaransa ja johtamisresurssinsa
ruostumattoman teräksen liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä tukee
perimmäisen tavoitteen – omistaja-arvon huomattavan ja pysyvän
kasvattamisen – saavuttamista.

Järjestelyssä myydään seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta-
alueen divisioonat ja liiketoiminnat:

-Americas
-Europe
-Automotive Heat Exchangers
-Appliance Heat Exchanger & Asia
-Forming equipment -liiketoiminta

Myytävien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,7
miljardia euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 6 400.
Henkilöstön työsuhteet jatkuvat voimassa olevin sopimuksin Nordic
Capitalin omistuksessa. Osapuolet ovat sopineet, että myytävät
liiketoiminnat käyttävät nimeä Outokumpu Copper Products Oy
korkeintaan 12 kuukauden siirtymäkauden ajan kaupan päätökseen
saattamisesta.

Kokonaiskauppahinta on yhteensä 599 milj. euroa, joka sisältää 389
milj. euroa käteisenä, Yhdysvaltain dollarimääräisen pitkäaikaisen
100 milj. euron kauppahintasaatavan, sekä 109 milj. euroa siirtyviä
lainoja ja eläkevastuita. Jotta Outokumpu voi järjestelyssä myydä
yhteisyritys Outokumpu Heatcraftin kokonaan, Outokumpu on lupautunut
ostamaan 45 %:n vähemmistöosuuden yhtiöstä Lennox Internationalilta.

Outokumpu kirjaa kaupasta 220 milj. euron myyntitappion. Outokummun
johto on päättänyt tehdä lisäksi 85 milj. euron ei-kassavaikutteisen
alaskirjauksen jäljelle jäävään Tube and Brass -divisioonaan, mikä
perustuu johdon tämänhetkiseen arvioon liiketoimintojen arvosta.
Erät kirjataan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Nordic
Capitalille myydyt liiketoiminnat poistuvat Outokummun taseesta
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa, mutta niiden tulokset
yhdistellään Outokumpu-konserniin ensimmäisen neljänneksen loppuun
asti.

Näistä kertaluonteisista tappioista huolimatta, Outokummun
velkaantumisaste laskee noin 9 prosenttiyksikköä, kun konsernin
nettovelka pienenee merkittävästi. Velkaantumisaste laskee
lähemmäksi 75 %:n tavoitetasoa. Järjestelyn toteutumisen ehtoina
ovat tavanomaisten viranomaislupien saaminen ja eräät muut ehdot.
Järjestelyn odotetaan toteutuvan lopullisesti viimeistään kesäkuussa
2005.

Outokumpu Copperin nykyinen toimitusjohtaja Kalevi Nikkilä, jonka
aikaisemmin kerrottiin siirtyvän eläkkeelle, jatkaa myytävien
liiketoimintojen johdossa kaupan toteutumiseen saakka.

Bo Söderberg, Nordic Capitalin osakas sanoo: "Mielestämme Outokumpu
Copper Productsilla on itsenäisenä yhtiönä hyvät mahdollisuudet
kehittyä ja kasvaa tulevaisuudessa. Outokumpu Copper Productsilla on
hyvät, pitkäaikaiset asiakassuhteet ja erinomaiset
kasvumahdollisuudet esimerkiksi Aasiassa. Kuparin uusia
käyttömahdollisuuksia kehitetään tulevaisuuden sovelluksiin, muun
muassa uusille, tiukempien ympäristövaatimusten synnyttämille
markkinoille. Yhtiö on tunnettu korkealuokkaisista tuotteistaan ja
sovelluksistaan. Odotamme pääsevämme tiiviiseen yhteistyöhön johdon
kanssa, jotta voimme kehittää ja laajentaa yritystoimintaa niin
pohjoismaisena kuin maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä."

Outokumpu Copperin Tube and Brass -divisioona ei sisälly kauppaan,
koska osa sen yksiköistä on hankittu Boliden-järjestelyn yhteydessä
vuoden 2003 lopussa, ja integraatio- ja uudelleenjärjestelyprosessi
on käynnissä. Tube and Brass -divisioonan saaminen voitolliseksi vie
aikansa, ja Outokummun tavoitteena on luopua näistä
liiketoiminnoista myöhemmin. Vuonna 2004 Tube and Brass -divisioonan
liikevaihto oli 460 milj. euroa ja henkilöstön määrä oli 1 450.
Huhtikuun 2005 alusta lähtien Tube and Brass raportoi
varatoimitusjohtaja Karri Kaitueelle yhtenä Outokumpu-konsernin
portfolioliiketoimintana.

Lisätietoja antavat:

Karri Kaitue, varatoimitusjohtaja, Outokumpu Oyj,
puh. (09) 421 5506

Eero Mustala, viestintäjohtaja – Corporate Communications, Outokumpu Oyj,
puh. (09) 421 2435

Bo Söderberg, osakas, Nordic Capital,
puh. +46 8 440 50 50


OUTOKUMPU OYJ
Corporate Management

Eero Mustala


Nordic Capital on johtava, investoinneissaan pääasiassa
pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyvä pääomasijoittaja.
Yhtiöllä on vahva investointihistoria, kattava kontaktiverkko ja
paikallisten toimialojen ja toimintatapojen erittäin hyvä tuntemus.
Nordic Capital on perustamisestaan vuodesta 1989 lähtien investoinut
yli 60:een pohjoismaiseen, eri aloilla toimivaan yritykseen. Nordic
Capitalin sijoitusstrategia on osoittautunut onnistuneeksi arvon
lisääjänä. Strategiansa mukaisesti yhtiö kehittää aktiivisesti arvoa
kasvattavia toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi uusien
yhdistelmien kehittäminen eri toimialoilla, toiminnan strateginen
uudelleen suuntaaminen ja kansainvälistyminen. Monet johtavat
pohjoismaiset ja kansainväliset instituutiot ovat sijoittajina
Nordic Capitalin rahastoissa. www.nordiccapital.com.

Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja
teknologiaan keskittyvä yhtiö. Visionamme on olla kiistaton ykkönen
ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestyksemme
toiminnalliseen erinomaisuuteen. Useilla eri aloilla toimivat
asiakkaamme ympäri maailmaa – prosessiteollisuudesta ja teollisuuden
koneista rakentamiseen ja sähköteollisuuteen, kuljetusalaan,
elektroniikkaan ja tietotekniikkaan sekä elintarvikealaan ja
kotitalouksiin – käyttävät metallituotteitamme, teknologiaamme ja
palvelujamme. Niiden avulla autamme asiakkaitamme saavuttamaan
kilpailuetua.

Outokumpu toimii noin 40 maassa ja työllistää 19 500 henkilöä.
Konsernin vuotuinen liikevaihto on yli seitsemän miljardia euroa,
mistä 95 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Pääkonttori sijaitsee
Espoossa. Emoyhtiö, Outokumpu Oyj, on ollut listattuna Helsingin
pörssissä vuodesta 1988. www.outokumpu.com.

Tilaa