Outokumpu myy osan omistuksestaan Talvivaarassa

PÖRSSITIEDOTE
1.6.2011 klo 9.00
Outokumpu on tänään myynyt kaikki osakkeensa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö
Oyj:ssä Suomen valtion kokonaan omistamalle Solidium Oy:lle ja lisäksi
viidenneksen 20 %:n omistusosuudestaan listaamattomassa Talvivaara Sotkamo
Oy:ssä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle. Samalla Outokumpu antaa Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa loput 16 %:n omistusosuudestaan Talvivaara
Sotkamo Oy:ssä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Outokummun
omistus Talvivaarassa on ollut finanssisijoitus, ja omistusosuuden myynti
parantaa Outokummun rahoituksellista liikkumavaraa.

Outokumpu on myynyt Solidium Oy:lle koko 10 522 366 osakkeen omistuksensa eli
4,3 % kaikista osakkeista Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä, joka on listattu
sekä Helsingin että Lontoon pörsseissä. Kauppahinta on 60 milj. euroa. Outokumpu
kirjaa myynnistä 27 milj. euron myyntivoiton rahoitustuottoihin vuoden 2011
toisen neljänneksen tulokseen. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeet on
Outokummun taseessa luokiteltu myytävissä oleviin sijoituksiin.

Lisäksi Outokumpu on myynyt viidenneksen 20%:n omistuksestaan Talvivaara Sotkamo
Oy:ssä eli 4 % yhtiön kaikista osakkeista Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle.
Kauppahinta on 60 milj. euroa. Samalla Outokumpu antaa Talvivaaran
Kaivososakeyhtiö Oyj:lle option ostaa loput sen 16 %:n omistusosuudesta
Talvivaara Sotkamo Oy:ssä. Optio on voimassa vuoden 2012 ensimmäisen
neljänneksen loppuun ja antaa mahdollisuuden ostaa kaikki tai osan lopuista
osakkeista samaan osakekohtaiseen hintaan yhdessä tai useammassa erässä. Option
toteutuessa täysimääräisesti kokonaiskauppahinta olisi 240 milj. euroa.
Kokonaiskauppahinta Talvivaara Sotkamo Oy:n 20 %:n omistusosuuden myynnistä
olisi tällöin 300 milj. euroa.

Outokummun 20 %:n omistus Talvivaara Sotkamo Oy:ssä on Outokummun kirjanpidossa
luokiteltu osakkuusyhtiöksi. Omistuksen muutoksen myötä Outokummulla ei ole enää
merkittävää vaikutusvaltaa Talvivaara Sotkamo Oy:ssä ja siten jäljelle jäävä 16
%:n omistusosuus luokitellaan rahoitusomaisuudeksi ja arvostetaan Outokummun
tilinpäätöksessä tulosvaikutteisesti käypään arvoon. Talvivaara Sotkamo Oy:n
osakkeiden myynnin ja jäljelle jäävän omistusosuuden käypään arvoon arvostamisen
myötä Outokumpu kirjaa 178 milj. euron voiton rahoitustuottoihin vuoden 2011
toisen neljänneksen tulokseen.

Näiden transaktioiden seurauksena Outokumpu kirjaa yhteensä 204 milj. euron
voiton rahoitustuottoihin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulokseen.
Kassavirtavaikutus on 118 milj. euroa. Outokummun velkaantumisaste laskee 13
prosenttiyksiköllä. Transaktioiden verovaikutus on marginaalinen eikä sillä ole
vaikutusta kuluvan vuoden kassavirtaan.

Outokummun taloudellinen neuvonantaja transaktiossa oli JP Morgan.

Lisätietoja:

Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. (09) 421 3111
Esa Lager, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. (09) 421 2516
Ingela Ulfves, johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. (09)
421 2438, matkapuh. 040 5151 531

OUTOKUMPU OYJOutokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com