Outokumpu Oyj:n Säätiö jakoi 295.200 euroa apurahoja ja opinnäytetunnustuspalkintoja

Outokumpu Oyj:n Säätiö, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen ja jalostuksen, metalli- ja kaivosteknologian, malmigeologian ja niiden liiketoiminnan tutkimusta ja opetusta yliopistoissa, on 4.12.2003 jakanut apurahoja vuodelle 2004 ja opinnäytetunnustuspalkintoja yhteensä 295.200 euroa.

VUODEN 2003 VÄITÖSKIRJA- JA DIPLOMITYÖT

Tunnustuspalkinnot, 2.000 euroa erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä:

Filosofian tohtori Rais Latypov, Oulun yliopisto, palkittiin vuoden 2003 väitöskirjatyöstä "Constructions of phase equilibria diagrams and their application to petrological problems of soma basic-ultrabasic intrusions of the Kola Peninsula and Siberia, Russia".

Diplomi-insinööri Petri Kemppainen, Teknillinen korkeakoulu, palkittiin vuoden 2003 diplomityöstä "Effect of specimen size and geometry on fracture resistance behaviour of some metallic alloys".


PROFESSORI-APURAHA

Professori Pentti Karjalainen, Oulun yliopisto
10.000

Professoriapuraha päätettiin myöntää professori Pentti Karjalaiselle Oulun yliopistosta mm. hänen ansioistaan merkittävänä metallisten materiaalien tutkijana, tutkimusprojektien käynnistäjänä uusilla metallitekniikan aloilla sekä kouluttajana ja tutkimusryhmien johtajana.


APURAHAT TUTKIMUSRYHMILLE

Professori Tuomo Alapieti, Oulun yliopisto
16.000
"Emäksinen ja ultraemäksinen magmatismi ja siihen liittyvät platinametalli-nikkeli-kuparimineralisaatiot"

Professori Olof Forsén, Teknillinen korkeakoulu
30.000
"Kullan ja platinametallien talteenotto HydroCopper prosessissa"

Professori Ari Lehto, Teknillinen korkeakoulu
10.000
"Selvitys kuparin käytöstä aurinkoenergian hyödyntämisessä"

Tekniikan tohtori Seppo Louhenkilpi, Teknillinen korkeakoulu
13.500
"Prosessin monitorointi- ja laadunennustusmallien kehittäminen
jatkuvavalussa"

Professori Tuomo Tiainen, Tampereen teknillinen yliopisto
32.000
"Kuparin ja kupariseosten materiaaliominaisuudet nopeassa
muokkauksessa"


JATKO-OPISKELUUN SUOMESSA

Tekn. lis. Lasse Forsbacka, Teknillinen korkeakoulu
10.000
Dipl.ins. Petra Jauhiainen, Teknillinen korkeakoulu
13.500
Dipl.ins. Anu Martikainen, Teknillinen korkeakoulu
16.000
Fil. mais. Tero Niiranen, Helsingin yliopisto
10.500
Fil. maist. Jari Näsi, Oulun yliopisto
13.500
Tekn. lis. Pekka Rajamäki, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
13.500
Dipl.ins. Katri Sirola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
13.500
Dipl.ins. Outi Söderberg, Teknillinen korkeakoulu
13.200
Dipl.ins. Esa Virtanen, Oulun yliopisto
10.000
Tekn. lis. Jorma Virtanen, Teknillinen korkeakoulu
13.500
Dipl.ins. Sonja Voipio, Teknillinen korkeakoulu
11.500


JATKO-OPISKELUUN ULKOMAILLA

Dipl.ins. Olli Vuola, Sveitsi
10.000


MATKA-APURAHAT

Professori Lauri Holappa, Teknillinen korkeakoulu
4.600

Dipl.ins. Mika Mäkinen, Teknillinen korkeakoulu
4.000


OPISKELIJA-APURAHAT (á 800 euroa)

Helsingin yliopisto
Matti Huttunen

Oulun yliopisto
Anna-Maija Alaruikka
Simo Isokääntä
Teemu Juutinen
Mirja Kaikkonen
Jenni Koitila
Juho Kupila
Jarkko Okkonen
Mikko Palosaari
Antti Pasanen
Vesa Pieskä
Petri Tuominen
Tuire Valkonen
Henna Valppu
Mari Vengasaho

Turun yliopisto
Kaisa Kauppinen
Jussi Mattila

Teknillinen korkeakoulu
Mari Lundström
Sonja Nurmi

Tampereen teknillinen yliopisto
Ville Eronen
Maria Hiekkanen
Mikko Hokka

Åbo Akademi
Åsa Corin
Mathias Forss
Gustav Westerlund

Opiskelu ulkomailla
Helena Lind, Britannia, Saksa, Alankomaat
Mikko Pajukoski, Kanada
Tuomas Savola, Itävalta


Lisätietoja: Markku Kytö, puh. 09-421 2410
Riitta Tolonen, puh. 09-421 2122

Tilaa

Liitteet & linkit