OUTOKUMPU SAA BOLIDENIN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ 103 MILJ. EUROA

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE 16.12.2004 klo 8.00

OUTOKUMPU SAA BOLIDENIN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ 103 MILJ. EUROA

Outokumpu Oyj ilmoitti 30.11.2004 käynnistävänsä osakemyynnin
("Outokummun Osakemyynti"), jossa myytäväksi tarjotaan enintään 37
000 000 Boliden AB:n osaketta yhdessä Bolidenin järjestämän,
kansainvälisille sijoittajille kohdistetun, suunnatun annin kanssa
("Bolidenin Osakeanti" sekä yhdessä Outokummun Osakemyynnin kanssa
"Yhdistetty Osakeanti ja -myynti"). Outokummun Osakemyyntiin
sisältyi 10 000 000 osakkeen suuruinen lisäosakeoptio, jonka
Outokumpu on myöntänyt Yhdistetyn Osakeannin ja -myynnin
järjestäjille ("Lisäosakeoptio"). Outokummulla oli myös oikeus
korottaa Outokummun Osakemyynnissä myytävien Boliden-osakkeiden
määrää 10 000 000 osakkeella.

Yhdistetyssä Osakeannissa ja -myynnissä osakekohtaiseksi
myyntihinnaksi on määräytynyt 25 ruotsin kruunua, ja Outokumpu on
päättänyt korottaa Osakemyynnin kokoa 47 000 000 osakkeeseen,
sisältäen 10 000 000 osakkeen Lisäosakeoption. Osakkeiden
kokonaismäärästä kaikkiaan noin 7,6 miljoonaa osaketta, jotka
kattavat merkinnöistä 100 %, myydään Ruotsissa julkiseen tarjoukseen
osallistuneille.

Outokummun Osakemyynnin piiriin kuuluvat osakkeet edustavat noin
16,2 % Bolidenin osakepääomasta (josta Lisäosakeoption osuus on 3,5
%) Bolidenin Osakeannin jälkeen. Outokummun omistus Bolidenissa on
Yhdistetyn Osakeannin ja -myynnin jälkeen noin 29,9 % (tai 26,5 %
jos Lisäosakeoptio toteutuu kokonaisuudessaan).

Outokummun Boliden-osakkeista saamat tulot ovat noin 103 milj. euroa
(tai 130 milj. euroa, jos Lisäosakeoptio toteutuu
kokonaisuudessaan). Boliden-osakkeiden myynti heikentää lievästi
Outokummun tulosta. Lisäksi Boliden on ilmoittanut maksavansa 100
milj. euron kauppahintasaatavan takaisin Outokummulle Bolidenin
Osakeannin toteuduttua menestyksekkäästi.

Lisätietoja antavat:

Esa Lager, Johtaja - Rahoitus ja hallinto, puh. (09) 421 2516,
esa.lager@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, gsm 040 504
5146, eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Espanjassa, Etelä-
Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Ranskassa eikä
Yhdysvalloissa.

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei saa julkaista tai levittää
Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä arvopapereita
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten
henkilöiden lukuun, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S.
Securities Act of 1933) mukaista rekisteröintiä taikka muutoin kuin
kyseisen lain sallimissa poikkeustapauksissa
rekisteröintivelvollisuudesta. Tarkoituksena ei ole rekisteröidä
tarjousta tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämän
asiakirjan sisältämät tiedot eivät ole tarjous myydä eikä
tarjouspyyntö ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä
sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö
ostaa tai myynti olisi lainvastainen ilman kyseisen valtion
arvopaperilainsäädännön mukaista rekisteröintiä tai poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta.

Stabiilisaatio/Financial Services Authority (Engl.)

Tilaa