Outokumpu Technology, UPM ja Suomen Teollisuussijoitus perustavat yhtiön RFID-antennien tuotantoon

Outokumpu Technology, UPM ja Suomen Teollisuussijoitus ovat perustaneet yhteisyrityksen valmistamaan korkealaatuisia RFID (radio frequency identification) -antenneja sekä kehittämään niiden tuotantoteknologioita. Yritys on ensimmäinen RFID-antenneihin erikoistunut, globaaleille markkinoille tähtäävä valmistaja maailmassa.

Outokumpu Technology ja Teollisuussijoitus omistavat kumpikin 28 prosenttia, UPM 38 prosenttia ja yhtiön johto loput 6 prosenttia uudesta yhtiöstä.

UPM on kehittänyt uutta radiotaajuuksilla toimivien etätunnistinten valmistusteknologiaa tavoitteenaan luoda menestyksekäs maailmanlaajuinen liiketoiminta. Sen vuoksi UPM Rafsec aloitti keskustelut Outokummun kanssa vuonna 2002 hyvän teknisen ratkaisun löytämiseksi RFID-teknologian vaatimiin metallisiin antenneihin.

Outokumpu Technologyn tutkimuskeskus Porissa, jolla on laaja metalli- ja materiaaliteknologioiden tuntemus ja nykyaikaiset tutkimusresurssit, vastasi haasteeseen kehittämällä uuden teknologian ja menetelmän, jolla voidaan tuottaa kustannustehokkaasti metalliantenneja nopeasti kasvaville RFID-etätunnistinmarkkinoille. Outokumpu Technology ja UPM Rafsec ovat yhdessä testanneet Outokummun kehittämiä uusia antenneja sekä todenneet niiden laadun ja suorituskyvyn hyväksi. Nyt tämä tekninen innovaatio on valmis kaupallistettavaksi.

RFID-antenniliiketoiminnan kehittäminen heijastaa Outokumpu Technologyn strategista pyrkimystä hakea kasvua uusilta teknologia-alueilta, kuten materiaaliteknisistä sovelluksista, joihin sen nykyinen metalliteknologioihin liittyvä osaaminen sopii hyvin.


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tapani Järvinen Johtaja Kari Knuutila
Outokumpu Technology Outokumpu Technology, Porin tutkimuskeskus
Puh. 09-421 2135 Puh. 02-626 5000


Outokumpu Technology, osa kansainvälistä Outokumpu-konsernia, on maailman johtavia teknologian kehittäjiä ja toimittajia mineraalien käsittelyyn ja metallurgiselle teollisuudelle. Yhtiö suunnittelee ja toimittaa asiakkaiden tarpeisiin mukautettuja tehtaita, prosesseja ja laitteita sekä tarjoaa suunnittelu-, projekti- ja tukipalveluja maailmanlaajuisesti toimien asiakkaan vastuullisena kumppanina investoinnin koko elinkaaren ajan. Lisätietoja www.outokumputechnology.com

UPM on maailman johtavia painopaperinvalmistajia. Aikakauslehtipaperimarkkinoilla yhtiö on selvä markkinajohtaja. UPM:llä on tuotantolaitoksia 16 maassa, ja yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja
Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja www.upm-kymmene.fi.

Suomen Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Yhtiö harjoittaa oman pääoman ehtoista sijoitustoimintaa ja tekee sijoituksia pääomarahastoihin ja suoraan kohdeyrityksiin. Teollisuussijoitus toimii kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa. Lisätietoja www.teollisuussijoitus.fi

RFID (radio frequency identification) on moderni etätunnistusteknologia, jossa hyödynnetään heikossa sähkömagneettisessa kentässä välittyvää radiotaajuista signaalia, eli se on radiotaajuuksilla tapahtuvaa langatonta tunnistusta. Etätunnistimia käytetään älykorteissa ja -tarroissa mm. tuotetunnistuksessa. Teknologia mahdollistaa tehokkaan varaston ja logistiikan hallinnan.

RFID-järjestelmä toimii siten, että lukijalaitteen antenni lähettää ympärillään olevassa sähkömagneettisessa kentässä signaalin tunnistimelle. Tunnistin vastaa tähän toisella signaalilla. Signaalien välityksellä lähetetään ja vastaanotetaan sekä energiaa että dataa lukijalaitteen ja tunnistimen välillä.

Tilaa

Liitteet & linkit