OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKEMYYNTI TOTEUTETTU MENESTYKSELLISESTI?OSAKKEEN MYYNTIHINNAKSI 12,50 EUROA

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE   9.10.2006 KLO 18.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa.

OUTOKUMPU TECHNOLOGYN OSAKEMYYNTI TOTEUTETTU MENESTYKSELLISESTI –
OSAKKEEN MYYNTIHINNAKSI 12,50 EUROA

Outokumpu Oyj on päättänyt, että Outokumpu Technology Oyj:n
osakemyynnissä myydään yhteensä 33 600 001 osaketta. Myytävät
osakkeet vastaavat 80 prosenttia Outokumpu Technologyn
osakekannasta. Osakkeiden myyntihinnaksi osakemyynnissä on päätetty
12,50 euroa osakkeelta. Outokumpu saa osakemyynnistä nettotuloja
noin 410 miljoonaa euroa.

Outokumpu Technologyn osakkeiden myynnin ja Outokummun omistukseen
jäävien osakkeiden arvostamisen markkina-arvoonsa arvioidaan
kasvattavan Outokumpu-konsernin omaa pääomaa ja alentavan korollista
nettovelkaa noin 380 miljoonalla eurolla. Oman pääoman kasvu koostuu
tuloslaskelmaan kirjattavasta noin 300 miljoonan euron
myyntivoitosta ja Outokumpu-konsernin omistukseen jäävien osakkeiden
arvostamisesta markkina-arvoon, joka kirjataan suoraan omaan
pääomaan. Järjestelyn vaikutukset kirjataan neljännen
vuosineljänneksen tulokseen. Outokumpu Technologya käsitellään
myytynä liiketoimintana 23.10.2006 julkistettavassa Outokumpu-
konsernin vuoden 2006 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa.
Outokumpu julkistaa arviolta 19.10.2006 oikaistuja taloudellisia
historiatietoja, joissa on otettu huomioon Outokumpu Technologyn
osakkeiden myynti.

Outokummun toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi: "Outokumpu
Technologyn osakemyynti on nyt saatettu menestyksellisesti
päätökseen ja kaupankäynti osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa
10.10.2006. Toivotan Outokumpu Technologylle menestystä nyt
alkavalla itsenäisen pörssiyhtiön taipaleella. Outokumpu on nyt
aidosti ruostumattomaan teräkseen keskittynyt yhtiö. Outokumpu
Technologyn myynti antaa meille mahdollisuuden keskittää kaikki
voimavaramme ruostumattoman teräksen liiketoiminnan johtamiseen ja
kehittämiseen. Myynnistä saatavat varat vahvistavat edelleen
taloudellista asemaamme ja edesauttavat osaltaan nousuamme
kiistattomaksi ykköseksi ruostumattomassa teräksessä."

Institutionaalisille sijoittajille on päätetty myydä 31 797 084
osaketta ja yleisölle 1 802 917 osaketta. Osakemyynnin seurauksena
Outokumpu Technologylla on noin 4 400 osakasluetteloon rekisteröityä
osakkeenomistajaa. Instituutiomyynti ylimerkittiin 
noin 2,3-kertaisesti.

Outokumpu on antanut Nordea Pankki Suomi Oyj:lle oikeuden ostaa
järjestäjien puolesta 30 päivän kuluessa siitä, kun osakkeet otetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä, enintään
3 360 000 Outokumpu Technologyn osaketta 12,50 euron
osakekohtaisella myyntihinnalla yksinomaan ylikysynnän kattamiseksi.
Jos tämä lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Outokummun
saama nettotulo näistä osakkeista on noin 40 miljoonaa euroa. Mikäli
lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan, Outokummun saaman
myyntivoiton määrä kasvaa noin 30 miljoonalla eurolla, mutta tämä ei
vaikuta omaan pääomaan.

Yleisömyynnissä annetut ostositoumukset on päätetty hyväksyä
kokonaisuudessaan. Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille
lähetetään vahvistus hyväksytyistä ostositoumuksista arviolta
13.10.2006. Ylimääräiset ostositoumusmaksut palautetaan sijoittajien
pankkitileille arviolta 12.10.2006.

Outokumpu Technologyn osakkeiden noteeraus on tarkoitus aloittaa
Helsingin Pörssin prelistalla 10.10.2006 ja pörssilistalla
13.10.2006.

Osakemyynnin yhteydessä Nordea tai sen edustaja saattaa, mutta sillä
ei ole velvollisuutta, 30 päivän kuluessa siitä, kun kaupankäynti
Outokumpu Technologyn osakkeilla on alkanut Helsingin Pörssissä,
tehdä kauppoja, jotka vakiinnuttavat tai pitävät osakkeiden hinnan
tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa
kaupankäynnissä (stabilointi). Nämä vakauttamistoimet voivat johtaa
tavanomaisia olosuhteita korkeampaan markkinahintaan tai estää tai
hidastaa osakkeiden markkinahinnan laskua. Tällaisia toimenpiteitä
voidaan toteuttaa Helsingin Pörssissä tai muutoin. Ei voi olla
varmuutta ryhdytäänkö sanotunlaisiin vakauttamistoimiin ja, mikäli
tällaisiin vakauttamistoimiin ryhdytään, ne voidaan lopettaa koska
tahansa ja lopetetaan joka tapauksessa viimeistään 30 päivän
kuluttua siitä, kun kaupankäynti osakkeilla on alkanut Helsingin
Pörssissä. Nordea voi ostaa tällaisilla kaupoilla enintään 5 040 000
osaketta enintään osakemyynnin myyntihintaan. Stabilointijakson
päätyttyä Nordea julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien
säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista.

Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY
täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden
vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta.


Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09)
421 2555, kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konsernijohto

Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com
       
       
Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei
ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa
tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa
muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä
osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla,
joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi
lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten
alueiden arvopaperilakien mukaisesti.

Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole
rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä
arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-
Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan
kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi  ja kenen on
kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä
(joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.

Tilaa