Outokumpu toimitti 245 tonnia duplex-terästä öljysäiliöhin – käyttöikä yli 50 vuotta

OUTOKUMPU OYJ
LEHDISTÖTIEDOTE
21.9.2015 klo 10.00

 

Outokumpu on toimittanut 245 tonnia duplex-terästä kolmen suurikokoisen, öljyn varastointiin tarkoitetun säiliön rakentamiseen Antwerpenin satamassa Belgiassa. Toimitus on Outokummulle yksi yhtiön tähän asti suurimmista Forta LDX 2101 -teräslajin tilauksista. Yksittäisen säiliön tilavuus on 4 200 m3 ja niihin voidaan varastoida yhteensä 12 600 000 litraa raakaöljyä, joka toimitetaan terminaaliin säiliöaluksilla.

Syyskuussa 2015 käyttöön otettujen säiliöiden arvioitu käyttöikä on 50–60 vuotta, joka verrattuna aikaisempaan 30–40 vuoteen on jopa 20 vuotta pidempi. Rakentamisessa käytetyn ruostumattoman Forta LDX 2101 -teräksen ominaisuuksien ansiosta säiliöt eivät tarvitse juurikaan huoltoa. Duplex-teräs on luja materiaali, joka kestää hyvin korroosiota ja pienentää materiaali- ja työstökustannuksia. Säiliöt rakentaa kemikaali- ja öljysäiliöiden valmistukseen ja saneeraukseen erikoistunut yhtiö Ivens, jolla on 85 vuoden kokemus eri materiaalien käytöstä.

”Yhä useammin valinta kohdistuu duplex-teräkseen erinomaisen hinta-laatu–suhteen vuoksi. Sen korroosionkesto on samaa luokkaa kuin yleisesti käytettyjen austeniittisten teräslajien. Duplex-teräs on lujempi, jolloin levyn paksuus voidaan optimoida säiliön rakennetta heikentämättä”, kertoo teknologiajohtaja Jan Jochems Ivens-yhtiöstä.

Materiaalin hitsattavuudella ja hitsauksen laadulla on keskeinen merkitys säiliörakentamisessa. Jochems korostaa, että duplex-teräksen hitsaaminen ei ole vaikeampaa, mutta vaatii oikeanlaiset laiteasetukset sekä ammattitaitoiset ja kokeneet hitsaajat.

Forta LDX 2101 on Outokummun kehittämä ja patentoima duplex-teräs, jonka nikkelipitoisuus on vain 1,5 prosenttia. Hiiliteräkseen verrattuna se on kilpailukykyinen valinta säiliörakentamiseen kun huomioidaan kustannukset koko elinkaaren ajalta. Forta LDX 2101 on nousemassa yhä suositummaksi sellun, kemikaalien, biopolttoaineiden, panimo- ja viljatuotteiden sekä malmien varastointiin käytettävien säiliöiden rakennusmateriaalina.

Lisätietoja:

Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi