OUTOKUMPU VALITTAA ILMASTOINTIPUTKIKARTE

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 30.3.2004 klo 9.30

OUTOKUMPU VALITTAA ILMASTOINTIPUTKIKARTELLITUOMION SAKON
MÄÄRÄYTYMISPERUSTEISTA JA SAKON SUURUUDESTA

Outokumpu sai 16.12.2003 Euroopan komissiolta tuomion
osallisuudesta eurooppalaiseen kuparisten ilmastointiputkien
markkinoiden jako- ja hintakartelliin vuosina 1988-2001.
Outokummulle määrättiin osallisuudesta kartelliin 18 milj. euron
sakko. Outokumpu on päättänyt valittaa tuomiosta Euroopan
yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimeen siltä osin kun se
koskee sakon suuruuden määräytymisen perusteita ja itse sakon
määrää.

Samaan prosessiin liittyvä kuparisia vesijohtoputkia koskeva
kartellitutkimus on edelleen kesken ja päätöstä odotetaan vuoden
2004 kuluessa.

Euroopan komissio aloitti kuparisiin ilmastointi- ja
vesijohtoputkiin liittyvät kartellitutkimukset maaliskuussa 2001
ja Outokumpu on alusta lähtien edesauttanut tutkimuksia
laajamittaisella yhteistyöllä. Outokumpu voi laajemmin kommentoida
koko prosessia vasta kun myös vesijohtoputkia koskeva päätös on
saatu tiedoksi.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Eero Mustala
viestintäjohtaja
puh. (09) 421 2435, fax (09) 421 2429
e-mail: eero.mustala@outokumpu.com
kotisivu: http://www.outokumpu.com

Tilaa