Outokumpu virtaviivaistaa organisaatiotaan, nimittää uuden johtoryhmän ja suunnittelee enintään 1 300 työpaikan vähennystä

PÖRSSITIEDOTE
20.10.2011 klo 8.50
Outokumpu jatkaa toimenpiteitään kohti kestävää kannattavuutta, parantunutta
kassavirtaa ja vahvan perustan luomista tulevalle kasvulle. Yhtiön tavoitteena
on vähentää kustannuksia 100 milj. euroa vuoden 2012 loppuun mennessä ja
käyttöpääomaa 250 milj. euroa vuoden 2013 puoliväliin mennessä.

Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat:

- kustannusleikkaukset ja uudelleenjärjestelyt kaikissa Outokummun yksiköissä ja
toiminnoissa, Tornion kustannustehokkuuden parantaminen, tuotannon työvuorojen
vähentäminen Avestassa, Nybyssä ja Klosterissa sekä joidenkin tukitoimintojen
ulkoistaminen,
- konsernin Euroopan jakeluverkoston keskittäminen sekä
- organisaation virtaviivaistaminen ja organisaatiotasojen vähentäminen.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: "Euroopan markkinoiden fundamentit ovat
muuttuneet olennaisesti viime vuosien aikana. Kysyntä ei ole vielä täysin
elpynyt finanssikriisin jälkeen, ja epävarmuus eurooppalaisilla markkinoilla on
kasvussa. Ruostumattoman teräksen toimialalla on huomattavaa ylikapasiteettia,
ja tuonti Eurooppaan on lisääntynyt. Tässä tilanteessa meidän täytyy vähentää
kustannuksiamme voimakkaasti, yksinkertaistaa yhtiömme johtamistapaa sekä
selkeyttää vastuunjakoa voidaksemme kilpailla menestyksekkäästi
maailmanmarkkinoilla. Yksinkertaistamalla ja madaltamalla organisaatiota
pääsemme aiempaa lähemmäksi asiakkaitamme."

Kustannusten vähentäminen, neuvottelut työpaikkojen suunnitelluista
vähennyksistä

Kestävän kannattavuuden saavuttamiseksi Outokumpu suunnittelee käynnistävänsä
kustannussäästöohjelman, jolla tavoitellaan 100 milj. euron säästöjä vuoden
2012 loppuun mennessä. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluvat tuotannon
työvuorojen vähentäminen, organisaation uudelleenjärjestelyt ja joidenkin
tukitoimintojen ulkoistaminen sekä yleisen tehokkuuden parantaminen.

Suunnitelman mukaan tämä tarkoittaisi enintään 1 300 työpaikan vähentämistä
maailmanlaajuisesti. Suurin osa vähennyksistä kohdistuisi Suomeen (enintään
300) ja Ruotsiin (enintään 600).

"Arvostamme henkilöstömme sitoutumista yhtiöömme. Perustavanlaatuisen muutoksen
aikaansaaminen kilpailukyvyssämme edellyttää valitettavasti
kustannusleikkauksia, joihin sisältyy myös suunniteltuja työpaikkojen
vähennyksiä. Toteutamme suunnitellut muutokset vastuullisella tavalla
paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti", Mika Seitovirta sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa käynnistetään
mahdollisimman pian kaikissa asianomaisissa yksiköissä ja toiminnoissa.
Neuvottelujen tuloksista tiedotetaan vaiheittain neuvotteluprosessin etenemisen
mukaan. Suunniteltujen yt-neuvottelujen tulokset voivat vaikuttaa negatiivisesti
Outokummun seuraavien neljännesten tulokseen, jossain määrin jo vuoden 2011
neljännen neljänneksen tulokseen.


Käyttöpääoman 250 milj. euron vähennys sisältää Euroopan jakeluverkoston
rationalisoinnin

Jotta Outokummun käyttöpääomasta voitaisiin vapauttaa 250 milj. euroa, varaston
kiertonopeutta konsernin koko jakeluketjussa on parannettava. Outokumpu aikoo
vähentää varastopäiviä vuoden 2011 toisen neljänneksen noin 110 päivästä lähelle
90 päivää vuoden 2013 puoliväliin mennessä.

Konsernin oman jakeluverkoston virtaviivaistaminen ja keskittäminen tukee
varastojen pienentämistavoitetta ja mahdollistaa kustannustehokkaimpien reittien
löytämisen markkinoille asiakkaiden tarpeiden mukaan. Suunnitelmana on keskittää
varastointitoiminnot nykyistä harvempiin keskuksiin Euroopassa, palvella
markkinoita näistä avainpisteistä käsin sekä hyödyntää olemassa olevaa
käsittelykapasiteettia tehokkaasti. Outokummulla on tällä hetkellä varastoja yli
20 Euroopan maassa sekä lisäksi kuusi nauhapalvelukeskusta ja kuusi
levypalvelukeskusta Euroopassa.

Oman verkostonsa ohella Outokumpu hyödyntää itsenäisiä jakelijoita, joiden
merkitys Outokummun tuotteiden toimittamisessa asiakkaille kasvaa entisestään.
Omien varastotoimintojen virtaviivaistaminen saattaa tarjota mahdollisuuksia
syventää yhteistyötä itsenäisten jakelijoiden kanssa joillakin markkinoilla.

Uusi organisaatio

Outokummun liiketoiminta perustuu sen integroitujen terästoimintojen
ainutlaatuisuuteen. Uudella organisaatiolla pyritään yksinkertaisuuteen,
selkeisiin vastuisiin ja kustannustehokkuuteen. Outokummun suunniteltu
liiketoimintamalli perustuu jatkossa kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla on
täysi vastuu omasta myynnistään, tuloksestaan ja liiketoiminnan sitomasta
pääomasta. Tämä parantaa yhtiön valmiutta vastata nopeasti asiakkaiden
tarpeisiin. Kolme liiketoiminta-aluetta ovat:

- General Stainless: ruostumattoman teräksen tuotanto Torniossa sekä
käsittelylaitos Terneuzenissa,
- Specialty Stainless: Special Coil, Special Plate, Kloster sekä Long Products
mukaan lukien Sheffieldin sulatto
- Ferrochrome: Kemin kromikaivos ja Tornion ferrokromituotanto.

Suunnitelmien mukaan kukin liiketoiminta-alue on vastuussa myynnistään,
tuotannostaan sekä tilaustoimitusketjustaan. Suunniteltu organisaation
madaltaminen parantaa Outokummun kustannustehokkuutta, ja samalla johto pääsee
nykyistä lähemmäs yhtiön päivittäistä toimintaa ja asiakkaita. Outokummun
asiakkaat hyötyvät voidessaan asioida myyntihenkilöstön kanssa, jolla on tehdas-
ja tuotekohtaista erityisosaamista ja jonka tukena on maailmanlaajuinen
myyntiverkosto.

Näiden liiketoiminta-alueiden lisäksi Outokumpu on määritellyt APACin (Aasian ja
Tyynenmeren alueen) fokusalueeksi vahvistaakseen asemaansa ja parantaakseen
liiketoimintaansa markkinoilla, joilla on eniten kasvupotentiaalia
ruostumattomassa teräksessä.


Suunnitelmien mukaan liiketoiminta- ja fokusalueita tukevat konsernin laajuiset
toiminnot silloin, kun keskittämisellä tai koordinoinnilla on saavutettavissa
synergiaetuja.


Uusi organisaatio astuu suunnitelmien mukaan voimaan 1.1.2012.


Koska uudet muutokset organisaatiossa ovat mahdollisia vuonna 2012, Outokumpu
harkitsee muutoksia osavuosikatsausten ja tilinpäätösten segmenttiraportointiin.
Näistä suunnitelmista tiedotetaan myöhemmin.

Uusi johtoryhmä

Outokummun johtoryhmä ja sen jäsenille raportoivat alueet ovat 1.1.2012 alkaen:

Mika Seitovirta, toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja: johtoryhmän
jäsenten lisäksi APAC sekä tietyt konsernitoiminnot
Hannu Hautala, johtaja - General Stainless
Jarmo Tonteri, johtaja - Specialty Stainless
Kari Parvento, johtaja - Ferrochrome, tutkimus ja kehitys
Esa Lager, talousjohtaja sekä tietyt konsernitoiminnot
Pii Kotilainen, henkilöstöjohtaja

Hannu Hautala, Tornio Works -liiketoimintayksikön nykyinen johtaja, tulee
johtoryhmän jäseneksi 1.11.2011 alkaen. Hautala on vastannut Outokummun Tornio
Works -yksiköstä huhtikuusta 2010 lähtien. Hän on syntynyt vuonna 1965 ja on
Suomen kansalainen. Hautala on konetekniikan diplomi-insinööri Oulun
yliopistosta. Hän on toiminut aiemmin johtotehtävissä Elcoteqissä,
Flextronicsilla ja Rautaruukissa.

Jamie Allan, johtaja - toimitusketjun hallinta, jättää paikkansa konsernin
johtoryhmässä 31.12.2011. Hän toimii neuvonantajana ja raportoi
toimitusjohtajalle vuoden 2012 loppuun saakka.

Karri Kaitue ja Outokumpu ovat yhteisesti sopineet, että Kaitue jättää paikkansa
konsernin johtoryhmässä 1.11.2011. Hänen työsuhteensa Outokummussa päättyy
30.6.2012.

1.11.2011 lähtien toimitusjohtajan sijaisena toimii konsernin talousjohtaja.

Outokumpu nimittää Austin Lun APAC-fokusalueen johtajaksi. Hän aloittaa
Outokummun palveluksessa viimeistään 1.1.2012. Vuonna 1971 syntynyt Lu on Kiinan
kansantasavallan kansalainen. Hänellä on ekonomin tutkinto (Bachelor of
Economics) kiinalaisesta Guangxin yliopistosta ja MBA-tutkinto kanadalaisesta
Länsi-Ontarion yliopiston Richard Ivey Business Schoolista. Uransa aikana Lulla
on ollut erilaisia johto- ja kaupallisia tehtäviä General Electricillä, viimeksi
Kiinan-toimintojen johtajana (Vice President GE China ja General Manager South
China).

Lisätietoja antavat:
Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. 09 421 3200
Esa Lager, talousjohtaja, puh. 09 421 2516

OUTOKUMPU OYJLiitteet:
Organisaatiokaavio
Hannu Hautala, ansioluettelo ja valokuva
Austin Lu, ansioluettelo ja valokuvaOutokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com