Outokumpua vastaan nostettu kuparisiin vesijohtoputkiin liittyviä ryhmäkanteita

American Copper & Brass, Inc. on nostanut kanteen Outokumpu Copper (USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia kaikkien kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa 1988 ja 31.3.2001 välisenä aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun käsityksen mukaan samaa kannetta ollaan nostamassa myös Outokumpu Oyj:tä ja Outokumpu Copper Products Oy:tä vastaan.

Outokummun mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia. Kantaja väittää, että putkien hinnat olivat korkeammat, koska useat kupariputkien valmistajat olivat muodostaneet Yhdysvalloissa hintakartellin. Vaikuttaa siltä, että kantaja ja sen palkkaamat asianajotoimistot ovat aloittaneet oikeusjutun pelkästään Euroopan komission tutkimusten ja komission Outokummulle sekä useille muille yhtiöille 3.9.2004 kuparisten vesijohtoputkien eurooppalaisesta kartellista langettamien sakkojen perusteella. Kanteessa ei ole yhtään tosiseikkoihin perustuvaa väitettä, jonka perusteella Outokummun voitaisiin katsoa osallistuneen hintakartelliin tai muuhun kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan Yhdysvaltain vesijohtoputkimarkkinoilla, tai jonka perusteella kartellitoiminta Euroopassa voitaisiin edes etäisesti liittää vastaavaan toimintaan Yhdysvalloissa.

Outokumpu korostaa, että Euroopan komission mittavat tutkimukset osoittivat, että kartelli toimi vain Euroopan Unionin alueella eikä sillä ollut vaikutusta Yhdysvaltojen vesijohtoputkimarkkinoihin. Tämän lisäksi Outokumpu vei Yhdysvaltoihin kyseisenä ajanjaksona vain pieniä määriä kuparisia vesijohtoputkia.

Outokummun tietoon on tullut, että Yhdysvaltojen eri osavaltioissa on nostettu ns. epäsuorien asiakkaiden puolesta muitakin ryhmäkanteita. Näitä ryhmäkanteita ei kuitenkaan ole tähän mennessä toimitettu Outokumpu Oyj:lle tai sen tytäryhtiöille.

Edellä mainitun perusteella Outokumpu uskoo, ettei kyseisistä oikeusjutuista muodostu yhtiölle vastuita, ja se tulee puolustamaan itseään syytteitä vastaan.

Nordic Capitalin kanssa äskettäin tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä mainituista ryhmäkanteista mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Lisätietoja:

Kalle Luoto, Senior Vice President - Corporate General Counsel, p. (09) 421 2433, kalle.luoto@outokumpu.com
Eero Mustala, Senior Vice President - Corporate Communications, p. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com