PÄÄJÄRJESTÄJÄT KÄYTTIVÄT LISÄOSAKEOPTION OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNNISSÄ

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  13.10.2006 KLO 16.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa.

PÄÄJÄRJESTÄJÄT KÄYTTIVÄT LISÄOSAKEOPTION OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N
OSAKEMYYNNISSÄ

Outokumpu Technologyn listautumiseen liittyen osakemyynnin
pääjärjestäjä Nordea Pankki Suomi Oyj on tänään järjestäjien
puolesta käyttänyt Outokumpu Technology Oyj:n osakeannissa myönnetyn
lisäosakeoption ja ostanut 3 360 000 Outokumpu Technologyn osaketta
Outokummulta instituutiomyynnin yliallokoinnin kattamiseksi.
Outokumpu saa lisäosakeoption käytön seurauksena noin 40 miljoonan
euron nettotulot ja sen saaman myyntivoiton määrä kasvaa noin 
30 miljoonalla eurolla.

Outokummun omistusosuus Outokumpu Technologyssä laskee
lisäosakeoption käytön seurauksena 5 039 999 osakkeeseen vastaten 
12 prosenttia Outokumpu Technologyn osakepääomasta ja äänimäärästä.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, 
puh. (09) 421 2555, 
kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com
             
Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu
julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa tai Japanissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali ei
ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa
tarkoitettuja osakkeita ei voi tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa
muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933)
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai
tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä
osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään
Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista
osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla,
joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi
lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta
rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten
alueiden arvopaperilakien mukaisesti.

Seuraavat tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole
rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä
arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-
Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, joiden liiketoimen toimenkuvaan
kuuluu sijoitusten tekeminen ja hallinnointi  ja kenen on
kohtuullista olettaa tekevän sijoituksia tai hallinnoivan niitä
(joko päämiehenä tai agenttina) liiketoimintatarkoituksessa.

Tilaa