• news.cision.com/
  • Outokumpu Oyj/
  • Sisäpiiritieto: Outokumpu kirjaa noin 353 milj. euron laskennallisen verosaamisen Americas-liiketoiminta-alueeseen liittyen – kertaluonteinen positiivinen vaikutus vuoden 2022 tilikauden tulokseen

Sisäpiiritieto: Outokumpu kirjaa noin 353 milj. euron laskennallisen verosaamisen Americas-liiketoiminta-alueeseen liittyen – kertaluonteinen positiivinen vaikutus vuoden 2022 tilikauden tulokseen

Report this content

Outokumpu Oyj
Sisäpiiritieto
13.12.2022 klo 10.10

Sisäpiiritieto: Outokumpu kirjaa noin 353 milj. euron laskennallisen verosaamisen Americas-liiketoiminta-alueeseen liittyen – kirjauksella on kertaluonteinen positiivinen vaikutus vuoden 2022 tilikauden tulokseen

Kuten Outokumpu kertoi vuoden 2021 tilinpäätöksessään, yhtiöllä on Yhdysvalloissa verotappioita, joita ei ollut arvostettu laskennallisen verovelan määrän ylittävältä osalta. Vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, jolloin Americas-liiketoiminta-alue teki tulosta tappiollisten vuosien jälkeen, eikä kirjanpidollinen arviointi tukenut laskennallisen verosaamisen kirjaamista tappioista ensimmäisenä voitollisena vuotena.

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien eli IFRS:n mukaisesti yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen tiettyjen ehtojen täyttyessä. Kun on odotettavissa, että yhtiö on tulevina vuosina voitollinen ja tappiot ehditään hyödyntää ennen niiden erääntymistä, laskennallinen verosaaminen on kirjattava taseeseen. Americas-liiketoiminta-alueen vaikutus konsernin tulokseen vuoden 2022 aikana on jatkunut myönteisenä. Ehto laskennallisen verosaamiseen kirjaamiseksi taseeseen täyttyy, sillä Americasin tuloskehitys on ollut vahvaa kahden peräkkäisen vuoden ajan, ja sen odotetaan jatkuvan. Nykyisen verolainsäädännön (sisältäen mutta ei rajoittuen esimerkiksi veroasteeseen ja verotappioiden hyödyntämisen rajoituksiin) ja kirjanpitosäännösten perusteella Outokumpu-konsernin vuoden 2022 tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjataan noin 353 milj. euron laskennallinen verosaaminen, joka vastaa Yhdysvaltojen toiminnoista syntyneiden tappioiden kokonaisarvoa. Muutokset verolainsäädännössä (sisältäen mutta ei rajoittuen veroasteen muutoksiin tai verotappioiden hyödyntämisen rajoituksiin) tai kirjanpitosäännöksissä voivat jatkossa vaikuttaa laskennallisen verosaamisen arvostukseen. Laskennallisen verosaamisen määrää arvioidaan jokaisena raportointikauden päättymispäivänä. Jos olosuhteet tai tosiasiat viittaavat siihen, että laskennallisen verosaamisen hyödyntäminen ei ole enää todennäköistä, yhtiö tekee tarvittavat muutokset.

Laskennallisen verosaamisen kirjauksella on positiivinen vaikutus Outokummun osakekohtaiseen tulokseen ja negatiivinen vaikutus sijoitetun pääomaan tuottoon, joka on yksi yhtiön tärkeimmistä tunnusluvuista. Kirjaus ei vaikuta konsernin oikaistuun käyttökatteeseen eikä siten yhtiön vuoden 2022 neljännen neljänneksen näkymiin. Laskennallisen verosaamisen kirjaus nostaa jatkossa konsernin veroprosenttia, mutta ei vaikuta maksettaviin veroihin.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhde Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669 

Media: viestintä- ja brändijohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai mediapuhelin 040 351 9840, s-posti media@outokumpu.com


 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 9 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Tilaa