UUSI BOLIDEN - MAAILMANLUOKAN KAIVOS- JA

OUTOKUMPU OYJ   PÖRSSITIEDOTE 30.12.2003 klo 17.00

UUSI BOLIDEN - MAAILMANLUOKAN KAIVOS- JA SULATTOYHTIÖ
ON SYNTYNYT

Boliden ja Outokumpu ovat tänään saattaneet päätökseen
järjestelyn, jossa Boliden ostaa Outokummun sinkin ja kuparin
kaivos- ja sulattotoiminnot ja myy kuparituotteiden
valmistuksensa ja teknologian myyntinsä Outokummulle. Uudesta
Bolidenista tulee yksi maailman johtavista sinkin ja kuparin
kaivos- ja sulattoyhtiöistä. Uusi Boliden aloittaa toimintansa
1.1.2004.

- Mielestäni Bolidenin ja Outokummun sinkin sekä kuparin kaivos-
ja sulattotoimintojen yhdistäminen on erittäin järkevää.
Uudessa Bolidenissa yhdistyvät erittäin kilpailukykyiset,
vahvan pohjoismaisen taustan omaavat, huippuluokan
liiketoiminnat, ja uudella yhtiöllä on paremmat edellytykset
pitkän aikavälin kannattavuuteen ja merkittävään kasvuun. Uusi
Boliden saa myös vahvan teollisen omistajan, jolla on pitkä
kokemus kaivos- ja sulattoteollisuudesta. Uskon tämän
kokonaisuuden tuottavan lisäarvoa osakkeenomistajille,
asiakkaille ja henkilöstölle, Bolidenin toimitusjohtaja Jan
Johansson sanoo.

Järjestely on nyt saatettu suunnitellusti päätökseen, kun
kaikki järjestelyn ehdot ovat toteutuneet. Kaupan
loppuunsaattamishetken viimeisimmän arvion mukaan
kokonaiskauppahinta on noussut 849 milj. euroon, lähinnä
Outokummulta hankittavien liiketoimintojen sijoitetussa
pääomassa vuonna 2003 tapahtuneen muutoksen perusteella.
Bolidenin Outokummulle hankittavista liiketoiminnoista
suorittama vastike koostuu:
- Outokummulle suunnatusta osakeannista, mikä vastaa 49 %
kaikista Bolidenin osakkeista
- 373 milj. euron käteismaksusta ja
- Korollisesta kauppahintavelasta Outokummulle

Lopullinen kauppahinta tarkentuu järjestelyn
loppuunsaattamishetken tilinpäätösten perusteella, jotka
valmistuvat viimeistään maaliskuussa 2004. Outokummulta
hankittavien liiketoimintojen sijoitetun pääoman muutokset
vaikuttavat kokonaiskauppahintaan kuuluvan korollisen
kauppahintasaatavan suuruuteen. Tämänhetkisen arvion mukaan
korollinen kauppahintasaatava tulee olemaan noin 137 milj.
euroa.

Osana Outokummulta hankituista liiketoiminnoista maksettua
kauppahintaa Boliden on tänään tarjonnut Outokummulle
merkittäväksi 82 446 475 uutta Boliden AB:n osaketta. Merkinnän
seurauksena Outokumpu omistaa nyt 49 % kaikista Bolidenin
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Outokumpu ei aio
lisätä omistustaan Bolidenissä eikä se tavoittele
enemmistöomistajan asemaa yhtiössä. Outokumpu voi aikanaan
vähentää omistustaan Bolidenissa hallitusti. Tukholman
pörssissä 29.12.2003 noteeratun Bolidenin osakkeen
päätöskurssin perusteella Outokummulle merkittäviksi annettujen
osakkeiden arvo on yhteensä noin 339 milj. euroa. Uusia
osakkeita vastaava Boliden AB:n osakepääoman korotus merkitään
Ruotsin kaupparekisteriin tammikuun alkupäivinä. Uudet osakkeet
rekisteröidään Outokummun arvo-osuustilille arviolta 7.1.2004,
ja kaupankäynti osakkeilla alkaa samana päivänä. Uudet osakkeet
oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta,
ja osakkeisiin liittyy samat oikeudet kuin muihinkin Bolidenin
liikkeeseen laskemiin osakkeisiin.

Bolidenin osakepääoman korotuksen rekisteröinnin seurauksena
Bolidenin osakepääoma tulee olemaan 336 516 226 Ruotsin kruunua
ja osakkeiden lukumäärä 168 258 113.

Vastikkeena Bolidenilta hankittavista kuparituotteiden
valmistukseen ja teknologian myyntiin liittyvistä
liiketoiminnoista Outokumpu on tänään tarjonnut,
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, Bolidenin
merkittäväksi 5 000 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta.
Merkinnän seurauksena Boliden omistaa nyt 2,8 % kaikista
Outokummun osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Helsingin
Pörssissä 29.12.2003 noteeratun Outokummun osakkeen
päätöskurssin perusteella Bolidenille merkittäviksi annettujen
osakkeiden arvo on yhteensä noin 53,3 milj. euroa. Uusia
osakkeita vastaava Outokumpu Oyj:n osakepääoman korotus
merkitään kaupparekisteriin arviolta 31.12.2003. Uudet osakkeet
rekisteröidään Bolidenin arvo-osuustiilille 31.12.2003, ja
kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 2.1.2004. Uudet osakkeet
oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta,
ja osakkeisiin liittyy samat oikeudet kuin muihinkin Outokummun
liikkeeseen laskemiin osakkeisiin.

Outokummun osakepääoman korotuksen rekisteröinnin seurauksena
Outokummun osakepääoma tulee olemaan 303 576 080,50 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 178 574 165.

Boliden yhdistelee Outokummulta hankittavat liiketoiminnat
taseeseensa vuoden 2003 viimeisen neljänneksen lopussa, mutta
liiketoimintojen tulokset yhdistellään 1.1.2004 alkaen. Boliden
arvioi kirjaavansa vuoden 2003 viimeisen neljänneksen tulokseen
36 milj. euron tappion, joka liittyy Outokummulle myytävien
kuparituote- ja teknologianmyyntiliiketoimintojen myyntiin.

Kaikki Bolidenille myytävät liiketoiminnat poistuvat Outokummun
taseesta vuoden 2003 viimeisen neljänneksen lopussa, vaikka
niiden tulokset yhdistellään Outokumpu-konserniin vuoden 2003
loppuun saakka. Bolidenilta hankittavat liiketoiminnat
yhdistellään Outokummun taseeseen vuoden 2003 lopussa.
Outokumpu arvioi, että kaupasta syntyy kokonaisuudessaan noin
200 milj. euron myyntivoitto, josta 100 milj. euroa kirjataan
poikkeuksellisena  eränä vuoden 2003 neljännen neljänneksen
tulokseen. Kirjattava myyntivoitto on verovapaa. Järjestelyn
arvioidaan laskevan Outokummun velkaantumisastetta noin 40
prosenttiyksikköä. Viimeiselle neljännekselle kirjattavan 100
milj. euron myyntivoiton lisäksi järjestelyyn liittyy ns.
siirtyvä myyntivoitto, joka vastaa 49 % kokonaismyyntivoitosta.
Siirtyvä myyntivoitto tuloutetaan samassa tahdissa kun Boliden
poistaa kaupasta syntyvää konserniliikearvoa. Siirtyvää
myyntivoittoa voidaan myös tulouttaa suhteellisesti siinä
tapauksessa, että Outokummun omistusosuus Bolidenissa alenee,
ja se voidaan tulouttaa kokonaan jos Outokummun omistus
Bolidenissa laskee alle 20 %:iin.

Boliden AB:n uusi hallitus aloitti toimikautensa nyt kun
järjestely on saatettu päätökseen. Uuden Bolidenin hallituksen
jäseniä ovat Carl Bennet, Marie Berglund, Satu Huber, Jan
Johansson, Tapani Järvinen, Anders Sundström, Christoffer
Taxell ja Risto Virrankoski. Uuden Bolidenin hallituksessa on
yhteensä 11 jäsentä, mukaan lukien myös kolme
ammattiyhdistysten nimeämää henkilöstön edustajaa. Tänään
pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Uuden
Bolidenin hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken ja
varapuheenjohtajaksi Carl Bennetin.

Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti Uuden Bolidenin hallitus
aikoo käyttää joulukuussa pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen
myöntämää valtuutusta toteuttaa noin 150 milj. euron suuruinen
Bolidenin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva
uusmerkintä. Merkintäetuoikeusannilla tulee olemaan
markkinatakaus ja se on tarkoitus toteuttaa vuoden 2004
ensimmäisellä neljänneksellä. Nordea Securities ja Swedbank
Markets toimivat Bolidenin taloudellisina neuvonantajina
merkintäetuoikeusantiin liittyen.

Lisätietoja antavat:

Boliden
Jan Johansson, Toimitusjohtaja
puh. +46 8 610 16 02, gsm +46 70 555 0202
sähköposti: jan.c.johansson@boliden.se

Ulf Söderström, Viestintäjohtaja
puh. +46 8 610 15 57, gsm +46 70 618 9595
sähköposti: ulf.soderstrom@boliden.se
www.boliden.com

Outokumpu
Eero Mustala, Viestintäjohtaja
puh. + 358 9421 2435, gsm + 358 40 504 5146
sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com

Johanna Sintonen, Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. +358 9 421 2438, gsm +358 40 530 0778
sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


Soveltuvien Kanadan arvopaperimarkkinoita säätelevien lakien ja
säännösten mukaisesti Outokumpu Oyj on toimittanut
viranomaisille asiakirjan, jossa kuvataan tässä tiedotteessa
esitettyä järjestelyä. Kopion kyseisestä asiakirjasta voi
pyytää edellä mainituilta Outokummun edustajilta.

Tilaa