VUOSIEN 2006-2010 OSAKEPALKKIOJäRJESTELMä ? ANSAINTAJAKSO 2006-2008

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2006 KLO 14.00

VUOSIEN 2006-2010 OSAKEPALKKIOJäRJESTELMä – ANSAINTAJAKSO 
2006-2008
   
Outokumpu Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepalkkiojärjestelmän
osaksi yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmä on viisivuotinen
palkkiojärjestelmä, joka koostuu kolmesta kolmen vuoden pituisesta
ansaintajaksosta. Kaudet alkavat 1.1.2006, 1.1.2007 ja 1.1.2008.
Hallitus päättää järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä
kullekin kaudelle. Ansaintajakson 2006-2008 piiriin on tänään
vahvistettu kuuluvaksi yhteensä 132 henkilöä.
    
Palkkiomallin tavoitteena on palkita avainhenkilöitä yhtiön
strategiaa tukevista hyvistä suorituksista ja samalla ohjata
johdon huomiota omistaja-arvon kasvattamiseen pidemmällä
aikavälillä. Osakepalkkiojärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden saada
palkkiona yhtiön osakkeita ja rahaa (vastaten verojen osuutta
kokonaispalkkiosta) hallituksen kullekin ansaintakaudelle
asettamien tavoitteiden perusteella. Kunkin ansaintajakson
perusteella voidaan jakaa enintään 500 000 yhtiön osaketta.
Ansaintajaksolle 2006-2008 vahvistettujen tavoitteiden mukaan
palkkio määräytyy total shareholder return -tunnusluvun
suhteellisen kehityksen (50 % maksimipalkkiosta) ja Operational
Excellence -ohjelmille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
(50 % maksimipalkkiosta) perusteella.
    
Konsernin osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän
jäseniä velvoitetaan pitämään omistuksessaan yhtiön
palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita
sellainen määrä, joiden arvo vastaa henkilön vuoden bruttopalkkaa.
    
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
    
Eero Mustala
Viestintäjohtaja
puh 09 421 2435, gsm 040 504 5146
Sähköposti: eero.mustala@outokumpu.com

Tilaa