*VVK:LLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OY

HEX HELSINKI    ARVOPARERIPÖRSSI   TIEDOTE 233/2003
          OSAKKEET       18.9.2003

VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OYJ

Outokumpu Oyj:n vuoden 1/1999 vaihtovelkakirjalainalla
merkityt 32.109 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 19.9.2003 alkaen.

Outokumpu Oyj:n osakkeen perustiedot 19.9.2003:


Kaupankäyntitunnus:   OUT1V
ISIN-koodi:       FI0009002422
Osakemäärä:       172.705.109


HELSINGIN PÖRSSI
Pekka Peiponen * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES TRADING  RELEASE 233/2003
         SHARES        18 September 2003

SHARES SUBSCRIBED WITH CONVERTIBLE BOND: OUTOKUMPU OYJ A
total of 32 109 shares have been subscribed with the
Outokumpu Oyj`s convertible bond issued in 1999. The
shares will be traded on the Helsinki Exchanges as old
shares as of 19 September 2003.

Identifiers of Outokumpu Oyj`s share as of
19 September 2003:


Trading code:      OUT1V
ISIN code:        FI0009002422
Number of shares:    172 705 109


HELSINKI EXCHANGES
Pekka Peiponen

Tilaa