*VVK:LLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OY

HEX HELSINKI    ARVOPARERIPÖRSSI   TIEDOTE 102/2003
          OSAKKEET       25.4.2003

VAIHTOVELKAKIRJALAINALLA MERKITYT OSAKKEET: OUTOKUMPU OYJ

Outokumpu Oyj:n vuoden 1/1999 vaihtovelkakirjalainalla
merkityt 4.103 osaketta ovat kaupankäynnin kohteena
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.4.2003 alkaen.

Outokumpu Oyj:n osakkeen perustiedot 28.4.2003:


Kaupankäyntitunnus:   OUT1V
ISIN-koodi:       FI0009002422
Osakemäärä:       172.663.222


HELSINGIN PÖRSSI
Pekka Peiponen * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES TRADING  RELEASE 102/2003
         SHARES        25 April 2003

SHARES SUBSCRIBED WITH CONVERTIBLE BOND: OUTOKUMPU OYJ 

A total of 4 103 shares have been subscribed with the
Outokumpu Oyj`s convertible bond issued in 1999. The
shares will be traded on the Helsinki Exchanges as old
shares as of
28 April 2003.

Identifiers of Outokumpu Oyj`s share as of
28 April 2003:


Trading code:      OUT1V
ISIN code:        FI0009002422
Number of shares:    172 663 222


HELSINKI EXCHANGES
Pekka Peiponen

Additional information:
Marja Nordlund, tel. +358 9 6166 7536
Tilaa