YT-NEUVOTTELUT SAATU PääTöKSEEN SHEFFIELDISSä

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 23.12.2005 KLO 14.15

YT-NEUVOTTELUT SAATU PääTöKSEEN SHEFFIELDISSä

Coil Products Sheffieldin (CPS) lokakuussa 2005 ilmoitetun alustavan
tuotannon lopettamispäätöksen johdosta yhtiön johto ja paikalliset
ammattiliitot ovat käyneet lakisääteisiä neuvotteluita, joiden
tavoitteena on ollut välttää tai pienentää työpaikkojen vähennyksiä
tai lieventää työpaikkojen vähennyksen vaikutuksia.

Neuvottelujen tuloksena molemmat osapuolet ovat hyväksyneet, että
CPS:n toiminnan jatkuminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Tähän
liittyen on sovittu asianmukaisista työntekijöiden
irtisanomisjärjestelyistä ja outplacement-tuesta paikallisten
ammattiliittojen kanssa. Ammattiliitot ovat nyt hyväksyneet, että yt-
neuvottelut CPS:ssä on saatettu päätökseen.

Edellä mainitun seurauksena on nyt tehty lopullinen päätös lopettaa
CPS:n toiminnot huhtikuun lopussa 2006. Yksityiskohtaisemmat
suunnitelmat koskien CPS:n viimeisten tilausten hoitamista ja
toimintojen asianmukaista alasajoa viimeistellään ja toteutetaan
vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Päätös koskee noin 570 työntekijää CPS:ssä ja noin 100 työntekijää
Sheffieldin sulatolla, joka toimittaa jatkossa raaka-ainetta vain
Outokummun pitkien tuotteiden ja levyjen valmistukseen. CPS:n
tuotannon lopetuksesta koituu vuoden 2005 viimeiselle neljännekselle
kertaluonteisia alaskirjauksia ja varauksia, kuten 25.10.2005 on
ilmoitettu. Vaikutus konsernin velkaantumisasteeseen ei ole
merkittävä, koska samalla vapautuu käyttöpääomaa. Konsernin
liikevoiton arvioidaan paranevan vuodessa noin 50 milj. euroa vuoden
2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen verrattuna jatkamiseen
nykyisellä liiketoimintarakenteella ja olettaen, että nykyinen
hintataso ja käyttöaste säilyisivät.

Outokumpu palvelee asiakkaitaan laajalla ruostumattomien
teräslaatujen ja -tuotteiden valikoimallaan. Commercial Excellence -
ohjelmansa vauhdittamana yhtiö työskentelee määrätietoisesti
pitääkseen ja jopa kasvattaakseen markkinaosuuttaan Euroopassa.
Sheffieldin palvelukeskus toimittaa edelleen Britannian markkinoille
Outokummun ruostumatonta terästä, ja kaikki asiakasyhteydet pysyvät
entisellään.

Lisätietoja antavat:

Philip Rodrigo, HR Manager – UK, matkapuh. +44 780 293 3353,
philip.rodrigo@outokumpu.com

Pekka Erkkilä, Executive Vice President – General Stainless, 
puh. (09) 421 5503, pekka.erkkila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, 
matkapuh. 040 504 5146, eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto


Eero Mustala

Tilaa