Kiinteistön ympäristökortti ohjaa vastuulliseen toimintaan

Ovenia Oy on kehittänyt uuden toimintamallin kiinteistön ympäristöominaisuuksien raportointiin. Kiinteistön ympäristökortin ja siihen liittyvän tiedonkeruumenetelmän avulla kiinteistönomistaja tai -käyttäjä voi seurata kiinteistönsä tai toimitilansa ympäristövaikutuksia. Ympäristökorttia voi hyödyntää mm. kiinteistöjen ja toimitilojen vertailussa.

”Kiinteistön ympäristökortin etuna on sen muunneltavuus peruskortista räätälöityyn raportointimalliin ja se, että kiinteistösijoittaja voi nyt yhdellä silmäyksellä todeta kiinteistön tai koko kiinteistökannan ympäristöominaisuuksien tilan”, toimitusjohtaja Aki Puska Ovenia Oy:stä kertoo. Toimitilavuokralaisille kortti tarjoaa mielenkiintoisen ratkaisun. Heille voidaan nyt tuottaa kulutustietoja yrityksen käyttämät tilat huomioiden. Aikaisemmin tilakohtaista tietoa on ollut hankalaa kerätä. ”Lähes 85 prosentilla suurista kansainvälisistä yrityksistä, jotka ovat myös merkittäviä toimitilojen käyttäjiä, on ympäristöstrategia. Saman asiakaskunnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista yli puolet aiheutuu toimitilojen käytöstä, vaikka toimitilat vastaavat vain noin 5 prosenttia näiden organisaatioiden kustannuksista”, Aki Puska vertailee. Ovenian tekemän tuotekehityksen taustalla ovat yhteiskuntavastuun merkityksen vahvistuminen ja käytännön ympäristösovellusten puuttuminen kiinteistöalalta. Kiinteistön ympäristökortti soveltuu palvelemaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointia ja siitä saadaan tarvittavia tietoja myös tulevaan energiatodistukseen. ”Kaikkien ei tarvitse investoida tarvittavaan teknologiaan ja osaamiseen, vaan sen voi ostaa palveluna asiantuntijalta”, Aki Puska sanoo. Kiinteistön ympäristökortin avulla raportoidaan mm. kiinteistön energia- ja vedenkulutus sekä syntyneet jätemäärät. Näiden lisäksi voidaan raportoida mm. käytössä olevat jäähdytysaineet, sisäilmatekijät ja hiilidioksidipäästöjen määrä. Sisällön laajuus määritellään yhdessä asiakkaan kanssa. Kiinteä linkitys kiinteistön ja ympäristön välillä Elinympäristön vaaliminen ja ympäristöraportoinnin kehitystyö sopii hyvin Ovenialle, sillä yrityksen hallinnoimassa usean sijoittajan kiinteistökannassa on noin 3000 kiinteistöä yli 300 paikkakunnalla Suomessa. Näihin kiinteistöihin Ovenia tuottaa palveluja yhdessä noin 700 palveluntuottajan kanssa. ”Kiinteistön ympäristökortti tarjoaa mahdollisuuden tiedon ja parhaiden toimintatapojen välittämiselle koko kiinteistöä ympäröivässä verkostossa sekä ympäristövastuun tason kehittämiselle pitkäjänteisesti”, Aki Puska sanoo. Ovenian kiinteä yhteys kiinteistöjen arkeen tukee käytännönläheisen toimintamallin kehittämistä jatkossakin. ”Verkostoituminen, tutkimuslaitosyhteistyö sekä oman osaamisen vahvistaminen takaavat parhaan lähtökohdan kehitystyölle”, Aki Puska toteaa. Ympäristövastuusta liiketoimintaa Tekes myönsi Ovenian ympäristöhankkeelle tuotekehitysavustuksen syksyllä 2004. Tekes painottaa tuotekehitysprojektissa tiedon ja teknologian lisäksi soveltavan osaamisen merkitystä. ”Tuotekehitys ei yksistään riitä, lisäksi tarvitaan liiketoimintaosaamista kaupallistamiseen ja ymmärrystä asiakaskentän tarpeista. Ovenian hankkeeseen liittyy useita osaamisalueita, ympäristö-, kiinteistö- ja rakennusala ja informaatioteknologia, joita yhdistämällä Ovenialla on mahdollisuus luoda lisäarvoa asiakkailleen”, teknologia-asiantuntija Satu Haaparanta Tekesistä sanoo. Tekes odottaa Ovenian hankkeelta myös piristysruisketta kiinteistöpalvelujen tarjonnan kansainvälistymiselle. Satu Haaparannan mukaan Oveniassa kehitettävä ympäristömalli palvelee kansainvälisiä toimijoita Suomessa, mutta hän näkee tuotekehityksessä aineksia myös muuhun kansainvälistymiseen. ”Kiinteistömanageeraus kansainvälistyy rivakkaa vauhtia, sillä erilaisia verkostoja ja ketjuja syntyy jatkuvasti”, Haaparanta huomauttaa. Lisätietoja Ovenia Oy Toimitusjohtaja Aki Puska Puh. 020 130 2200 tai 040 568 3490 Tekes Teknologia-asiantuntija Satu Haaparanta Puh. 010 60 55919 Ovenia Oy www.ovenia.fi Ovenia Oy tuottaa laadukkaita kiinteistökohteen johtamisen palveluita sekä tietoa kiinteistökohteen johtamista varten. Yritys vastaa noin 5,5 miljoonan neliömetrin eli noin 6 miljardin euron arvoisen usean sijoittajan kiinteistökantojen hallinnasta. Noin 65 % hallinnoitavasta kannasta on liike- ja toimitiloja ja noin 20 % asuntoja. Loput 15 % on teollisuuden käyttämiä tiloja.

Liitteet & linkit