Nimitysuutisia

Pyydämme teitä julkaisemaan nämä nimitykset nimitysuutisia-palstallanne. Mahdollisiin lisäkysymyksiin nimityksistä vastaa toimitusjohtaja Aki Puska, puh. 020 130 2200 Ovenia Oy:ssä on vahvistettu seuraavat nimitykset 1.1.2005 alkaen: Asiakassuhteen johtaminen ja myynti -yksikössä on myyntijohtajan tehtävät ottanut vastaan Pekka Lundén. Hän on aiemmin toiminut Ovenian Ylläpitopalvelujen johtajana. Samaan yksikköön on nimitetty asiakkuuspäälliköksi Kauko Pellikka, jonka tehtäviin kuuluu mm. Ovenian liiketoimintayksiköiden toiminnan kehittäminen toimeksiantajilta saatujen palautteiden pohjalta sekä asiakasraportointi. Hän on aiemmin vastannut asiakkuuksista Engel Palvelut Oy:ssä. Kiinteistöjen ylläpitopalvelujen johtaminen -yksikön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Mikko Salla. Hän on aiemmin toiminut Ylläpitopalvelujen projektipäällikkönä. Yksikön tehtävä on hankkia, organisoida ja johtaa kiinteistökohteiden ylläpitoon liittyvä palveluja. Vuokraus-yksikön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Heikki Lehtomaa. Hän on aiemmin toiminut kohdepäällikkönä toimitilavuokrauksessa Oveniassa. Yksikön ydintehtävä on kohteiden markkinoinnin ja vuokrauksen lisäksi vuokrasuhteen aktiivinen ylläpito ja kehittäminen. Kiinteistöhallinto-yksikön liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Ari Matomäki. Hän on aiemmin toiminut vuokrahallintopäällikkönä vuokrahallinnossa Oveniassa. Yksikön tehtävä on ylläpitää ja kehittää Ovenian palvelukonseptia kiinteistöjen talous- ja vuokrahallintoa varten sekä tarjota kiinteistöhallintajärjestelmiä palveluineen kiinteistönomistajille. Liiketoiminnan tuki -yksikön johtajaksi on nimitetty Harri Oesch. Hän on aiemmin toiminut yhtiössä kehitysjohtajan tehtävissä. Yksikön vastuulla on muun muassa tietohallinto, kehitys ja laatu sekä asiakaspalvelu ja ympäristöasiat. Ovenia Oy:n hallitus Ovenian hallituksen uudeksi jäseneksi on nimitetty kiinteistöjohtaja Kim Westberg Sampo Oyj:stä.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit