OVENIA, ACCOUNTOR JA KAPITEELI KEHITTIVÄT UUDEN KIINTEISTÖJEN TALOUSHALLINNON RATKAISUN

Kiinteistöjohtamisen palveluja tarjoava Ovenia Oy, taloushallinnon palveluja tarjoava Pretax-yhtiöihin kuuluva Accountor Oy sekä kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli Oyj ovat rakentaneet kattavan kiinteistöjen taloushallinnan järjestelmän Kapiteeli Oyj:lle.

Uusi kiinteistöjen taloushallinnan järjestelmä mahdollistaa kiinteistöhallintoon kuuluvien eri järjestelmien tuottamien tietojen reaaliaikaisen käsittelyn, monipuolisen tietojen yhdistelyn ja analysoinnin. Ratkaisu parantaa Kapiteeli Oyj:n kiinteistöyhtiöiden ennustettavuutta ja ohjauksen tehokkuutta. Uudessa toimintamallissa tiedonkäsittely on yksi kokonaisuus, ja usean käsittelijän manuaalisista toiminnoista voidaan luopua. Uusi kiinteistöhallinnon ratkaisu yhdistää lähes 100 kiinteistöyhtiön ydintiedot toisiinsa. Kapiteeli Oyj vastaa edelleen operatiivisen kiinteistöliiketoimintansa käyttämästä tietojärjestelmästä. Accountor Oy tuottaa maksuliikenteen ja kirjanpidon järjestelmän ja palvelut. Ovenia Oy vastaa kiinteistöjen ylläpidon järjestelmistä sekä eri järjestelmistä kertyvien tietojen analysoinnista sekä raportoinnista taloudellista seurantaa ja ohjausta varten. Nyt allekirjoitetussa palvelusopimuksessa Ovenia ottaa vastuulleen myös mainittujen noin 100 kiinteistöyhtiön isännöinnin. Palvelusopimus allekirjoitettiin huhtikuussa, ja taloushallinnon ratkaisu otetaan käyttöön portaittain kesän jälkeen. Oikea tieto oikea-aikaisesti käyttöön Kehitetyn taloushallinnon järjestelmän myötä manuaaliset työt mm. ostolaskujen käsittelyssä vähenevät minimiin, ja tieto kulkee eri järjestelmien välillä reaaliaikaisesti. Laskut käsitellään sähköisesti, jonka jälkeen maksuliiketoiminto hoitaa maksatuksen keskitetysti. Tiedot siirretään kirjanpitoon oikea-aikaisesti niiden säilyessä muuttumattomina. Kiinteistöjen ylläpitoon, vastikkeisiin ja vuokriin liittyvät tiedot kulkevat samalla tavoin järjestelmässä aina laskutuksesta kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoon ja raportointiin. Kiinteistöyhtiöiden perustiedot ja taloudelliset tiedot yhdistellään kokonaisuudeksi, jolla kiinteistönomistaja saa entistä laajempaa tukea päätöksentekoon. Tietojen kertyminen yhteiseen tietokantaan antaa mahdollisuuden tutkia kiinteistöyhtiöiden taloudellista tilannetta reaaliaikaisesti. Mikäli ennusteissa huomataan poikkeamia, järjestelmässä on helppo edetä tuloslaskelmasta yhtiö- ja tilikohtaisiin selvityksiin ja aina yksittäisiin laskuihin asti. Nyt kiinteistöyhtiöiden talouden ennustettavuus paranee. Edellisten vuosien historiatiedot ovat aina käytettävissä suunnittelua ja budjetointia varten. Samalla tavoin taloudellista kehitystä voidaan seurata taaksepäin esimerkiksi kiinteistön myyntitilanteessa. Kiinteistönomistajalle ja managerille ratkaisu tarjoaa lisäksi työkalun kiinteistöyhtiön kulujen ja tuottojen aktiivisen vertailuun ja toiminnan tehostamiseen. Kiinteistöjen taloushallinnan järjestelmän myynnistä ja tuotekehityksestä vastaavat Ovenia Oy ja Accountor Oy. Lisätietoja Ovenia Oy Johtaja Harri Oesch puh. 040 575 0838 Accountor Oy Konsultointijohtaja Tero Salminen puh. 040 7675 311 Kapiteeli Oyj Talousjohtaja Esko Mäkinen puh. 0400 500 437 Ovenia Oy www.ovenia.fi Ovenia Oy tuottaa laadukkaita kiinteistökohteen johtamisen palveluita sekä tietoa kiinteistökohteen johtamista varten. Yritys vastaa noin 4,5 miljoonan neliömetrin eli 4,7 miljardin euron arvoisen usean sijoittajan kiinteistökantojen hallinnasta. Noin 60 % hallinnoitavasta kannasta on liike- ja toimitiloja ja noin 23 % asuntoja. Loput 17 % on teollisuuden käyttämiä tiloja. Accountor Oy www.accountor.fi Accountor Talousosasto palvelee asiakkaita, joille tavanomainen taloushallintoratkaisu ei riitä. Yrityksen yksilölliseen talousosastoratkaisuun kuuluvat taloushallinnon prosessien kehittäminen, taloushallinnon sovellusvuokraus ja sovellusten integrointi asiakkaan omiin toiminnanohjausjärjestelmiin sekä operatiivinen toiminta yrityksen talousosastona. Accountor Talousosasto kuuluu Pretax-konserniin, joka on Suomen suurin taloushallintopalveluiden tuottaja. Pretax-konsernissa työskentelee yli 500 asiantuntijaa. Kapiteeli Oyj www.kapiteeli.fi Kapiteeli Oyj on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka vuokraa, kehittää, ostaa ja myy kiinteistöjä ja toimitilaa. Kapiteelin kiinteistöomaisuuteen sitoutunut pääoma on 1,1 miljoonaa euroa.

Liitteet & linkit