Ovenia ja Kesko allekirjoittivat sopimuksen kiinteistöjen ylläpitopalvelujen johtamisesta

Ovenia Oy:n ja Kesko Oyj:n sekä Keskon toimialayhtiöiden välillä on solmittu palvelusopimus, jonka mukaan Ovenia vastaa Keskon kiinteistöjen ylläpitopalvelujen johtamisesta yli 220 kohteessa Etelä-Suomessa. Sopimus astuu voimaan 1.1.2006, mutta yhteistyö Ovenian ja Keskon välillä käynnistyy jo syksyllä 2005 haltuunottovaiheessa.

Sopimus sisältää ylläpitopalvelujen johtamisen palvelut Ruokakeskon, Keswellin, Rautakeskon ja Maatalouskeskon kiinteistöissä Etelä-Suomen alueella ja siihen kuuluva kokonaisneliömäärä on n. 730 000 m². Kyseessä on Keskon kannalta keskeiset neliöt, sillä kiinteistöissä syntyy jopa noin kolmannes Keskon ylläpidon kustannuksista. Ovenian sijoittajien lukuun hallinnoima neliömäärä nousee tänä vuonna noin 5,5 miljoonaan neliömetriin ja kiinteistökannan arvo 6 mrd. euroon. Noin 65 % hallinnoitavasta kannasta on liike- ja toimitiloja. ”Olemme aina olleet merkittävä toimija tällä sektorilla, mutta tänä vuonna kasvamme kansainvälisestikin vertailukelpoisiin mittoihin”, Ovenian toimitusjohtaja Aki Puska sanoo. Tehdyn sopimuksen lähtökohtana on vahvasti ulkoistettu ylläpitotoiminta, jossa Kesko "omistaa" ylläpidon tietosisällöt ja antaa ylläpidon perustavoitteet. Operatiivisen toiminnan kehittäminen Keskon tavoitteita vastaavaksi on annettu Ovenian vastuulle. Keskon tavoitteita yhteistyölle ovat asiakastyytyväisyyden kehittyminen, kustannustehokkaiden ylläpitokokonaisuuksien tunnistaminen ja rakentaminen sekä toimintamallin jatkuva kehittäminen - myös alan yleinen kehitys huomioiden. ”Keskon tavoitteena on kaikilla mittareilla alan huippua edustava ylläpidon toimintamalli, joka asettaa Oveniankin riman erittäin korkealle”, kiinteistöpäällikkö Ari Mäkinen Kesko Oyj:stä toteaa. ”Haluamme yhteistyössä Keskon kanssa taata kiinteistöjen häiriöttömän ja kustannustehokkaan toiminnan ja siten osaltamme tukea kiinteistöissä toimivien liikkeiden menestystä. Teemme työtä niin, että nykyiset ja kehitettävät ratkaisut ovat kestäviä ja vertailukelpoisia pitkälläkin tähtäimellä”, Aki Puska sanoo. Yhteistyössä rakennettu kokonaisuus Tiiviissä yhteistyössä rakennettu palvelukokonaisuus perustuu johtamisvastuumalliin, jonka mukaan ylläpidon palveluja tuottavat yritykset ovat suorassa sopimussuhteessa Keskon kanssa. Ovenia puolestaan johtaa tätä palveluverkostoa. Toimintamalli on Keskon mukaan avoin ja läpinäkyvä. ”Se tarjoaa neutraalin näkökulman koko operatiiviseen toimintakenttään ja sen ohjaukseen. Malli myös reagoi nopeasti muutoksiin”, Ari Mäkinen sanoo. Yhteistyö kattaa myös kiinteistöjen tiedonhallinnan. Tavoitteena on rakentaa kokonaisuus, jossa ylläpidon tietojärjestelmiä ja nettipohjaista ratkaisua, ns. nettihuoltokirjaa, hyödynnetään aktiivisesti ylläpitopalvelujen suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa. ”Kiinteistöjen tiedonhallintaan ja siihen liittyviä ratkaisuja kehitetään käsi kädessä käytännön toiminnan kanssa. ”Nettipohjaisen ratkaisumallin avulla kerätään, analysoidaan ja järjestetään kiinteistötietoa asiakkaan kanssa sovitulla tavalla, jolloin syntyvä tieto soveltuu jatkokäyttöön muun muassa Keskon talous- ja ympäristöraportoinnissa”, Aki Puska sanoo. Ovenia Oy Toimitusjohtaja Aki Puska Lisätietoja: Ovenia Oy Toimitusjohtaja Aki Puska Puh. 020 130 2200 tai 040 568 3490 Kesko Oyj/Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpäällikkö Ari Mäkinen Puh. 050 502 0528 Ovenia Oy www.ovenia.fi Ovenia Oy tuottaa laadukkaita kiinteistökohteen johtamisen palveluita sekä tietoa kiinteistökohteen johtamista varten. Yritys vastaa noin 5,5 miljoonan neliömetrin eli noin 6 miljardin euron arvoisen usean sijoittajan kiinteistökantojen hallinnasta. Noin 65 % hallinnoitavasta kannasta on liike- ja toimitiloja ja noin 20 % asuntoja. Loput 15 % on teollisuuden käyttämiä tiloja.

Liitteet & linkit