Ovenia ja Suomen Posti allekirjoittivat teknisen ylläpidon sopimuksen

Ovenia Oy ja Suomen Posti Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen teknisen isännöinnin hoitamisesta Turun Postikeskuksessa. Sopimus astui voimaan 1.7.2005.

”Suomen Postin kanssa tekemämme sopimus tukee näkemystämme siitä, että kiinteistömanagerin tarjoama palvelu soveltuu hyvin yrityksille, joiden ydinliiketoiminta vaatii suuria tiloja ja jotka siten kantavat myös merkittävää kiinteistövastuuta”, Ovenian toimitusjohtaja Aki Puska sanoo. Teknistä isännöitsijää valitessaan Suomen Posti Oyj kilpailutti palveluja tuottavat yritykset. ”Tekemässämme pisteytyksessä Ovenia sai asiantuntijuudestaan hyvät arvosanat. Toisaalta valitsimme Ovenian tähän tehtävään myös sen vuoksi, että yritys toimii valtakunnallisesti”, aluepäällikkö Kari Myllys kertoo valintakriteereistä. ”Myös hintataso pysyi Oveniassa oikealla tasolla.” Suomen Postissa Ovenialta odotetaan kustannustehokasta toimintaa sekä muun muassa säästöjä energiankulutuksessa, johon aktiivisen kiinteistöseurannan avulla voidaankin vaikuttaa. ”Myös kiinteistön elinkaaren jatkaminen on meille tärkeää. Sen odotamme näkyvän kiinteistön kunnon parantumisena ja tietysti käyttäjien tyytyväisyytenä”, Myllys sanoo. Ympäristöosaamisen tarve korostuu Suomen Posti on sitoutunut vahvasti ympäristövastuuseen ja sillä on käytössään laaja ympäristöohjelma. Ovenia kehittää jatkuvasti omaa ympäristöohjelmaansa, joka ottaa huomioon niin Ovenian oman toiminnan, kuin asiakkaiden ja palveluntuottajienkin ympäristövastuun. ”Noudatamme asiakkaan ympäristöohjelmaa, sillä muun muassa energiansäästön tavoitteet ja jätehuolto alueella ovat merkittäviä asioita ympäristövastuun kannalta ja ne vaikuttavat osaltaan meidän ja eri palveluntuottajien tehtäviin”, Aki Puska kertoo. Kiinteistön häiriötön toiminta on Turun Postikeskuksessa erityisen tärkeää, sillä laitoksen tulee toimia teollisuuslaitoksen tavoin häiriöttömästi 24 tuntia kaikkina arkipäivinä. Kiinteistön ylläpidon ratkaisujen tulee olla laadukkaita ja kestäviä, sillä postikeskus ei toimintansa luonteen ja käytössä olevan konekannan vuoksi siedä keskeytyksiä. Oveniassa kiinteistön ja ylläpidon seuranta perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen kiinteistönomistajan, kiinteistön käyttäjien ja palveluntuottajien kanssa. Tämän lisäksi Ovenian kiinteistönhallintajärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen ylläpidon ohjaamisen, monipuolisen kiinteistöraportoinnin, kulubudjetoinnin, -seurannan ja -vertailun. Turun Postikeskus muodostuu kahdesta logistiikkarakennuksesta ja kahdesta laajasta autokatoksesta. Teknisen isännöinnin sopimuksen piiriin kuuluu kiinteistöpinta-alaa 21 000 neliömetriä noin 4,5 hehtaarin alueella. Lisätietoja Toimitusjohtaja Aki Puska Puh. 020 130 2200 tai 040 568 3490 Ovenia Oy www.ovenia.fi Ovenia Oy tuottaa laadukkaita kiinteistökohteen johtamisen palveluita sekä tietoa kiinteistökohteen johtamista varten. Yritys vastaa noin 5,5 miljoonan neliömetrin eli noin 6 miljardin euron arvoisen usean sijoittajan kiinteistökantojen hallinnasta. Noin 60 % hallinnoitavasta kannasta on liike- ja toimitiloja ja noin 23 % asuntoja. Loput 17 % on teollisuuden käyttämiä tiloja.

Liitteet & linkit