Ovenia nappasi Osmo Koskiston pääomasijoittajamarkkinoilta

Tekniikan tohtori Osmo Koskisto aloitti Ovenian uuden Asiantuntijapalvelut-yksikön vetäjänä maaliskuussa. Koskiston taustalla on yli kymmenen vuoden kokemus rakennus- ja kiinteistöalan kehitys- ja rahoitustehtävistä Tekesissä. Tämän lisäksi Koskisto on tuttu suomalaisille pääomasijoitusmarkkinoille hänen toimittuaan Alma Median riskisijoitusjohtajana ja Siemens Mobile Suomen sijoitustoiminnan vetäjänä.

Ovenian Asiantuntijapalvelut-yksikkö perustettiin vuoden 2005 alussa. Asiantuntijapalvelut tarjoaa kiinteistön strategia- ja salkkutason ratkaisuja kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Asiakkaan tarvitsema palvelu voidaan tarjota osana suurempaa palvelukokonaisuutta tai erillisenä projektina, esimerkkinä kiinteistöjen myynti- ja ostotapahtumat. Osmo Koskisto aloitti Asiantuntijapalvelut-yksikön liiketoimintajohtajana ja Ovenian johtoryhmän jäsenenä maaliskuussa. Koskiston koulutus- ja työtausta on kuin räätälöity Oveniaa ja sen asiakkaita varten. Koskiston vuonna 1995 valmistunut väitöskirja käsitteli rakennusten elinkaarikustannusten optimointia. Jo tätä ennen Koskisto oli työskennellyt usean vuoden ajan teknologia-asiantuntijana Tekesin Rakennusteknologian yksikössä. Tällöin Koskiston tehtäviin kuului kansallisten teknologiaohjelmien, yritysryhmien, yksittäisten yritysten ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja kehityshankkeiden arvioinnit, rahoitus, seuranta ja tulosten arviointi. Koskiston työskennellessä Tekesissä lähes kymmenen vuoden ajan hän perehtyi satoihin suomalaisiin business-ideoihin ja -logiikoihin, käynnistyvien yritysten haasteisiin ja tarpeisiin. Tämä antaa hänelle erinomaiset lähtökohdat kehittää Ovenian vasta perustetun yksikön palveluja ja toimintaa tehokkaasti alusta lähtien. Työvuodet sijoitusjohtajana kahdessa eri yrityksessä ovat antaneet Koskistolle varsin selkeän käsityksen sijoittajan päätöksentekoprosessista. Ovenian Asiantuntijapalvelujen asiakkaat pääsevätkin hyödyntämään sellaisia management- ja neuvontapalveluja, jotka on kehitetty erityisen tarkkaan heidän tarpeensa huomioiden. Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla toimivat yritykset tulivat tutuiksi Koskistolle jo Tekesin aikana. Tämän lisäksi Koskisto on toiminut koko uransa ajan kansainvälisissä yhteyksissä. Kansainvälisistä sijoitustehtävistä hänelle on kertynyt kokemusta erityisesti Alma Median ja Siemens Mobilen pääomasijoitustoiminnoissa. Hänellä onkin varsin laaja kontaktiverkosto rakennus-, kiinteistö- ja pääomasijoitusmarkkinoilla. Ovenia vastaa Suomen suurimman kiinteistökannan manageerauksesta. Yritys on jatkuvasti kehittänyt toimivia kiinteistökohteen johtamisen käytäntöjä ja prosesseja sekä toimeksiantaja-asiakkaiden että vuokralaisten tarpeista lähtien. Työn tuloksena yritykseen on kertynyt huippuosaamista kiinteistöjen operatiivisesta johtamisesta sekä suuri määrä analysoitua informaatiota kiinteistöjen omistamiseen ja hankintapäätösten tekoon vaikuttavista tekijöistä. Toimitusjohtaja Aki Puskan mukaan nyt on oikea hetki laajentaa palvelutarjontaa sen luonnolliseen kasvusuuntaan eli Asset Management -palveluihin. Lisätietoja Ovenia Oy Aki Puska puh. 040 568 3490 Osmo Koskisto puh. 050 548 1608 Kuvat Liiketoimintajohtaja Osmo Koskisto Ovenia Oy, Asiantuntijapalvelut (aikakaus- ja sanomalehtiin)

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit