Suomeen uusi hedelmöityshoitoihin keskittyvä klinikkaketju - Ovumia ostaa Terveystalon Helsingin ja Jyväskylän Fertinova-klinikat

Tamperelainen hedelmöityshoitoklinikka Ovumia Oy ostaa Terveystalon Fertinova-klinikat Helsingissä ja Jyväskylässä. 

Terveystalon Fertinova-klinikat Helsingissä ja Jyväskylässä siirtyvät liiketoimintakaupalla hedelmöityshoitoihin ja lapsettomuuden hoidon palveluihin erikoistuneelle Ovumialle. Ovumia kasvattaa kaupalla liikevaihtonsa yli kaksinkertaiseksi.

– Kauppa vahvistaa asemaamme Suomen johtavana hedelmöityshoitojen toteuttajana. Kaikilla klinikoilla tulemme tarjoamaan alan edistyneintä hedelmöityshoito-osaamista, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja laajaan omaan tuotekehitystyöhön, Ovumian hallituksen puheenjohtaja Pekka Sillanaukee kertoo.

Ovumian toimintamalli mahdollistaa nopean hoitojen aloittamisen myös luovutetuilla sukusoluilla. Erityisesti luovutetuilla munasoluilla tehdyissä hoidoissa Ovumia on ollut Suomessa edelläkävijä 2015 perustetun munasolupankkitoiminnan ansiosta. 

– Korkealaatuisen lääketieteellisen osaamisen, yksilöllisen hoidon suunnittelun ja alan uusimman teknologian avulla, lämminhenkistä palvelua unohtamatta, voimme auttaa yhä useampia onnistumaan lasten saamisessa, Ovumian kehitysjohtaja Candido Tomás toteaa.

– Terveystalo tunnetaan terveystoimialan edelläkävijänä. Luovumme hedelmöityshoidoista ja keskitymme monipuolisiin lääkäri- ja sairaalapalveluihin sekä suunterveyden palveluihin, Terveystalon valtakunnallisten palvelujen johtaja Lasse Parvinen sanoo.

Marraskuussa 2015 Ovumia osti Terveystalolta Fertinova-klinikan Tampereella ja integroi sen toimintaansa vuonna 2016.

Pitkäjänteistä hedelmöityshoitojen tuotekehitystä

Ovumia on kehittänyt hoitoja, palveluita ja teknologiaa, jotka ovat vieneet lapsettomuuden hoitoa huomattavasti eteenpäin viime vuosina. Esimerkiksi Ovumian munasolupankki nopeuttaa luovutetuilla munasoluilla tehtävien hoitojen toteuttamista. 

– Omien munasolujen pakastaminen tarjoaa mahdollisuuden hedelmällisyyden säilyttämiseen naisille, joilla syystä tai toisesta ei ole mahdollisuutta haluaa siirtää perheen perustamista. Koeputkihedelmöityshoidossa alkiovalintaa voidaan tehostaa alkioiden kromosomitutkimuksella (PGS). Näin voidaan merkittävästi lisätä hoidon onnistumisen mahdollisuutta, vähentää keskenmenon riskiä ja välttää potilaita kuormittavat tuloksettomat alkionsiirrot. Tarjoamme myös alkiodiagnostiikkapalveluja (PGD) perheille, joilla on suuri riski saada vaikeasti sairas lapsi perinnöllisestä sairaudesta johtuen, Pekka Sillanaukee kertoo.

Vahva maine lapsettomuuden hoidon osaajana myös Suomen rajojen ulkopuolella

Ovumian ja Fertinovan koti- ja ulkomaisille asiakkaille on syntynyt jo yli 12 000 vauvaa.
 
– Suomalainen osaaminen hedelmöityshoidoissa ja lapsettomuuden hoidossa on laajasti kansainvälisesti tunnustettua. Ovumian osuus Suomeen tulevista kansainvälisistä hedelmöityshoitoasiakkaista on noin 70 prosenttia, Pekka Sillanaukee arvioi.

Ovumia lyhyesti

Ovumia Oy on Suomen johtava hedelmöityshoitoihin ja lapsettomuuden hoitoon keskittynyt yksityinen yritys. Ovumian toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2016 noin 2,1 miljoonaa euroa. Ovumia toimii lisääntymiskehitysbiologian ja sukusolupankkiteknologian osaamiskeskuksena. Ovumialla on sisaryritys Nova Vita Tallinnassa.

Fertinova ja AVA-klinikat lyhyesti

Fertinova-klinikat (tunnettu myös AVA-klinikka Suomena) ovat jatkaneet suomalaisen hedelmöityshoitoalan pioneerin, AVA-klinikan, työtä. Vuonna 1993 perustettu Tampereen AVA-klinikka kehitti toimivuosinaan monia hoitoja ja palveluita edelläkävijänä Suomessa. Ovumia osti Tampereen AVA-klinikan Terveystalolta marraskuussa 2015, jolloin sen avainhenkilöt siirtyivät Ovumian palvelukseen. 

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sillanaukee, Ovumia Oy, pekka.sillanaukee@ovumia.fi, puh. 040 833 1313

Haastattelujen sopimiseksi myös: Alpo Räinä, Mailand Communications Oy, alpo.raina@mailand.fi, puh. 040 5670212

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit