ALVAREZ & MARSAL LAAJENTAA POHJOISMAIHIN JA NIMEÄÄ KOLME JOHTAVAA ALAN AMMTTILAISTA KPMG:STÄ

Yritys avaa Tukholman toimiston vastaamaan Euroopan määräysmuutosten aiheuttaamaan kysyntään markkinoilla

Tukholma 7. kesäkuuta, 2017 – Johtava maailmanlaajuinen palveluyritys Alvarez & Marsal (A&M) ilmoitti Tukholman toimiston avaamisesta yrityksen maailmanlaajuisen laajentumisstrategian mukaisesti ja vastaten markkinoiden kysyntään itsenäisestä palveluyrityksestä johtuen Manner-Euroopassa hiljattain tehdyistä määräysmuutoksista. Tunnetut liiketoimintaneuvonnan ja toiminnan ammattilaiset Christer Wiberg, Taus Wolfsberg ja Christer Johansson liittyvät A&M:n Tukholman toimistoon toimitusjohtajina, Mr. Wiberg A&M:n Pohjoismaiden kansallisena ja toiminnan neuvontajohtajana (Country Leader and Transaction Advisory Leader).

Wibergin, Wolfsbergin ja Johanssonin, jotka ovat kaikki ollee KPMG:n osakkaita, nimeämiset tehtäviinsä lisäävät A&M:n kattavaa tarjontaa vahvistamalla sen toimintaperinnettä, vahvistaen sen yhteyksiä Euroopassa ja kasvavalla Pohjoismaiden alueella.  Lisäksi A&M on laajentanut alueellisia rakennemahdollisuuksiaan nimeämällä Norjassa toimivan vanhamman johtajan  Ole Kristian Sivertsenin, joka toii Pohjoismaiden rakenne ja muutostiimin jäsenenä.

A&M:n markkinaosuus jatkaa kasvuaan, kun Euroopan toiminnot ovat kasvaneet yli 30 prosentti viimeisten kahden vuoden aikana.

Antonio "Tony" Alvarez III, Toimitusjohtaja ja Euroopan toimintojen johtaja sanoi, "Iso-Britannian, Euroopan ja Pohjoismaiden määräykset muuttuvat ja tulevat yhä tiukemmiksi. uudet tilintarkastusmäärykset ja kiertosäännöt vaikuttavat muiden kuin kirjanpitopalveluiden osuuteen ja luovat ristiriitoja näiden palveluiden tarjoamiseen asiakkaille. A&M:n alusta on vapaampi. Se tarjoaa houkuttelevan mallin yrityksille, jotka vaativat itsenäistä vaihtoehtoa ja useampia neljän suuren ammattilaisia Euroopassa mahdollisuuksia tavoitellessaan".

Wibergillä on kattava kokemus asiakkaiden neuvonnasta monipuolisissa ja kansainvälisissä osto- ja myyntiprojekteissa sekä suurissa julkisissa alkutarjonnan (IPO) toiminnoissa. Hän on työskennellyt useilla sektoreilla, mukaan lukien terveydenhoito, jälleenmyynti ja teollisuus. Ennen liittymistään A&M:n riveihin Wiberg oli KPMG:n liiketoimineuvonnan johtaja Ruotsissa.

Wolfsbergillä on merkittävä kokemus yksityisten pääoma asiakkaiden ja suurten yritysten neuvonnassa osto- ja myyntitoimien rahoituksessa  sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden liiketoimissa, liiketoimia edeltävissä tarkastustoimissa sekä muutostoimenpiteissä. Ennen liittymistään A&M:n riveihin Wolfsberg toimi KPMG:n sopimusneuvonnan johtajana Ruotsissa ja hän on aiemmin toiminut KPMG:n yksityispääomaryhmän johtajana Ruotsissa.

Johansson tuo A&M:lle yli 15 vuoden kokemuksensa toiminnan valvonnasta, leikkaus- ja integrointitoiminnoista. Hän on työskennellyt Pohjoismaiden ja Euroopan johtavissa yksityisen pääoman (PE) hallintayrityksissä. Johansson on toiminut johtotehtävissä Atlas Copcolla ja Alfa Lavalilla työskennellen integroinneissa, tuotannon parantamisessa, jalanjäljen optimoinnissa ja leikkauksissa. Lisäksi hän on johtanut kansainvälisiä liiketoimintaprojekteja kuten kustannusten säästöohjelmia. Ennen liittymistään A&M:n riveihin Johansson johti KPMG:n valvonta- ja integraatio-/leikkaustiimiä.

Paul Aversano, A&M:n liiketoiminnan neuvontaryhmän toimitusjohtaja ja maailmanlaajuisen toiminnanjohtaja sanoi, "A&M:n laajentuminen Pohjoismaihin on linjassa nykyisen näkymän kanssa ja osoittaa sitoumustamme maailmanlaajuisen integroidun lähestymistavan tarjoamiseen. Christer Wibergin, Taus Wolfsbergin ja Christer Johanssonin nimeämiset sekä täydellinen palveluvalikoimamme ja syvällinen  kansainvälinen liiketoimintatuntemuksemme antavat meille paremmat mahdollisuudet auttaa pohjoismaisia PE-yrityksiä maksimoimaan arvonsa".

Wiberg sanoi, "A&M:n kattava tarjonta ja vapaus tilinpäätösristiriidoista tekevät siitä houkuttelevan kumppanin pohjoismaisille yhtiöille ja PE-yrityksille.  A&M:n toimintamalli perustuu arvon maksimointiin liiketoimintaneuvonnalla ja se on syy liittymiseemme A&M:n palvelukseen. Kollegani ja minä odotamme innolla työskentelyä A&M:n asiakkaiden kanssa ja yrityksen näkyvyyden lisäämistä Pohjoismaissa".

Saat lisätietoja Wibergistä, Johanssonista ja Wolfsbergistä alla olevien linkkien kautta.

-  Christer Wiberg, https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christer-wiberg

-  Taus Wolfsberg, https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/taus-wolfsberg

-  Christer Johansson, https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christer-johansson?utm_source=cision-email-release&utm_medium=Alvarez-Nordic-Press-Release-6-5-17 

Alvarez & Marsal

Yritykset, sijoittajat ja viranomaiset ympäri maailman kääntyvät Alvarez & Marsalin (A&M) puoleen, kun tavanomaiset oimet eivät riitä muutosten toteuttamiseen ja tulosten saavuttamiseen.

Vuodesta 1983 yksityisessäomistuksessa ollut A&M on yksi johtavista maailmanlaajuisista palveluyrityksistä joka tarjoaa yrityksille liiketoiminnan parantamista, tuotonhallintaa ja neuvontapalveluita näiden tarvitessa apua toimintojen muuttamisessa, kasvun lisäämisessä ja tulosten parantamisessa toimivalla päätöksenteolla. Vanhemmat asiantuntijamme ovat kokeneita, maailman huippukonsultteja ja alan veteraaneja, jotka tarjoavat vankkaa kokemusta yrityksille muutosten viemisessä liiketoimintavarallisuudeksi, riskienhallintaan ja arvon tuottamiseen kaikissa vaiheissa. A&M:n palveluksessa on tällä hetkellä yli 300 ammattilaista, jotka palvelevat suurimpia yksityisiä pääoma yhtiöitä Euroopassa verrratuna 30 henkilöön viisi vuotta sitten.

Kun toiminta on tärkeintä, löydät meidät osoitteesta alvarezandmarsal.com.

Seuraa A&M:a seuraavissa palveluissa LinkedIn, Twitter ja Facebook.

YHTEYSTIEDOT: Björn Mogensen, +46 708184298
Oxenstierna Partners

Sandra Sokoloff, Senior Director of Global Public Relations
Alvarez & Marsal, +1 212-763-9853

Margaret Cameron-Waller, Director of Marketing U.K. & Europe
Alvarez & Marsal, +44 (0)207 7155202

###

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit