Kännykkäpuheluiden hinnoittelu koetaan hyvin monimutkaiseksi

Lehdistötiedote 28.1.2004 39% kuluttajista kokee hintavertailujen tekemisen hankalaksi Kännykkäpuheluiden hinnoittelu koetaan hyvin monimutkaiseksi Suomalaisilla kuluttajilla on suuria vaikeuksia ymmärtää matkapuhelinpalvelujen hinnoittelua. Peräti 39% kuluttajista kokee, että hintavertailujen tekeminen eri operaattoreiden välillä on hyvin tai melko monimutkaista. Tämä siitäkin huolimatta että puhelinnumeroiden siirrettävyys on herättänyt suurta mielenkiintoa operaattorin vaihtamista kohtaan. Tele2:n TNS Gallupilla teettämä tutkimus osoittaa myös, että juuri hinta on ratkaisevin tekijä operaattoria valittaessa. " Matkapuhelinpalveluiden hinnoittelu koetaan vaikeaselkoiseksi ja monimutkaisiksi. Huomattavalla osalla kuluttajista on suuria vaikeuksia saada kokonaiskuvaa siitä, mistä kännykkäkulut loppujenlopuksi muodostuvat. Operaattoreiden eri hintarakenteet ja tarjousmuodot hankaloittavat tilannetta entisestään," sanoo Tele2:n Jouni Pesonen. Numeron siirrettävyydellä hyödyntämätöntä potentiaalia Kesällä 2003 voimaan astunut asetus numeron siirrettävyydestä on vilkastuttanut liittymien vaihtoa. Numeroiden siirrettävyys on Viestintäviraston mukaan ollut ennakoitua suositumpaa. Lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liittymävaihtajien ja vaihtoaikeissa olevien määrä on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Tämä siis siitäkin huolimatta, että nyt tehty tutkimus osoittaa suuria puutteita hinnoittelussa ja sen ymmärrettäväksi tekemisessä. " Kuluttajien asemaa parantaisi ratkaisevasti se, että hinnoittelu olisi ymmärrettävää ja hinnat keskenään vertailukelpoista. Vertailukelpoisiksi monimutkaiset tarjoukset ja hintarakenteet saisi esimerkiksi avoimella ja jonkin riippumattoman tahon ylläpitämällä laskentamallilla. Näin on menetelty esimerkiksi Tanskassa, jossa telemarkkinoita valvova viranomainen tuottaa vertailutietoa. Selkeillä ja vertailukelpoisella hinnoittelulla numeroiden siirrettävyydellä olisi entistä enemmän potentiaalia niin kuluttajille kuin haastajaoperaattoreillekin," Tele2:n Jouni Pesonen lisää. Kolmannes suomalaisista ei ymmärrä matkapuhelinpalveluiden hinnoittelua Vaikka hintavertailujen tekeminen koetaankin erityisen hankalaksi, niin myös hinnoittelun ymmärtäminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Peräti 32% kuluttajista eivät ymmärrä hinnoittelua ja sanovat hinnoittelun olevan joko hyvin tai melko monimutkaista. Yksi kuudesta taloudesta sanoo yllättyvänsä joko hyvin tai melko negatiivisesti saadessaan kännykkälaskunsa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 501 suomalaistalouden kulutusvalinnoista päättäviä henkilöitä. 86% talouksista oli yksi tai useampi matkapuhelin, jonka laskut maksetaan itse. Haastateltu joukko edusti 15-79-vuotiaita suomalaisia. Tutkimuksen suoritti TNS Gallup Oy tammikuussa. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin noin + 4 prosenttiyksikköä. Lisätietoja: Jouni Pesonen, johtaja, Oy Finland Tele2 Ab, 044-220 3331, jouni.pesonen@tele2.com Tele2 on Euroopan johtava riippumaton teleoperaattori, joka toimittaa asiakkailleen lanka- ja matkapuhelinpalveluja ja internet-palveluja. Tele2 on suurten operaattoreiden merkittävin haastaja kaikkialla Euroopassa. Yritys toimii 23 maassa ja sillä on yli 20 miljoonaa asiakasta. Tele2 toimii Suomessa kotimaan kaukopuhelu- ja ulkomaanpuheluoperaattorina, internetoperaattorina ja internet- laajakaistapalvelun tarjoajana. Lisäksi Tele2:lla on UMTS-lisenssi Suomessa. Tele2 Ab on listattu Tukholman ja Nasdaqin pörsseissä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/28/20040128BIT00050/wkr0002.pdf