Tele2: EU:n telemarkkinoiden avaaminen kilpailulle liian hidasta

Lehdistötiedote 22.1.2004 Tele2: EU:n telemarkkinoiden avaaminen kilpailulle liian hidasta EU:n jäsenmaiden telemarkkinoiden avaaminen kilpailulle ja EU:n sähköisen viestinnän direktiivien paikallinen toteuttaminen etenee liian hitaasti. Tämän toteaa Tele2 laatimassaan laajassa Euroopan telemarkkinoita koskevassa raportissa "Tele2 - The Monopoly Challenger". Nyt ilmestyvässä Suomea koskevassa lisämuistiossa todetaan, että Suomen on jatkettava markkinoiden avaamista kilpailulle ja kehittämistä hyvistä lähtökohdista huolimatta. Varsinkin kiinteissä liittymissä kuluttajien asemaa voidaan merkittävästi parantaa. "Tele2 - The Monopoly Challenger" -raporttiin on koottu havaintoja ja toimenpide-esityksiä eurooppalaisen kilpailun kehittämiseksi kiinteissä liittymissä, matkapuhelinliittymissä sekä Internet- ja laajakaistaliittymissä. Raportissa on vertailtu eri EU-maissa toteutettuja lainsäädäntöuudistuksia vuoden 2003 heinäkuun 25. päivän jälkeisen tilanteen pohjalta. Tällöin EU:n maaliskuussa 2002 esittämien uusien sähköisen kaupan direktiivien paikallinen täytäntöönpano astui voimaan. "Tele2 - The Monopoly Challenger" -raportti esiteltiin komissaari Erkki Liikaselle syksyllä. - Monissa jäsenmaissa EU:n esittämät telemarkkinoiden kilpailun lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat vielä jäissä. Useimmiten tämä johtuu rajallisista resursseista ja joissain tapauksissa paikallisten viranomaisten rajallisesta mielenkiinnosta, Tele2:n johtaja Jan Tjernell sanoo. Raportissa todetaan, että suurimmat puutteet eurooppalaisella tasolla liittyvät kiinteiden liittymien kilpailun avaamiseen, kauko- ja ulkomaanpuhelujen operaattorin automaattiseen esivalintaan sekä ADSL:n asemaan muihin laajakaistapalveluihin verrattuna. Tanska kiinteiden liittymien mallimaa myös Suomelle Tele2 esittää kiinteiden puhelinliittymien avaamista kilpailulle Suomessa. Tämä olisi tärkein keino puhelinliikenteen kokonaiskustannusten alentamiseksi ja kuluttajien aseman parantamiseksi. Tanska on ainoa EU-maa, jossa muut kuin paikallisessa monopoliasemassa olevat operaattorit pystyvät tarjoamaan asiakkailleen kiinteän verkon puhelinpalveluja. Myös Ruotsissa käydään keskustelua perinteisten liittymien avaamisesta kilpailulle. Tele2 esittää vastaavanlaista kehitystä myös Suomessa. Huomattavan markkinavoiman omaavien yritysten hintakontrolli riittämätön Telemarkkinoiden tukkuportaan hintavalvonnan ajantasaisuus on uusille ja vaihtoehtoisille toimijoille erittäin tärkeää, koska vähittäishinnat laskevat nopeasti. Liitemuistiossa on esitelty Tanskassa käytössä oleva malli, jossa vähittäis- ja tukkuportaan vähimmäishintaero on säädelty. Kilpailun avautumisen kannalta mallin ilmeisin etu on valvonnan nopeus. Tele2 toteaa raportissa, että tällä hetkellä käytössä oleva kustannusperusteinen hintavalvonta ei ohjaa riittävästi huomattavan markkinavoiman omaavia yrityksiä uudistamaan toimintatapojaan. Tilalle olisi luotava vertaileva, parhaisiin käytäntöihin perustuva hintavalvonta. Yritysten suhteellinen suorituskyky tulisi olla osatekijänä yritysten kohtuullista tuottoa arvioitaessa siten, että tehokkaasti toimivat yritykset saisivat suhteellisesti suuremman tuotto- osuuden ja vastaavasti tehottomasti korkein kustannuksin toimiviin huomattavan markkinavoiman yhtiöihin sovellettaisiin hintakattoa. Välivaiheen ratkaisuna huomattavaa markkinavoimaa omaavien yhtiöiden kustannusten laskentamallien tarkentaminen lisäisi läpinäkyvyyttä ja sitä kautta parantaisi näiden yhtiöiden palveluiden varaan rakennettavien uusien ja vaihtoehtoisten liiketoimintojen toimintaedellytyksiä. Tästä hyötyisivät kuluttajat monipuolisempien palveluiden ja alhaisempien hintojen muodossa. Kansainvälinen "Tele2 - The Monopoly Challenger" -raportti pdf-muodossa www.tele2.com Suomea koskeva lisämuistio pdf-muodossa www.tele2.fi Lisätietoja: Jouni Pesonen, johtaja, Oy Finland Tele2 Ab, 044-2203331 Jan Tjernell, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Tele2, +46-70-426 4678 Tele2 on Euroopan johtava riippumaton teleoperaattori, joka toimittaa asiakkailleen lanka- ja matkapuhelinpalveluja ja internet-palveluja. Tele2 on suurten operaattoreiden merkittävin haastaja kaikkialla Euroopassa. Yritys toimii 22 maassa ja sillä on yli 20 miljoonaa asiakasta. Tele2:lla on UMTS-lisenssi Suomessa. Tele2 Ab on listattu Tukholman ja Nasdaqin pörsseissä. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/22/20040122BIT00470/wkr0002.pdf