Uusi lääke tuo toivoa Alzheimerin taudista kärsiville ja heidän omaisilleen

Report this content

Lehdistötiedote 10.10.2002 Uusi lääke tuo toivoa Alzheimerin taudista kärsiville ja heidän omaisilleen Oy H. Lundbeck Ab tuo markkinoille uuden Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitetun lääkkeen, jolle EU-komissio myönsi myyntiluvan toukokuussa 2002. Ebixa-niminen valmiste on tarkoitettu kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoitoon. Lääke tuo avun myös potilaille, joiden hoitoon ei aikaisemmin ei ole ollut lääkettä saatavilla. Tähän mennessä käytössä olleet kolme Alzheimer-lääkettä on tarkoitettu lievän ja keskivaikean Alzheimerin taudin hoitoon. Ebixan vaikuttava aine, memantiini, kuuluu uuteen NMDA- reseptoriantagonistien lääkeryhmään, jonka vaikutusmekanismi eroaa tähänastisista Alzheimer-lääkkeistä. 2 Lääkkeen avulla pystytään parantamaan Alzheimer-potilaiden elämänlaatua. 3, 4 Lisäksi lääkkeen käyttö lyhentää hoitohenkilöstön (tai omaishoitajien) hoitoaikaa noin yhdellä työviikolla kuukautta kohden. 5 Kansainvälinen lääkeyritys Lundbeck järjesti 9.10.2002 ECNP-kongressin (European College of Neuropsychopharmalogy Congress) yhteyteen asiantuntijasymposiumin, jossa esiteltiin Ebixaa koskevia tutkimustuloksia. 1 "Ebixa on mielenkiintoinen kehitysaskel Alzheimerin taudin hoidossa. Ebixaa saaneet potilaat pystyvät esimerkiksi paremmin huolehtimaan peseytymisestä ja pukeutumisesta kuin potilaat, jotka eivät saa lääkettä", kertoo tutkimusta johtanut professori Barry Reisberg, joka toimii Silberstein Aging and Dementia Research Centerin kliinisenä johtajajana New Yorkin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Kohtalaisesta tai vaikeasta Alzheimerin taudista kärsivien potilaiden hoitajat kokivat potilaidensa yleistilan kohentuneen merkittävästi kolme kertaa useammin kuin verrokkiryhmän potilaiden hoitajat. 3 Samassa määrin kohentui lääkettä saaneiden potilaiden muisti- ja ajatusprosessi sekä mahdollisuudet selvitä arkipäivän askareista. Lääkkeen suotuisa vaikutus kesti ainakin vuoden, minkä ansiosta moni potilas pystyi asumaan pidemmän ajan kotona. 6 Alzheimer-potilaan ikään ja yleisoloihin nähden lääkkeen haittavaikutukset ovat tärkeä tekijä. Tutkimuksissa potilailla, jotka käyttivät Ebixaa todettiin saman verran haittavaikutuksia kuin lumelääkettä saaneilla. 2 Koska Alzheimerin taudin vaikean vaiheen saavuttaneiden potilaiden hoitoon ei ole muita lääkkeitä, Ebixa tuo uusia mahdollisuuksia tämän potilasryhmän hoitoon. Noin kolme neljäsosaa dementiapotilaiden hoitokustannuksista on peräisin vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden hoidosta. Ebixaa markkinoi H. Lundbeck A/S. Yritys on erikoistunut psykiatristen ja neurologisten sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tutkimukseen, kehittämiseen, tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin. Lisätiedot: *tutkimuspäällikkö Heikki Lehto, puh. (02) 276 5030, GSM 040 544 3312, *s-posti: hjl@lundbeck.com *http://www.lundbeck.com *http://www.lundbeck.fi Alzheimerin tautia, H. Lundbeck A/S:ää ja Ebixa-valmistetta kuvaava taustatietoaineisto tilattavissa Lotta Eklundhilta, Viherjuuren Viestintätoimisto Oy, puh. (09) 1255 2224, s-posti: lotta.eklundh@viherjuuri.fi Lähteet: 1. "NMDA antagonism: a new approach for treatment of Alzheimer's disease" Satellite Symposium held at the 15th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology in Barcelona, Spain, 9th October 2002 2. Memantine Tablets. Summary of Product Characteristics, May 2002. Memantine Solution. Summary of Product Characteristics, May 2002 3. Reisberg B, Stöffler A, Ferris S, Schmitt F, Doody RS, Möbius H-J. A placebo controlled study of memantine in advanced Alzheimer's disease. Abstract presented at the fifteenth Annual Meeting of the American Association of Geriatric Psychiatry, February 24-27, 2002, Orlando, Florida 4. Winblad B, Poritis N. Memantine in severe dementia: results of the M-Best study (Benefit and Efficacy in Severely Demented Patients During Treatment with Memantine). Int J Geriatric Psychiatry 1999; 14: 135-146 5. Wimo A, Winblad B et al. Effect of long-term treatment with Memantine, an NMDA antagonist, on costs associated with advanced Alzheimer's disease: Results of a 28-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Presented at the 8th International Conference on Alzheimer's Disease and related disorders, July 20-25 2002, Stockholm, Sweden 6. Reisberg B, Möbius H-J, Stöffler A, Schmitt F, Doody R, Ferris SH. Long-term treatment with the NMDA antagonist, memantine: results of a 24- week, open-label extension study in advanced Alzheimer's disease. Abstract presented at the International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders, July 20-25, 2002, Stockholm, Sweden 7. Wimo A, Winblad B. Health economic aspects of Alzheimer's disease and it's treatment. Psychogeriatrics 2001;3:189-93 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00330/wkr0002.pdf