Hartwall Novellelta 70 000 euroa Itämeren suojeluun

Hartwallin vesibrändi Novelle lahjoittaa 70 000 euroa WWF:n Operaatio Merenneito –kampanjaan. Summasta 50 000 käytetään kansalaisäänestyksen pohjalta Itämeren rehevöitymisen estämiseen. Loput 20 000 euroa Hartwall Novelle lahjoittaa koulujen ympäristökasvatukseen.

Operaatio Merenneito on WWF:n monivuotinen suurkampanja, jonka tavoitteena on Itämeren tilan parantaminen sekä merestä riippuvaisten uhanalaisten lajien suojeleminen. Hartwall Novelle osallistui kampanjaan kesällä 2008 jo kolmatta kertaa lahjoittamalla kesä-elokuun aikana myydyistä Hartwall Novelle –kivennäisvesipulloista sentin WWF:lle. Kokonaislahjoitussumma vuonna 2008 on 70 000 euroa. Vuosina 2006 – 2008 Hartwall Novelle on tukenut kampanjaa yhteensä 180 000 eurolla.

"Yhteistyö Hartwall Novellen kanssa on mahdollistanut monien WWF:n Itämeren suojeluun tähtäävien hankkeiden toteuttamisen ja tuonut merkittävää näkyvyyttä Operaatio Merenneito –suurkampanjalle. Yhteistyöllä on myös saatu paljon aikaan", WWF:n viestintäjohtaja Anne Brax kertoo.

"Aiempien vuosien tuella on muun muassa perustettu merta rehevöittäviä päästöjä pidättävä pilottikosteikko, ja tuotettu ja julkaistu raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista Itämeren rehevöitymiseen. Saamallamme tuella olemme myös kampanjoineet fosfaatittomien pesuaineiden valmistuksen puolesta ja kansainvälisten laivayhtiöiden jätevesipäästöjen estämiseksi Itämerellä, sekä luoneet vesistöaiheisia oppimateriaaleja kouluille", Brax jatkaa.

Tuki apuna rehevöitymisen torjunnassa ja ympäristökasvatuksessa

Hartwall haluaa olla mukana suojelemassa Itämerta, jotta suomalainen luonto säilyisi mahdollisimman puhtaana ja hyväkuntoisena myös tuleville sukupolville. Kuluttajille tukisumman lahjoittaminen osana ostopäätöstä on helppo tapa vaikuttaa.

"Suomalaiset saivat tänäkin vuonna itse päättää, mihin Hartwall Novellen lahjoitussumma kohdennetaan. Nettiäänestyksessä sekä Hangon Regatassa ja Kotkan Meripäivillä järjestetyissä Itämeri-infoissa tärkeimmäksi kohteeksi nousi rehevöitymisen torjunta. Tämä työ jatkuu, ja 50 000 euroa lahjoitussummasta WWF käyttää kosteikkojen perustamisprojektiin ja käynnissä oleviin fosfaatti- ja alusjätevesikampanjoihin", Hartwall Novellen tuotepäällikkö Karla Frisk sanoo.

Lisäksi Hartwall Novelle haluaa panostaa lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen, johon lahjoitetaan 20 000 euroa. WWF:n ympäristökasvatuksen teemana on vesistö.

"Järjestämme opettajille koulutustilaisuuksia ja koululaisille mm. erilaisia vesistötehtäviä, Elävä vesistö –kirjoituskilpailun, kalastustapahtuman sekä ympäristökasvattajan vierailuja kouluihin", Brax kertoo.

Yrityksestä

Oy Hartwall Ab Meidän tehtävämme on virkistää Suomea. Uskomme, että kaikissa tilanteissa, ihmisissä ja asioissa piilee mahdollisuuksia. Lasimme on aina puoliksi täynnä. Hartwallilaisia on yhteensä 630, ja panimoala työllistää Suomessa välillisesti 26 000 ihmistä. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Kehitämme uusia ideoita sidosryhmiemme kanssa – janoamme menestystä yhdessä. Laaja tuotevalikoimamme ulottuu vesistä viineihin. Tunnetuimmat tuotemerkkimme ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Original Long Drink, Hartwall Novelle ja Lapin Kulta. Olemme myös Heineken- ja Pepsi-brändien yhteistyökumppani Suomessa. Edistämme vastuullista juomakulttuuria ja pidämme huolen, että sekä juomamme että tekomme ovat hyviä. www.hartwall.fi

Tilaa