Tutkimus: Koronavuosi heijastuu työssäkäyvien nuorten motivaatioon ja jaksamiseen

Report this content

Nuoret työssäkäyvät aikuiset kokevat koronavuoden vaikuttaneen sekä työskentelytiloihinsa että mahdollisuuksiinsa kehittyä työssään, paljastaa Hartwallin teettämä tutkimus*. Tutkimukseen vastanneet nuoret eivät myöskään koe itseään työpäivän jälkeen yhtä virkistyneiksi kuin vuosi sitten.

Työssäkäyvät nuoret kokevat mahdollisuuksien kehittyä omassa työssään huonontuneen koronan myötä. Myös nuorten tyytyväisyys työskentelytiloihinsa on laskenut vuoden aikana. Asia selviää Hartwallin tänään julkaisemasta vuosittaisesta Työssävirkistymisbarometrista, jossa tarkastellaan työssäkäyvien suomalaisten työviihtyvyyttä ja jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.

Barometriin vastanneista alle 25-vuotiaista peräti 33 prosenttia koki työskentelytilansa esteenä työssä virkistymiselleen. Vuonna 2019 näin vastasi vain 15 prosenttia. 25–35-vuotiaista työssäkäyvistä puolestaan vain 66 prosenttia tunsi pystyvänsä vaikuttamaan mahdollisuuksiinsa kehittyä työssään. Viime vuonna näin vastasi 74 prosenttia. Muutos viime vuoteen verrattuna on siis ollut selkeä.

”Milleniaalien sukupolvelle työ ei usein ole pelkkä työ, vaan osa omaa identiteettiä. Siinä halutaan kehittyä ja edetä, ja tällaisten mahdollisuuksien puuttuminen vaikuttaa työmotivaatioon. Korona on vaikuttanut myös työelämän joustavuuteen esimerkiksi sen suhteen, missä työntekijä voi työnsä tehdä. Monet ovat pakotettuja etätyöhön tai vastaavasti lähityöhön, vaikka etätyö tuntuisi turvallisemmalta”, Hartwallin henkilöstöjohtaja Linda Aro sanoo.

Nuoret eivät tunne itseään virkistyneiksi vapaa-ajallaan

Kaikkia työikäisiä tarkasteltaessa työssäjaksaminen ei ollut huonontunut viime vuoteen verrattuna. Eri ikäryhmiä vertailtaessa työssäkäyvien nuorten jaksaminen erosi kuitenkin selvästi muista.

Työssäkäyvät nuoret ja nuoret aikuiset kokevat itsensä vapaa-ajallaan selvästi vähemmän virkistyneiksi kuin vuosi sitten. Barometriin osallistuneista alle 35-vuotiaista noin 70 prosenttia koki itsensä virkistyneiksi vapaa-ajallaan. Vuosi sitten huomattavasti useampi, 83 prosenttia, koki näin. Kokemukseen voi osaltaan vaikuttaa työn ja vapaa-ajan hämärtyminen ja tuen puute.

”Etätyöt ovat heikentäneet työyhteisöltä saatua tukea, joka on tärkeää työssäjaksamisen kannalta. Nuorilla työntekijöillä voi olla myös vanhempia sukupolvia vähemmän kokemusta erilaisissa työelämään vaikuttavista poikkeusoloista kuten yt-neuvotteluista”, Aro jatkaa.

Suomalaisten toiveet työnantajille: työhyvinvointia ja etätyömahdollisuuksia

Työssäkäyvät suomalaiset ovat pääasiassa tyytyväisiä siihen, miten heidän työnantajansa ovat hoitaneet korona-ajan. Monet toivoivat työnantajilta kuitenkin aktiivista otetta työhyvinvointiin myös tulevaisuudessa.

Suomalaisten toiveet työnantajia kohtaan koskivat perusasioita. Työpaikan ja työyhteisön virkistävyydestä huolehtimisen lisäksi barometriin vastanneet toivoivat työnantajiltaan kannustavaa suhtautumista etätöihin.

Barometrissä kartoitettiin kaikkien suomalaisten lisäksi Hartwallin omien työntekijöiden virkistyneisyyttä. Poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut myös Hartwallilla tehtävään työhön.

”Uskon vahvasti siihen, että työ voi olla virkistävää. Tämä vaatii kuitenkin panostusta ja sitoutuneisuutta työnantajilta. Korona on vaikuttanut myös meidän toimialaamme, ja meidän on pitänyt olla ratkaisuissamme nopeita, joustavia ja kekseliäitä, jotta poikkeusaikana on säästytty laajoilta lomautuksilta. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön työvaihdon ja sisäisen mainostoimiston, joiden avulla voimme tarjota työntekijöillemme uusia töitä, jos heidän alkuperäiset työtehtävänsä ovat tilanteen takia katkolla. Tavoitteemme on olla Suomen virkistävin työpaikka myös poikkeusaikana”, Aro toteaa.

* Hartwallin kyselyyn töissä virkistymisestä vastasi 1 000 työssäkäyvää suomalaista sekä sisäisesti 198 Hartwallin työntekijää.

Lisätietoja: Linda Aro, henkilöstöjohtaja, Hartwall, puh. 050 546 8051, linda.aro@hartwall.fi  

Median yhteydenotot: Titta Jaakkola, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 050 592 9245, titta.jaakkola@hartwall.fi

Oy Hartwall Ab

Meidän tehtävämme on virkistää Suomea. Uskomme, että kaikissa tilanteissa, ihmisissä ja asioissa piilee mahdollisuuksia. Lasimme on aina puoliksi täynnä.

Hartwallilaisia on yhteensä 630, ja panimoala työllistää Suomessa välillisesti 26 000 ihmistä. Tuotantolaitoksemme sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Kehitämme uusia ideoita sidosryhmiemme kanssa – janoamme menestystä yhdessä.

Laaja tuotevalikoimamme ulottuu vesistä viineihin. Tunnetuimmat tuotemerkkimme ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Original Long Drink, Hartwall Novelle ja Lapin Kulta. Olemme myös Heineken- ja Pepsi-brändien yhteistyökumppani Suomessa. Edistämme vastuullista juomakulttuuria ja pidämme huolen, että sekä juomamme että tekomme ovat hyviä.
www.hartwall.fi