Leirakselta uusi hoito nivelrikkoon: Glucadol® hidastaa nivelrikon etenemistä

Arviolta noin 400 000 suomalaista kärsii polven tai lonkan nivelrikosta eli artroosista. Jos mukaan lasketaan muut nivelet, potilasmäärä lähes kaksinkertaistuu. Nivelrikkoa hoidetaan lääkkeillä ja kirurgisesti; hoitoon pyritään liittämään aina myös liikunta. Hoitomenetelmien kehittymisestä huolimatta nivelrikko alentaa usein merkittävästi potilaiden toiminta- ja työkykyä sekä heikentää elämänlaatua. Nivelsärkyjen lievittämiseen käytetään tulehduskipulääkkeitä , jotka saattavat aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. Leiras on tuonut Suomen markkinoille uuden nivelrikon hoitoon tarkoitetun reseptilääkkeen, Glucacol®-valmisteen, joka tuli myyntiin apteekkeihin 1.4.2005. Valmisteen vaikuttava aine on glukosamiini, joka vaikuttaa nivelrikon tautiprosessiin ja hidastaa taudin etenemistä. Glukosamiini on myös erittäin hyvin siedetty ja pitkäaikaistutkimuksissa (kolme vuotta) haittavaikutukset eivät ole eronneet lumelääkkeestä1,2. Glucacol® parantaa nivelten liikkuvutta ja lievittää kipua. Sen vaikutus ulottuu kaikkiin niveliin. Vuorokausiannos eli kolme tablettia voidaan ottaa kätevästi yhdellä kertaa tai osa-annoksina. Nivelrikon hyvä hoito Nivelrikosta ei ole toistaiseksi suomalaista Käypä hoito -suositusta. EULAR (European League Against Rheumatism) on sen sijaan antanut eurooppalaisia hoitosuosituksia: polviartroosiin vuonna 2000, jatkosuositus tähän vuonna 2003 sekä lonkkanivelen hoitosuosituksen viime vuonna. EULAR arvioi artroosin hoidosta tehtyjä tutkimuksia ja hoitosuositukset perustuvat tähän arvioon. Polviartroosisuosituksessa yhtenä hoitokeinona suositellaan glukosamiinin käyttöä. Suositusaste on 1A eli korkein mahdollinen, mikä merkitsee sitä, että glukosamiinin hyödystä artroosin hoidossa on vahva näyttö . Fysiatrian dosentti Olavi Airaksinen Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta toteaa, että glukosamiinin teho artroosin hoidossa on osoitettu kiistatta, ja että sen käyttö hidastaa artroosin etenemistä. - Artroosipotilaan hoidossa on tärkeätä hoitaa akuutti kipu. Tämän jälkeen katsotaan kokonaisuutta. Glukosamiini – hyaluronaatti -valmisteet jarruttavat nivelrikkoprosessia. Artroosin hyvään hoitoon sisältyy liikkuminen. Myös EULAR ohjaa liikuntaan ja vahvistamaan alaraajojen lihasvoimaa, Airaksinen selventää. Uudet hoitomuodot yhdistettyinä liikuntaan hidastavat nivelrikon etenemistä ja siirtävät keinonivelleikkausten tarvetta. Glucacol® vähentää nivelsärkyjä ja parantaa potilaan toimintakykyä sekä elämänlaatua. Glucacol®-hoidon yhteydessä voidaan oletettavasti vähentää tulehduskipulääkkeiden käyttöä, mikä lisää hoidon turvallisuutta.

Liitteet & linkit